Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Západní Evropa mezi světovými válkami

doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

Jednotlivá témata

  1. Pařížská mírová konference: od příměří do podpisu mírové smlouvy s Německem; mírové smlouvy s dalšími poraženými státy
  2. Otázka bezpečnosti a odzbrojení v letech 1919-1930
  3. Dohodové mocnosti a problém německých reparací (do Dawesova plánu)
  4. Počátky italského fašismu
  5. Počátky německého nacionálního socialismu
  6. Světová hospodářská krize a uzavření problému německých reparací
  7. Nástup nacistů k moci v Německu
  8. Peripetie evropské politiky v letech 1933-1936
  9. Jednotná a lidová fronta, občanská válka ve Španělsku
  10. Evropská politika v předvečer druhé světové války

Základní doporučená literatura

Arendtová, H., Původ totalitarismu, I.-III., Praha 1996.

Aron, R., Historie 20. století, Praha 1999.

Beevor, A., Španělská občanská válka 1936-1939, Praha 2004.

Bradáč, Z., Před pochodem na Řím, Praha 1973.

Břach, R., Československo a Evropa v polovině dvacátých let, Praha a Litomyšl 1996.

Bullock, A., Hitler a Stalin. Paralelní životopisy, Plzeň 1995.

Haffner, S., Od Bismarcka k Hitlerovi, Olomouc 1995.

Haffner, S., Německá revoluce 1918-1919, Brno 1998.

Haffner, S., Příběh jednoho Němce: vzpomínky na léta 1914-1933, Praha 2002.

Chalupa, J., Zápisky o válce občanské, Praha 2002.

Kershaw, I., Hitler I.,II., Praha 2004.

Klimek, A., Jak se dělal mír roku 1919, Praha 1989.

Kvaček, R., Historie jednoho roku, Praha 1976.

Kvaček, R., Nad Evropou zataženo, Praha 1966.

MacMillanová, M., Mírotvorci. Pařížská konference 1919, Praha 2004.

Moravcová, D. a kol., Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914-1941, Praha 1994.

Nálevka, V., Světová politika ve 20. století I., Praha 2000.

Nolte, E., Fašismus ve své epoše, Praha 1999.

Preston, P., Franco, Praha 2001.

Ridley, J. Mussolini, Praha 2002.

Poslední aktualizace: 2006-03-12 12:21

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: