Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Stát, společnost a kultura středověku

PhDr. Václav Drška, Ph.D.

Přednáška s cvičením je určena pro studenty II. cyklu specializace. Volba témat se přizpůsobuje zájmům studentů a jejich potřebám vzhledem k zaměření diplomových prací.

Základní okruhy

  1. Karolinská Evropa a benediktinská vzdělanost
  2. Boj o svobodu církve a cisterciáci
  3. Rozvoj středověké scholastiky
  4. Petr Abelard a středověké bádání
  5. Škola v Chartres, umění a vzdělanost
  6. Rytířská kultura a počátky evropského „národního“ písemnictví
  7. Dominikáni, františkáni: oficiální učenost a hereze
  8. Laicizace vzdělanosti, měšťanská kultura, pozdní scholastika
  9. Politické učení pozdního středověku: „svobodná“ církev a „svobodný“ stát
  10. Politická filozofie a vzdělanost rané renesance.

Atestace

zápočet, zkouška

Doporučená literatura bude studentům zadávána podle potřeb průběžně během výuky.

Poslední aktualizace: 2007-02-01 21:50

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: