Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Rozvrh na letní semestr 2008/2009

Bakalářské studium a I. cyklus magisterského studia | II. cyklus magisterského studia | Specializační přednášky | Bakalářské, výběrové a diplomní semináře | Doktorské semináře

Pokud název předmětu tvoří odkaz, vede k sylabu (pokud předmět vyučuje více pedagogů, jako např. Úvod do studia historie, k sylabům vedou odkazy pod jmény konkrétních pedagogů). Všechny sylaby je možno vyhledat také v přehledu podle vyučujících na samostatné stránce. Sylaby předmětů, jež nezajišťuje ÚSD, hledejte na stránkách příslušných pracovišť.

K dispozici jsou také studijní plány oboru historie z tzv. Karolinky, kde naleznete komentované přehledy studijních povinností.

Bakalářské studium a I. cyklus magisterského studia
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Úvod do studia historie Kubůčtvrtek14:10-15:45209
Jakubecpondělí12:30-14:05201
Jančíkúterý12:30-14:05201
Tinkováčtvrtek14:10-15:45201
Zilynskáúterý14:10-15:45201
Velekčtvrtek17:30-19:05201
Pullmannpondělí17:30-19:05200
Historický proseminář Klusáková / Vojtěchovskýúterý9:10-10:45209
Štaifpondělí10:50-12:25201
Bobkováčtvrtek12:30-14:05201
Čechurováúterý10:50-12:25201
Randákúterý15:50-17:25208
Dějiny starověku – přednáška Marekstředa9:10-10:00200
Dějiny starověku – cvičení viz rozvrh Ústavu řeckých a latinských studií v Celetné ul.
Duchovní a materiální kultura v dějinách I (středověk a raný novověk) Bláhová / Pickováčtvrtek15:50-17:25200
Duchovní a materiální kultura v dějinách II (novověk) Pokornástředa9:10-10:45209
Didaktika dějepisu Benešúterý15:50-17:25209
Dějiny dějepisectví Beneščtvrtek10:50-12:25200
Otázky historické vědy  čtvrtek15:50-17:25209
Cizí jazyky viz rozvrh Jazykového centra v Celetné ul.
Pomocné vědy historické viz rozvrh Katedry pomocných věd historických a archivního studia
Dějiny správy viz rozvrh Katedry pomocných věd historických a archivního studia
Obecné dějiny středověku b) – přednáška Pickováčtvrtek12:30-14:05301
Obecné dějiny středověku b) – cvičení Drškaúterý9:10-10:45301
Drškaúterý10:50-12:25301
Drškaúterý15:50-17:25301
Pickováčtvrtek14:10-15:45301
Suchánekčtvrtek15:50-17:25301
Obecné dějiny novověku Ib) – přednáška Skřivanúterý12:30-14:05301
Obecné dějiny novověku Ib) – cvičení Kubišpondělí10:50-12:25209
Kubiščtvrtek10:50-12:25209
Tumisstředa7:30-9:05301
Tumispondělí17:30-19:05301
Županiččtvrtek9:10-10:45301
Obecné dějiny novověku IIb) – přednáška Nálevkapondělí12:30-14:05301
Obecné dějiny novověku IIb) – cvičení Horčičkastředa15:50-17:25301
Pelikánpondělí10:50-12:25301
Tumisstředa10:50-12:25209
Vojtěchovskýúterý10:50-12:25209
Vojtěchovskýstředa17:30-19:05301
II. cyklus magisterského studia
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Seminář nejnovějších dějin
Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku Horčičkastředa12:30-14:05201
Dějiny evropské integrace Horčičkastředa14:10-15:45209
Dějiny mezinárodních vztahů 1918-1991 Horčičkastředa10:50-12:20Hybernská, 206
Kapitoly z dějin světové politiky 20. století Nálevkapátek12:30-14:05301
Seminář novověkých dějin
Historická geografie Kovářstředa10:50-12:25204
Dějiny mezinárodních vztahů 1648-1789 Skřivanstředa12:30-14:05301
Novověká paleografie Županičstředa15:50-17:25209
Seminář středověkých dějin
Středověká civilizace řecko-orthodoxního Východu Pickovápondělí14:10-15:45306
Středověká civilizace latinského Západu Drškačtvrtek12:30-14:05306
Seminář obecných a komparativních dějin
Kultura a společnost v evropských dějinách Klusákováčtvrtek10:50-12:25302b
Komparativní dějiny Evropy Klusákovástředa9:10-10:50302b
Regions in the Perspective of Modernity and Backwardness Klusákováúterý14:10-15:45209
Research and professional writing Klusákovástředa15:50-17:25302b
Society and Culture of East-Central and South Eastern Europe Klusákovápondělí
čtvrtek
17:30-19:00
17:30-19:00
209
301
Proměny ekonomického myšlení v evropském novověku Kubišpondělí12:30-14:05209
Komparace politických systémů 19. a 20. století Vojtěchovskýúterý15:50-17:25302b
Specializační přednášky
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Seminář nejnovějších dějin
Dějiny evropské integrace Horčičkastředa14:10-15:45209
Léta proměn a vzdoru: Britský stát a britská společnost v 60. letech 20. století Kovářstředa14:10-15:45301
Dekolonizace po druhé světové válce Nálevkapátek10:50-12:25301
Postavení ženy ve společnosti ve Velké Británii na přelomu 19. a 20. století Tumisstředa12:30-14:05209
Seminář novověkých dějin
Dějiny evropské integrace Horčičkastředa14:10-15:45209
Léta proměn a vzdoru: Britský stát a britská společnost v 60. letech 20. století Kovářstředa14:10-15:45301
Zahraniční politika pozdně viktoriánské Británie Skřivanúterý14:10-15:45301
Dějiny ruského impéria od konce 18. století do konce 19. století Stellnerstředa9:10-10:45301
Střední Evropa a Rusko v 18. století Stellnerstředa10:50-12:25301
Šlechta na prahu moderní doby Županiččtvrtek10:50-12:25301
Seminář středověkých dějin
Franská vazalita Drškačtvrtek14:10-15:45200
Vybrané kapitoly ze starších ruských dějin II Pickovápondělí9:10-10:45201
Křesťanská církev od apoštolských dob do počátků reformace II Suchánekčtvrtek12:30-14:05209
Seminář obecných a komparativních dějin
Kultura a společnost v evropských dějinách Klusákováčtvrtek10:50-12:25302b
Komparativní dějiny Evropy Klusákovástředa9:10-10:50302b
Regions in the Perspective of Modernity and Backwardness Klusákováúterý14:10-15:45209
Research and professional writing Klusákovástředa15:50-17:25302b
Society and Culture of East-Central and South Eastern Europe Klusákovápondělí
čtvrtek
17:30-19:00
17:30-19:00
209
301
Proměny ekonomického myšlení v evropském novověku Kubišpondělí12:30-14:05209
Komunistická hnutí v Evropě v komparativní perspektivě II Vojtěchovskýúterý12:30-14:05209
Bakalářské, výběrové a diplomní semináře
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Seminář nejnovějších dějin
Světové dějiny 20. století Nálevkapondělí10:50-12:25302a
Dějiny jihovýchodní Evropy v 19. a 20. století Pelikánpondělí12:30-14:05302a
Dějiny Blízkého a Středního východu v 19. a 20. století Tumisstředa14:10-15:45204
Dějiny Anglie (Velké Británie) a jejího impéria v 16.-20. století Kovářstředa15:50-17:25204
Seminář novověkých dějin
Velmocenská politika v Evropě 1917-1991 Horčičkačtvrtek12:30-14:05306
Zahraniční a koloniální politika velmocí 1648-1914 Skřivanstředa14:10-15:45306
Dějiny střední a východní Evropy v 18.–20. století Stellnerstředa12:30-14:05204
Šlechta rakouské monarchie Županiččtvrtek12:30-14:05204
Seminář středověkých dějin
Stát a společnost raného a vrcholného středověku latinského Západu Drškačtvrtek12:30-14:05306
Střední a východní Evropa v raném středověku Pickovápondělí15:50-17:25306
Vybrané problémy z církevních dějin Suchánekčtvrtek14:10-15:45306
Seminář obecných a komparativních dějin
Tradiční a moderní v evropském novověku Kubišpondělí9:10-10:45302b
Hranice a identity v evropské kultuře Klusákováčtvrtek14:10-15:45302b
Komunistická hnutí v Evropě v komparativní perspektivě Vojtěchovskýúterý14:10-15:45302b
Doktorské semináře
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Seminář ke světovým novověkým a nejnovějším dějinám Horčička / Kovář / Nálevka / Skřivan / Stellner / Županič / Pelikándle dohody
Seminář ke středověkým dějinám Picková / Drška / Suchánekdle dohody
Modernizace evropské společnosti: hranice a identity Klusáková / Kubiš / Vojtěchovskýstředa14:10-15:45201

Poslední aktualizace: 2009-03-02 23:47

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: