Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Dějiny Ruského impéria 19. století

doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

Semestrální přednášku pro bakalářské studium Semináře východoevropská studia Ústavu slavistických a východoevropských studií součást předmětu „Základní etapy historického vývoje východní Evropy 19. století“ lze též absolvovat jako samostatnou specializační přednášku. Věnuje se ruským politickým dějinám v 19. století. Poskytne základní přehled o politickém, hospodářském a kulturním vývoji a seznámí s výsledky současného výzkumu daného fenoménu. Ústní přednáška bude doplněna dílčími diskusemi, bude využíván dataprojektor (počítačová prezentace, ukázky z dokumentárních filmů, naučné CD-ROMY, internet apod.) a studenti budou seznámeni s historickými encyklopediemi, časopisy a vybranými odbornými publikacemi.

Atestace

Zakončená kolokviem (formou diskuse na poslední přednášce) popř. zkouškou. Na zkoušce prosím o předložení seznamu prostudované literatury a článků.

Témata jednotlivých přednášek

 1. Ruské impérium (základní etapy vývoje v 18. století)
 2. Hodnocení vlády Kateřiny Veliké
 3. Přelom 18. a 19. století - Pavel I.
 4. Alexandr I. a vlastenecká válka
 5. Děkabristé
 6. „Kolos na hliněných nohou“ – éra Mikuláše I.
 7. Rusko jako garant konservativismu a monarchismu v Evropě (1814-1853)
 8. Krymská válka a reformy Alexandra II.
 9. Hospodářský vývoj v 19. století
 10. Ruská klasická literatura jako odraz společenských a politických dějů
 11. Vláda Alexandra III. a vývoj občanské společnosti
 12. Počínající krize impéria za Mikuláše II.
 13. Kolokvium

Výběrová bibliografie v češtině

Povinná

PIPES, Richard, Rusko za starého režimu, Praha 2004

Doporučená

BAKUNIN, N., Zpověď caru Mikuláši I., Praha 1996

BERBEROVÁ, Nina Nikolajevna, Čajkovskij, Praha 2000

BRADÁČ, Zdeněk, Evropa „moderních“ konzervativců a Rusko za Alexandra III., in: SP 56, 1970, 1, s. 1-16

CONNAUGHTON, Richard, Vycházející slunce a skolený medvěd. Rusko-japonská válka 1904-1905, Praha 2004

ČEJCHAN, Václav, Bakunin v Čechách. Příspěvek k revolučnímu hnutí českému v letech 1848-1849, Praha 1928

ČEJCHAN, Václav, Česká společnost a carské Rusko v letech 1848-1849, in: Dějiny česko-ruských vztahů 1770-1917. Dějiny československo-sovětských vztahů nové a nejnovější doby I., ed. Václav Čejchan, Praha 1967, s. 139-164

ČERNÝ, Václav, Vývoj a zločiny panslavismu, Praha 1995

ČULÁKOVÁ, Lenka, P. A. Kropotkin – teoretik anarchokomunismu (Základní rysy jeho učení), in: SP 73, 1987, č. 5, s. 423-434

FIGES, Orlando, Lidská tragédie. Ruská revoluce 1891-1924, Praha, Plzeň 2000

GERCEN, Aleksandr Ivanovič, Paměti (I.-II. Byloje i dumy), Praha 1923-1926

GLANC, Tomáš, Ruský terorismus, in: Revolver revue, č. 34, 5/1997, s. 337-379

GLENNY, Misha, Balkán 1804-1999. Nacionalismus, válka a velmoci, Praha 2003

HERESCHOVÁ, Elisabeth, Alexandra. Tragédie poslední carevny, Praha 1995

HERESCHOVÁ, Elisabeth, Mikuláš II. poslední ruský car, Praha 1996

KING, Charles, Černé moře. Historie, Praha 2007

KODET, Roman, Rusko-japonské soupeření na Dálném východě na přelomu 19. a 20. století, in: HO 15, 2004, č. 1-2, s. 8-13

KOLEJKA, Josef, Bakuninova cesta k nové slovanské politice z roku 1848, in: SP 73, 1987, č. 5, s. 367-377

KOLEJKA, Josef, Ruská politická emigrace v západní Evropě 1849-1860, in: SP FF BU, c 38, 1991, s. 27-52

LEWANDOWSKI, Józef, Rusko mezi západem a východem v názorech Klučevského a Miljukova, in: SP 81, 1995, č. 3, s. 211-218

MASARYK, T. G., Rusko a Evropa. Studie o duchovních proudech v Rusku, I.-III., Praha 1995

PALMER, Alan, Úpadek a pád osmanské říše, Praha 1996

PIOTROWSKI, Rufin, Útěk ze Sibiře, Olomouc 1997 (účastník povstání 1830)

RADZINSKIJ, Edvard, Alexandr II. Poslední velký car, Praha 2007

SERVICE, Robert, Lenin, Praha 2002

SKŘIVAN, Aleš, Cesta ke vzniku francouzsko-ruského spojenectví, in: HO 4, 1993, č. 12, s. 275-279

SOLŽENICYN, Alexandr, Dvě stě let pospolu. Dějiny rusko-židovských vztahů v letech 1795-1916, Praha 2004

STELLNER, František a kol., Hospodářské dějiny (16.-20. století), Praha, VŠE v Praze 2006

STELLNER, František, Politické a dynastické pozadí svatby Kateřiny Veliké, in: Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1, 2003, Studia historica LV, Staletí objevů, diplomacie a válek. Sborník k 60. narozeninám profesora Aleše Skřivana, ed. František Stellner a Martin Kovář, Praha, Nakladatelství Karolinum 2005, s. 409-422

STELLNER, František, Poslední německý císař. Z německých dějin v epoše Viléma II., Praha 1995

STELLNER, František, Příčiny ruské neutrality během prusko-rakouské války v roce 1866, in: SP 92, 2006, č. 4, s. 465-484

STELLNER, František, Slovanství v české a ruské společnosti v první polovině 19. století, in: HO 15, 2004, č. 9/10, s. 206-211

STELLNER, František, Svržený manžel. Kateřina Veliká a Petr III., in: Kolektiv autorů, Tajemství slavných. Podivuhodné příběhy světových dějin, Praha, Akropolis, 1999, s. 92-103

STELLNEROVÁ, Šárka, STELLNER, František, Švédsko na přelomu 18. a 19. století, in: HO 4, 1993, č. 2, s. 26-31

ŠEDIVÝ, Jaroslav, Děkabristé. Anatomie nezdařeného převratu, Praha 2000

ŠVANKMAJER, Milan a kol., Dějiny Ruska, Praha 1995

ŠVEC, Luboš, Dějiny pobaltských zemí, Praha 1996

TARLE, Jevgenij Viktorovič, Krymská válka, 2 sv., Praha 1951

TUCKER, Robert C., Stalin jako revolucionář. Studie dějin a osobnosti 1879-1929, Praha 2003

VLČEK, Radomír, Korunovace cara Mikuláše II. a tragédie na chodynském poli jako obraz ruského konzervatismu 19. století, in: SP 83, 1997, č. 3, s. 257-274

VLČEK, Radomír, Nacionalismus, panslavismus a neoslavismus - pokusy o řešení krize ruského impéria na přelomu 19. a 20. století, in: SP 80, 1994, č. 1, s. 1-17

VLČEK, Radomír, Ruský panslavismus a krymská válka, in: SP 85, 1999, č. 1, s. 13-31

VLČEK, Radomír, S. Ju. Vitte a jeho pokusy o překonání krize ruského impéria, in: SP 81, 1995, č. 4, s. 289-304

VOLKOGONOV, Dmitrij, Lenin - počátek teroru, Liberec 1996

WEITHMANN, Michael W., Balkán. 2000 let mezi západem a východem, Praha 1996

 

DAS = Dějiny a současnost

HO = Historický obzor

SP = Slovanský přehled

SB FF BU = Sborník příspěvků Filozofické fakulty Brněnské univerzity

Výběrová bibliografie v rušině

BOCHANOV, Aleksandr Nikolajevič, Imperator Aleksandr III, Moskva 1998

BOCHANOV, Aleksandr Nikolajevič, Nikolaj II., Moskva 2000

BOCHANOV, Aleksandr Nikolajevič, Samoděržavie. Ideja carskoj vlasti, Moskva 2002

ČERNUCHA, Valentina Grigorjevna, Aleksandr II., Petrohrad 1995

DJAKOVA, N. A., ČEPELKIN, M. A.: Istorija Rossiji, Moskva 1995

EJDELMAN, Natan Jakovlevič, Iz potajonnoj istorii Rossii XVIII-XIX vekov, Moskva 1993

ERMAKOV, V. D., Anarchistskoe dviženie v Rossii: Istorija i sovremennost, SPb 1997

FEDOROV, Vladimir A., Istorija Rossii 1861-1917, Moskva 1998

CHEVROLINA, V. M., Vlast i otečestvo. Borba v Rossii k voprosam vněšnej politiki 1878-1894 gg., Moskva 1999

IGNATĚV, Anatolij Venediktovič, A. M. Gorčakov - ministr inostrannych del (1856-1882 gg.), in: Otečestvennaja istorija, 2000, No. 2, s. 3-36

KUZNECOV, V. V., Russkaja Golgofa, Moskva 2003 (Mikuláš II.)

LEONTOVIČ, V. V., Istorija liberalizma v Rossii 1762 - 1914, Moskva 1995

LJAŠENKO, L. M., Car-Osvoboditel. Žizň i dejanija Aleksandra II, Moskva 1994

MANFRED, Alfred Zacharovič, Obrazovanie russko-francuzskogo sojuza, Moskva 1975

MARČENKO, Nonna, Primety miloj stariny. Nravy i byt puškinskoj epochi, Moskva 2001

MESSI, R., Nikolaj i Aleksandra. Biografija, Moskva 2003 (překlad MASSIE)

SLAVJANSKOJE dviženije XIX-XX vekov: sjezdy, kongressy, soveščanija, manifesty, obraščenija, red. M. Ju. Dostal, Moskva 1998

SOLOVJOV, Sergej Michailovič, Istorija Rossii s drevnejšich vremen v pjatnadcati knigach, Moskva 1960-1966

ŠTĚTIMINA, G. I.: Idějnaja žizň russkoj inteligencii: koněc XIX. - načalo XX. veka, Moskva 1995

ZAIČKIN, I. A., POČKAEV, I. N., Russkaja istorija ot Jekateriny Velikoj do Aleksandra II, Moskva 1994

Poslední aktualizace: 2008-02-16 20:14

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: