Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Šlechta rakouské monarchie

doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

bakalářský, výběrový a diplomní seminář

Typ výuky

Seminář určený studentům bakalářského cyklu historie a magisterského cyklu (specializace Dějiny novověku).

Klasifikace

V zimním semestru zápočet na základě odevdání tezí bakalářské (diplomové) práce.

Obsah semináře

V rámci semináře vznikají bakalářské a diplomové práce. Základní náplní je prezentace jednotlivých témat, diskuse o nich, posuzování textů odevzdaných frekventanty kursu.

Během semináře je student veden k samostatnému a kritickému zkoumání a poznávání minulosti a k uplatnění praktických i teoretických návyků a dovedností získaných absolvováním předmětů v I. cyklu studia historie. Student pracuje samostatně a absolvuje individuální konzultace s vedoucím práce a účastní se společných seminářů.

V semináři je možné zpracovávat témata týkající se dějin šlechty v Rakousku a českých zemích 19. a 20. století. Téma práce bude zvoleno na základě diskuse mezi studentem a vyučujícím.

Příklady modelových témat bakalářských a diplomových prací

Poslední aktualizace: 2009-10-04 21:22

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: