Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Historický proseminář

prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. / PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.

Charakteristika obsahu kurzu

Seminář prakticky prověřuje dovednosti a vědomosti nabyté v průběhu studia v prvním ročníku. 1) formulace tématu proseminární práce, 2) heuristika, 3) rozbor historiografie a pramenů, 4) formulace „katalogu“ otázek, 5) sepsání a korektura seminární práce.

Atestace

Forma

PP po 1.semestru (bakalářské studium); Zk po 2.semestru (magisterské studium).

Požadavky

Proseminární práce a dílčí průběžně zadávané úkoly.

Podmínky k zápisu do kurzu

Studující historie bakalářského studia 2. ročník; magisterského studia 2. ročník.

Doporučená literatura

Z. Jindra, F. Svátek, J. Štaif: Úvod do studia hospodářských a sociálních dějin, Praha 1997

Miroslav Hroch a kol., Úvod do studia dějepisu, Praha 1985

Marc Bloch, Obrana historie aneb historik a jeho řemeslo, Praha 1967

E.H. Carr, Co je historie?, Praha 1968

Max Weber, Autorita, etika a společnost, Mladá Fronta 1997

Fernand Braudel, Dlouhé trvání, in: Antologie francouzských společenských věd: Antropologie. Sociologie. Historie, Cefres No 8, Praha 1995

Umberto Eco, Jak napsat dilomovou práci, Votobia 1997

S.Čmejrková, F.Daneš, J.Světlá: Jak napsat odborný text, Leda 1999

Poslední aktualizace: 2006-12-13 22:34

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: