Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Rusko a střední Evropa v 18. století

doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

Jednosemestrální specializační přednáška se věnuje politickým, dynastickým, hospodářským a kulturním vztahům mezi východní Evropou a střední Evropou (především německými státy a podunajskou monarchií) v 18. století. Přednáška seznámí s výsledky současného výzkumu daného fenoménu. Povede též k prohloubení znalostí politických, sociálních a kulturních dějin střední Evropy. Důraz bude kladen též na zapojení studentů do diskuse k daným problémům.

Přednáška je doplněna power-pointovou prezentací a krátkými videoukázkami z dokumentárních pořadů. Studenti budou seznámeni s historickými encyklopediemi, časopisy a vybranými odbornými publikacemi.

Atestace

Zakončená kolokviem (formou diskuse na poslední přednášce) popř. zkouškou. Na zkoušce prosím o předložení seznamu prostudované literatury a článků.

Témata jednotlivých přednášek

 1. Modernizace Ruska podle evropského vzoru za Petra Velikého, Kateřiny I. a Petra II. (1689-1730)
 2. „Bironovština“ a brunšvická éra (1730-1741)
 3. Rusko Alžběty Petrovny a Petra III. a střední Evropa (1741-1762)
 4. Kateřinské Rusko a střední Evropa (1762-1796)
 5. V otcových šlépějích – Rusko a střední Evropa za Pavla I. (1796-1801)
 6. Holštýnská otázka
 7. Ruská dynastie a středoevropské rody
 8. Kulturní transfer
 9. Ruské školství a střední Evropa
 10. Ruská věda a střední Evropa
 11. Ekonomické vztahy mezi Ruskem a střední Evropou
 12. Kolonizace
 13. Rusko-české vztahy

Výběrová bibliografie v češtině

Povinná

PIPES, Richard, Rusko za starého režimu, Praha 2004

Doporučená

BAHENSKÝ, František, První vědecká výprava na Sibiř, in: Historický obzor 10, 1999, č. 9-10, s. 194-198

DEUTSCH-RUSSISCHE BEZIEHUNGEN im 18. Jahrhundert. Kultur, Wissenschaft und Diplomatie. Germano-russkie otnošenija 18 veka. Kultura, nauka, diplommatija, hrsg. von Conrad Grau, Sergueï Karp, Jürgen Voss, Wiesbaden 1997

EJDELMAN, Natan, Smrt tyrana, Praha 1986

HORČIČKA, Václav, Rusko a Prusko v období slezských válek, in: Historický obzor 8, 1997, č. 7-8, s. 146-153

KATEŘINA II., Paměti carevny Kateřiny II., Praha 1993

KAUSOVÁ, Gina, Kateřina Veliká, Praha 1998

KUBIŠ, Karel, Rusko, Severní válka a baltský obchod (1690-1730), in: ČSČH 27, 1979, č. 3, s. 380-414

LeDONNE, John P., The Grand Strategy of the Russian Empire, 1650-1831, Oxford 2004

LEWITTER, Lucian R., Russia, Poland and the Baltic, 1671-1721, in: Historical Journal 11, 1968, No. 1, s. 3-34 (JSTOR)

MADARIAGA, Isabela de, Kateřina Veliká, Olomouc 1997

MASARYK, Tomáš Garrigue, Rusko a Evropa, I.-III., Praha 1995

MASSIE, Robert K., Petr Veliký. Život a svět, Praha 2006

PIJOAN, José, Dějiny umění, 8., 9., Praha 1981, 1983

RUSSKIE i nemcy v XVIII veke: Vstreča kultur, red. Sergej Ja. Karp, Moskva 2000

SCHOEPS, Hans-Joachim, Dějiny Pruska, Praha 2004

STELLNER, František, „Carevna zemřela!“ Několik poznámek k vládě Alžběty Petrovny, in: Pocta k 60. narozeninám doc. PhDr. Vladimíra Nálevky, CSc., AUC, Philosophica et Historica 2, Studia Historica IL, 1998, s. 51-56

STELLNER, František, Die dynastische Politik in den russisch-deutschen Beziehungen im 18. Jahrhundert, in: „Deutsch-russische Beziehungen. Politische, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte von der frühen Neuzeit bis zum 20. Jahrhundert“. Beiträge der internationalen Konferenz in Prag vom 24.-25. November 2005, hrsg. von František Stellner unter Mitarbeit von František Bahenský und Radek Soběhart, Praha, Set Out, 2007, s. 31-51

STELLNER, František, Dynastický faktor v ruské politice v prvních letech vlády Alžběty Petrovny, in: Slovanský přehled 85, 2000, č. 3, s. 413-439

STELLNER, František, Fridrich Veliký. Cesta Pruska k velmocenskému postavení, Praha 1998

STELLNER, František, Politické a dynastické pozadí svatby Kateřiny Veliké, in: Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 1, 2003, Studia Historica LV, Staletí objevů, diplomacie a válek. Sborník k 60. narozeninám profesora Aleše Skřivana, ed. František Stellner a Martin Kovář, Praha 2005, s. 409-422

STELLNER, František, Sedmiletá válka v Evropě, Praha 2000

STELLNER, František, Svržený manžel. Kateřina Veliká a Petr III., in: Kolektiv autorů, Tajemství slavných. Podivuhodné příběhy světových dějin, Praha 1999, s. 92-103

STELLNER, František, Založení Petrohradu. ”Jen zvedej smělé čelo výš, Petrova tvrzi jak Rus pevná…“, in: Historický obzor 15, 2004, č. 1-2, s. 2-8

ŠVANKMAJER, Milan, Bezejmenný vězeň, in: Dějiny a současnost 14, 1992, č. 2, s. 21-24

ŠVANKMAJER, Milan, Kateřina II. Lesk a bída impéria, Praha 2001

ŠVANKMAJER, Milan, Petr I. Zrození impéria, Praha 1999

ŠVANKMAJER, Milan, Rusko a Evropa, Evropa a Rusko, in: Slovanský přehled 82, 1996, č. 3-4, s. 349-356

TROYAT, Henri, Hrozné carevny, Praha 2000

UHLÍŘ, Dušan, Peter Vel´ký a cárovič Alexej, in: Historická revue 7, 1996, č. 4, s. 9-10

Poslední aktualizace: 2009-01-18 13:29

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: