Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Vybrané kapitoly ze starších ruských dějin II

doc. PhDr. Dana Picková, CSc.

  1. Alexandr Něvský v ruském povědomí
  2. Středověká ruská města
  3. Livonsko – země na rozhraní dvou světů
  4. Rusko a Livonsko
  5. Tatarská nadvláda a „sobiranije russkich zemel“
  6. Kulikovské vítězství
  7. Vasilij II. - problémy v domě Rurikovců
  8. Rozpad Zlaté hordy a konec tatarského „jha“ na Rusi
  9. Ivan III. Veliký – Rusko otvírá okno do Evropy
  10. Ivan IV. Hrozný, osvícený reformátor nebo pološílený samovládce?

Atestace

kolokvium (formou diskuse na poslední přednášce) nebo zkouška (povinností uchazeče je přečíst alespoň tři tituly z předložené literatury)

Vybraná literatura

Pipes, R., Rusko za starého režimu, Argo, Praha 2004

Picková, D., Habsburkové a Rurikovci na prahu novověku. Příspěvek k dějinám rusko-habsburských vztahů na přelomu 15. a 16.století, Praha 2002

Picková, D., Moskevský stát Ivana III. a zápas o převahu ve střední Evropě, in: Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et historica 3-4, Studia historica XLII, Praha 1995

Vaigendová, D., Kulikovská bitva, in: Společenské vědy ve škole 36, 1979-80, č.7

Payne, R. – Romanoff, N., Ivan Hrozný, Praha 2008

 

Handbuch der Geschichte Russlands, Bis 1613 von der Kiever Reichsbildung bis zum Moskauer Zartum I, Stuttgart 1981

Stökl, G., Russische Geschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart, Stuttgart 1973

Zernack,K., Polen und Rußland. Zwei Wege in der europäischen Gechichte, Berlin 1994

Spuler, B., Die Goldene Horde. Die Mongolen in Russland 1223 - 1502, Wiebaden 1965

Jakubovskij, A.Ju., Zolotaja Orda i jejo paděnije, Moskva - Leningrad 1950

Fennell,J.L.I., The Crisis of Medieval Russia 1200 - 1304, London - New York 1983

Fennell, J.L.I., Ivan the Great of Moscow, London 1963

Fennell, J.L.I., The Emergence of Moscow 1304-1395, Los Angeles 1968

Halperin, Ch.J., Russia and the Golden Horde. The Mongol Impact on Medieval Russian History, London 1985

Madariaga, I., de, Ivan the Terrible: first tsar of Russia, New haven 2005

Skrynnikov, R.G., Velikij gosudar Ioann Vasiljevič Groznyj, Smolensk 1998

Schenk, B.F., Alexandr Něvskij v russkoj kul´turnoj pamjati: svjatoj pravitěl, nacionalnyj geroj (1263-2000), Moskva 2007

Poslední aktualizace: 2009-03-03 23:51

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: