Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Dekolonizace po druhé světové válce

prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc.

Specializační semestrální přednáška.

Jednotlivá témata

 1. Uvedení do problematiky
 2. Indický subkontinent
 3. Nezávislost Indonésie
 4. Francouzská koloniální válka v Indočíně
 5. Geneze státu Izrael
 6. Alžírská válka
 7. Krize britského impéria v Africe
 8. Konec francouzského impéria v černé Africe
 9. Konžská krize
 10. Rozpad portugalského impéria v Africe
 11. Československo a dekolonizační proces
 12. Světla a stíny dekolonizačního procesu

Základní doporučená literatura

K. Durman : Blízký východ ve světové politice, 1918–1959. Praha, 1966;

L. Collins – D. Lapierre : Ó Jeruzaléme. Praha, 1993;

M. Gilbert : Izrael. Dějiny. Praha, 2002;

E. Gombár : Moderní dějiny islámských zemí. Praha, 1999;

H. Grimas : La décolonisation de 1919 á nos jours. Bruxelles, 1996;

J.D. Hargreaves : Decolonization in Africa. London, 1988;

I. Hrbek : Dějiny Afriky, I,II. Praha, 1966;

J. Ilife : Afrika a Afričané. Dějiny kontinentu. Praha, 2001;

D. Judd : Vzestup a pád britského impéria. Praha, 1999;

J. Klíma : Portugalská koloniální říše. Vznik a zánik prvního a posledního impéria. Hradec Králové, 1996;

J. Klíma: Poslední koloniální válka. Praha, 2001;

V.Klíma a kol. : Subsaharská Afrika po druhé světové válce. Praha, 1980;

K. Lacina : Nejnovější dějiny Afriky. Praha, 1987;

D. Lapierre – L. Collins : O půlnoci příjde svoboda. Praha, 1983;

B. Lewis : Dějiny Blízkého východu. Praha, 1997;

R. Mrázek : Jihovýchodní Asie ve světové politice, 1900–1975. Praha,1980;

V. Nálevka : Čas soumraku. Rozpad koloniálních impérií po druhé světové válce. Praha, 2004;

A. Ort : Francouzská koloniální politika po 2. světové válce. Praha, 1968;

J. Pilát : Mahátma Gándhí. Praha, 1963;

J. Pilát : Džaváharlál Nehrú. Praha, 1967;

K. Shilington : History of Africa. London, 1993;

V.Šťovíčková : Afrika rok jedna. Praha, 1963;

R. Viard : La fin de l’empire colonial francais. Paris, 1963;

P. Zídek : Československo a francouzská Afrika, 1948-68. Praha, 2006;

Poslední aktualizace: 2007-01-04 21:51

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: