Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Kapitoly z dějin světové politiky 20. století

prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc.

Dvousemestrální přednáška pro studenty II. cyklu. Jejím cílem je výklad stěžejních momentů mezinárodních vztahů a klíčových bodů vnitropolitických dějin jednotlivých státních celků ve 20. století.

Jednotlivá témata

 1. Výsledky první světové války – nová politická mapa Evropy.
 2. Revoluční experiment v Rusku, občanská válka a první spory.
 3. Formování fašistické diktatury v Itálii.
 4. Nástin mezinárodních vztahů ve 20. letech.
 5. Spory v Sovětském Rusku, geneze stalinismu.
 6. Cesta nacistů k moci.
 7. Pokus o vytvoření kolektivní bezpečnosti v Evropě.
 8. Evropské mocnosti a občanská válka ve Španělsku.
 9. USA ve 30. letech – Nový úděl a Politika dobrého sousedství.
 10. Evropa v předvečer druhé světové války.
 11. Geneze německo – sovětského paktu o neútočení.
 12. Tzv. konečné řešení židovské otázky.
 13. Představy antifašistické koalice o poválečném uspořádání světa.

Literatura

Arendtová, H., Původ totalitarismu, I-III, Praha 1996.

Beevor, A., Španělská občanská válka, 1936–1939, Praha/Plzeň 2004.

Bix, H. P., Hirohito a vznik moderního Japonska, Praha 2002.

Broszat, M., Uchopení moci, Praha 2002.

Bullock, A., Hitler a Stalin: paralelní životopisy, Plzeň 1995.

Courtois, S. a kol., Černá kniha komunismu, I-III, Praha 1999.

Furet, F., Minulost jednej ilúzie, Bratislava 2000.

Hobsbawn, E., Věk extrému: krátké XX. století, 1914–1991, Praha 1998.

Jäckel, E., Německé století, Praha 2004.

Kershaw, I., Hitler, I-II, Praha 2004.

Kissinger, H., Umění diplomacie, Praha 1996.

Křen, J., Dvě století střední Evropy, Praha 2005.

Kvaček, R., Nad Evropou zataženo, Praha 1996.

Macmillanová, M., Mírotvorci: Pařížská konference 1919, Praha 2004.

Malia, M., Sovětská tragédie, Praha 2004.

Nálevka, V., Světová politika ve 20. století, I, Praha 2000.

Nolte,E., Fašismus ve své epoše, Praha 1999.

Novák, M. (ed.), Komunismus a fašismus, Praha 2002.

Ort, A., Evropa 20. století, Praha 2004.

Pipes, R., Dějiny ruské revoluce, Praha 1998.

Ridley, J., Mussolini, Praha 2002.

Skřivan, A., Japonská válka 1931–1945, Praha 1997.

Taylor, A. J. P., Příčiny druhé světové války, Bratislava 2005.

Veselý, Z., Dějiny mezinárodních vztahů, Plzeň 2007.

Další česká a cizojazyčná relevantní odborná literatura bude presentována a doporučována v průběhu jednotlivých přednášek.

Poslední aktualizace: 2008-12-25 23:27

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: