Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Rozvrh na letní semestr 2004/2005

Bakalářské studium a I. cyklus magisterského studia | II. cyklus magisterského studia | Specializační přednášky | Výběrové a diplomní semináře

Pokud název předmětu tvoří odkaz, vede k sylabu (pokud předmět vyučuje více pedagogů, jako např. Úvod do studia historie, k sylabům vedou odkazy pod jmény konkrétních pedagogů). Všechny sylaby je možno vyhledat také v přehledu podle vyučujících na samostatné stránce. Sylaby předmětů, jež nezajišťuje ÚSD, hledejte na stránkách příslušných pracovišť.

K dispozici jsou také studijní plány oboru historie z tzv. Karolinky, kde naleznete komentované přehledy studijních povinností.

Bakalářské studium a I. cyklus magisterského studia
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Úvod do studia historie Jakubecúterý13:20-14:55201
Jančíkpondělí11:40-13:15201
Nálevkapondělí10:00-11:35301
Říchovápondělí15:00-16:35209
Zilynskáúterý11:40-13:15201
Historický proseminář Bobkováčtvrtek11:40-13:15201
Klusáková (4. semestr)čtvrtek10:00-11:35302b
Kovář (pokr. Stellner, 4. semestr)pátek9:15-10:45204
Pullmanpátek8:20-9:55209
Říchovápondělí11:40-13:15302b
Proseminář pro germanisty Novotnýúterý10:00-11:35201
Dějiny starověku – přednáška Marekstředa10:00-10:45200
Dějiny starověku – cvičení viz rozvrh Ústavu řeckých a latinských studií v Celetné ul.
Duchovní a materiální kultura v dějinách I (středověk a raný novověk) Bláhová / Pickováčtvrtek16:40-18:15209
Duchovní a materiální kultura v dějinách II (novověk) Pokornástředa10:00-11:35209
Dějiny dějepisectví Beneščtvrtek10:00-11:35200
Didaktika dějepisu Beneš / Hudecováúterý16:40-18:15209
Dějiny státu a práva Malýpondělí11:40-14:55215
Dějiny umění viz rozvrh Ústavu pro dějiny umění v Celetné ul.
Cizí jazyky viz rozvrh Jazykového centra v Celetné ul.
Dějiny správy  čtvrtek13:20-14:55200
České dějiny pro nehistoriky Velekstředa8:20-9:55201
Obecné dějiny středověku b) – přednáška Pickovápondělí13:20-14:55209
Obecné dějiny středověku b) – cvičení Drškapondělí8:20-9:55209
Drškaúterý13:20-14:55301
Drškaúterý16:40-18:15301
Pickovápondělí15:00-16:35201
Obecné dějiny novověku Ib) – přednáška Skřivanúterý10:00-11:35301
Obecné dějiny novověku Ib) – cvičení Kovářstředa11:40-13:15209
Kubišpondělí10:00-11:35209
Kubišúterý11:40-13:15209
Županičstředa15:00-16:35301
Županiččtvrtek15:00-16:35209
Obecné dějiny novověku IIb) – přednáška Nálevkapondělí8:20-9:55301
Obecné dějiny novověku IIb) – cvičení Horčičkastředa16:40-18:15209
Horčičkačtvrtek11:40-13:15301
Jakubecúterý8:20-9:55301
Jančíkpondělí13:20-14:55201
Kovářstředa13:20-14:55301
Pelikánčtvrtek8:20-9:55302a
Říchovápondělí13:20-14:55302b
II. cyklus magisterského studia
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Seminář nejnovějších dějin
Evropská integrace Horčičkačtvrtek13:20-14:55301
Západní Evropa mezi světovým válkami Kovářstředa10:00-11:35301
Kapitoly z dějin světové politiky Nálevkapátek10:00-11:35301
Seminář novověkých dějin
Dějiny mezinárodních vztahů 1918-1991 Horčičkačtvrtek15:00-16:35301
Dějiny mezinárodních vztahů 1648-1789 Skřivanúterý11:40-13:15301
Novověká paleografie Županičstředa16:40-18:15301
Seminář středověkých dějin
Pomocné vědy historické Pátkováúterý11:40-13:15306
Stát, společnost a kultura středověku Drškapondělí13:20-14:55306
Středověká civilizace latinského Západu Drškapondělí13:20-14:55306
Středověká civilizace řecko-orthodoxního Východu Pickováčtvrtek10:00-11:35306
Středověká křesťanská církev Picková / Suchánekčtvrtek13:20-14:55201
Seminář obecných a komparativních dějin
Kultura a společnost v evropském novověku Klusákováčtvrtek11:40-13:15209
ERASMUS - Modernity and Backwardness in East-Central Europe Klusáková / Pullmannúterý15:00-16:35209
Doktorandský seminář Klusáková, Kubiš, Říchovástředa15:00-16:35201
Vztah ekonomiky a politiky II. Kubišpondělí8:20-9:55302b
Komparativní analýza politických systémů Říchovápátek9:30-10:50FSV-Hollar
Specializační přednášky
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Seminář nejnovějších dějin
Vězeňský, bezpečnostní a represivní aparát komunistických režimů Babkastředa18:20-19:55301
Vatikán a komunismus Cuhrapondělí16:40-18:15301
Vybrané kapitoly z anglických (britských) dějin 16.-20. století Kovářčtvrtek10:00-11:35301
Moderní dějiny Bulharska II. Pelikánpondělí13:20-14:55301
Vybrané kapitoly z dějin srbského etnického prostoru Pelikánstředa10:45-12:30302a
Analýza syntetických prací o dějinách Balkánu Pelikánstředa12:35-14:10302a
Seminář novověkých dějin
Rusko v mezinárodní politice 1730-1762 Bahenskýčtvrtek16:40-18:15301
Evropská integrace Horčičkačtvrtek13:20-14:55301
Dálný východ ve 20. století Skřivanstředa11:40-13:15301
Vybrané kapitoly z dějin střední Evropy v 19. a 20. století Županičstředa13:20-14:55209
Novověká paleografie pro historiky Županičstředa16:40-18:15301
Seminář středověkých dějin
Duchovní svět karolínské epochy II. Drškapondělí11:40-13:15301
Středověká křesťanská církev Pickováčtvrtek13:20-14:55201
Formování raněstředověkých států u Slovanů Téračtvrtek16:40-18:15308a
Doba Ivana Hrozného v ruských dějinách Příhodastředa16:40-18:155
Byzanc a Slovanské státy na Balkáně ve 13.–15. století Příhodačtvrtek13:20-14:55Celetná 221
Seminář obecných a komparativních dějin
ERASMUS - Modernity and Backwardness in East-Central Europe Klusáková / Pullmannúterý15:00-16:35209
Historická statistika Kubišúterý10:00-11:35209
Komparativní analýza politických systémů Říchovápátek9:30-10:50FSV-Hollar
Výběrové a diplomní semináře
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Seminář nejnovějších dějin
Československo jako součást východního bloku Cuhrapondělí15:00-16:35302a
Dějiny evropské integrace Horčičkastředa15:00-16:35306
Dějiny západní Evropy a Spojených států amerických ve 20. století / Dějiny britské a americké kultury ve 20.století Kovářčtvrtek11:40-13:15204
Dějiny 20. století Nálevkapondělí13:20-14:55302a
Dějiny jihovýchodní Evropy v 19. a 20. století Pelikánpondělí11:40-13:15302a
Seminář novověkých dějin
Velmocenská politika v Evropě 1917-1991 Horčičkastředa15:00-16:35306
Dějiny Anglie (Velké Británie), Nizozemí a jejich impérií v 16.-19. století Kovářčtvrtek11:40-13:15204
Politika velmocí 1648-1914 Skřivanstředa13:20-14:55306
Dějiny střední Evropy v letech 1848-1918 Županičstředa11:40-13:15306
Seminář středověkých dějin
Stát a společnost raného a vrcholného středověku latinského Západu Drškapondělí13:20-14:55306
Střední a východní Evropa ve středověku Pickováčtvrtek15:00-16:35306
Seminář obecných a komparativních dějin
Modernizace evropské společnosti II: sociálně kulturní aspekty Klusákováúterý11:40-13:15302b
Doktorandský seminář Klusáková, Kubiš, Říchovástředa15:00-16:35201
Tradiční a moderní v evropském novověku Kubišpondělí11:40-13:15302b

Poslední aktualizace: 16.02.2005

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: