Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Rozvrh na zimní semestr 2009/2010

Bakalářské studium a I. cyklus magisterského studia | II. cyklus magisterského studia | Specializační přednášky | Výběrové a diplomní semináře | Bakalářské semináře | Doktorské semináře

Pokud název předmětu tvoří odkaz, vede k sylabu (pokud předmět vyučuje více pedagogů, jako např. Úvod do studia historie, k sylabům vedou odkazy pod jmény konkrétních pedagogů). Všechny sylaby je možno vyhledat také v přehledu podle vyučujících na samostatné stránce. Sylaby předmětů, jež nezajišťuje ÚSD, hledejte na stránkách příslušných pracovišť.

K dispozici jsou také studijní plány oboru historie z tzv. Karolinky, kde naleznete komentované přehledy studijních povinností.

Studenti Bc. studia si zapisují kódy AHS1*****
Studenti Mgr. studia (dvojoborová kombinace) si zapisují kódy AHS4*****
Studenti NMgr. studia si zapisují kódy AHS5*****
Kódy AHSV***** jsou volitelné předměty

Bakalářské studium a I. cyklus magisterského studia
PředmětPedagogDenHodinaMístnostKód
Úvod do studia historie Klusáková / Vojtěchovskýúterý9:10-10:45209AHS110183
Stellnerstředa14:10-15:45301AHS110133
Bobkováčtvrtek12:30-14:05201ÚČD
Čechurováúterý10:50-12:25201ÚČD
Kubůčtvrtek14:10-15:45209ÚHSD
Jakubecpondělí12:30-14:05201ÚHSD
Jančíkúterý12:30-14:05201ÚHSD
Pullmannpondělí17:30-19:05301ÚHSD
Štaifpondělí10:50-12:25201ÚHSD
Historický proseminář Jakubecpondělí12:30-14:05201ÚHSD
Tinkováčtvrtek14:10-15:45201ÚČD
Zilynskáúterý14:10-15:45201ÚČD
Dějiny pravěku Popelkastředa9:10-10:45200ÚPRDD
Dějiny starověku – přednáška Součekpondělí9:10-9:55301AHS100003
AHS400004
Dějiny starověku – cvičení viz rozvrh Ústavu řeckých a latinských studií v Celetné ul.
Duchovní a materiální kultura v dějinách I (středověk a raný novověk) Bobková / Drškačtvrtek15:50-17:25200AHS100004
Duchovní a materiální kultura v dějinách II (novověk) Klusáková / Pokornástředa10:50-12:25301AHS110181
Didaktika dějepisu Benešúterý15:50-17:25209ÚČD
Cizí jazyky viz rozvrh Jazykového centra v Celetné ul.
Dějiny správy viz rozvrh Katedry pomocných věd historických a archivního studia
Pomocné vědy historické viz rozvrh Katedry pomocných věd historických a archivního studia
Obecné dějiny středověku a) – přednáška Pickováčtvrtek12:30-14:05301AHS410088
AHS110201
Picková
Drška
Suchánek
Obecné dějiny středověku a) – cvičení Drškaúterý9:10-10:45301AHS110008
Drškaúterý10:50-12:25301
Drškaúterý15:50-17:25301
Pickovápondělí14:10-15:45301
Suchánekčtvrtek10:50-12:25209
Suchánekčtvrtek15:50-17:25301
Obecné dějiny novověku Ia) – přednáška Skřivanúterý12:30-14:05301AHS110202
AHS410037
Skřivan
Stellner
Kovář;
AHS110203
AHS410055
Kubiš
Županič
Tumis;
AHS110228
AHS410414
Soukup
Obecné dějiny novověku Ia) – cvičení Soukuppondělí10:50-12:25209AHS110040
Soukuppondělí14:10-15:45209
Tumisstředa14:10-15:45209
Županiččtvrtek9:10-10:45301AHS110039
Obecné dějiny novověku IIa) – přednáška Nálevkapondělí12:30-14:05301AHS110020
AHS410018
Horčička
Tumis
Vojtěchovský;
AHS110082
AHS410050
Pelikán
Kovář
Nálevka;
AHS110229
AHS410415
Soukup
Obecné dějiny novověku IIa) – cvičení Kovářstředa9:10-10:45201AHS110019
Horčičkačtvrtek9:10-10:45209
Pelikánpondělí10:50-12:25301AHS110046
Soukupčtvrtek17:30-19:05301
Vojtěchovskýúterý10:50-12:25209
Vojtěchovskýstředa17:30-19:05301
II. cyklus magisterského studia
PředmětPedagogDenHodinaMístnostKód
Seminář nejnovějších dějin
Západní Evropa mezi světovými válkami Kovářstředa10:50-12:25209AHS410368, AHS510010
Kapitoly z dějin světové politiky 20. století Nálevkapátek12:30-14:05301AHS410076, AHS510011
Úvod do studia nejnovějších dějin Nálevkapátek14:10-15:45301AHS410077, AHS510012
Seminář novověkých dějin
Dějiny mezinárodního práva Horčičkastředa14:10-15:45302aAHS410219, AHS510005
Úvod do teorie a praxe diplomacie Skřivanstředa12:30-14:05301AHS410221, AHS510006
Dějiny mezinárodních vztahů 1789-1918 Stellnerstředa12:30-14:05209AHS410344, AHS510008
Dějiny mezinárodních vztahů 1500-1648 Županičstředa15:50-17:25209AHS410000, AHS510007
Seminář středověkých dějin
Středověká civilizace latinského Západu Drškačtvrtek10:50-12:25306AHS510002, AHS410014
Úvod do studia dějin středověku Drškačtvrtek10:50-12:25306AHS510001, AHS410017
Středověká civilizace řecko-orthodoxního Východu Pickovápondělí10:50-12:25306AHS400034, AHS510003
Seminář obecných a komparativních dějin
Kultura a společnost v novověké Evropě I Klusákováčtvrtek10:50-12:25302bAHS410323, AHS510017
Komparace politických systémů 19. a 20. století Vojtěchovskýúterý15:50-17:25302bAHS410224, AHS510014
Specializační přednášky
PředmětPedagogDenHodinaMístnostKód
Seminář nejnovějších dějin
Německo a SSSR v meziválečném období Horčičkastředa12:30-14:05201AHSV10187 (Kv), AHSV10186 (Zk)
Crisis? What Crisis? – Velká Británie v sedmdesátých letech 20. století Kovářstředa15:50-17:25301AHSV10197 (Kv), AHSV10196 (Zk)
Horké krize studené války Nálevkapátek10:50-12:25301AHSV10175 (Kv), AHSV10176 (Zk)
Dějiny sovětské kinematografie I Tumisúterý17:30-19:05301AHSV10201 (Kv), AHSV10200 (Zk)
Seminář novověkých dějin
Německo a SSSR v meziválečném období Horčičkastředa12:30-14:05201AHSV10187 (Kv), AHSV10186 (Zk)
Crisis? What Crisis? – Velká Británie v sedmdesátých letech 20. století Kovářstředa15:50-17:25301AHSV10197 (Kv), AHSV10196 (Zk)
Zahraniční politika habsburské monarchie 1815-1867 Skřivanúterý14:10-15:45301AHSV10077 (Kv), AHSV10076 (Zk)
Politické dějiny Ruska a SSSR ve 20. století Stellnerstředa9:10-10:45209AHSV10177 (Kv), AHSV10178 (Zk)
Dějiny mezinárodních vztahů 1789-1918 Stellnerstředa12:30-14:05209AHS410344, AHS510008
Mezi tradicí a modernizací. České země, Rakousko a Evropa 1804-1848 Županiččtvrtek10:50-12:25301AHSV10189 (Kv), AHSV10188 (Zk)
Dějiny mezinárodních vztahů 1500-1648 Županičstředa15:50-17:25209AHSV10193 (Kv), AHSV10192 (Zk)
Seminář středověkých dějin
Franská dělení Drškačtvrtek14:10-15:45301AHSV10070 (Kv), AHSV10071 (Zk)
Florencie – kolébka renesance Pickovápondělí9:10-10:45201AHSV10181 (Kv), AHSV10182 (Zk)
Otonsko-sálské císařství Suchánekčtvrtek12:30-14:05209AHSV10205 (Kv), AHSV10204 (Zk)
Seminář obecných a komparativních dějin
Comparative approach and the history of Europe Klusákováúterý
středa
14:10-15:45
15:50-17:25
209
302b
AHSV10183 (Kv), AHSV10161 (Zk)
Kultura a společnost v novověké Evropě I Klusákováčtvrtek10:50-12:25302bAHSV10155 (Kv), AHSV10156 (Zk)
Kulturní identity v novověké Evropě Klusákováúterý15:50-17:25302bAHSV10219 (Kv), AHSV10218 (Zk)
Society and Culture of East-Central and South Eastern Europe Vojtěchovský / Kalivodovápondělí
čtvrtek
17:30-19:05302bAHSV10167 (Kv), AHSV10168 (Zk)
Kultura a společnost jihovýchodní Evropy I Vojtěchovskýúterý12:30-14:05209AHSV10213 (Kv), AHSV10212 (Zk)
Výběrové a diplomní semináře
PředmětPedagogDenHodinaMístnostKód
Seminář nejnovějších dějin
Světové dějiny 20. století Nálevkapondělí10:50-12:25302aAHS410079, AHS410205,
AHS510036, AHS510021
Dějiny jihovýchodní a východní Evropy v 19. a 20. století Pelikánpondělí12:30-14:05302aAHS410087, AHS410206,
AHS510036, AHS510021
Dějiny Blízkého a Středního východu v 19. a 20. století Tumisúterý12:30-14:05302aAHSV10225, AHS410410,
AHS510022, AHS510037
Dějiny Anglie (Velké Británie) a jejího impéria v 16.-20. století
Dějiny USA ve 20. století
Dějiny evropské integrace
Kovářstředa14:10-15:45204AHS410351, AHS410389,
AHS410390, AHS410397,
AHS410405, AHS510036,
AHS510021, AHS510019,
AHS510033
Afrika v 19. a 20. století Soukupčtvrtek14:10-15:45204AHSV10222, AHS410416,
AHS410417, AHS510022,
AHS510037
Seminář novověkých dějin
Velmocenská politika v Evropě 1917-1991
Integrační proces v západní Evropě ve 20. století
Seminář lichtenštejnských studií
Horčičkačtvrtek10:50-12:25306AHS410196, AHS410198,
AHS410398, AHS410409,
AHS510022, AHS510037,
AHS510020, AHS510034,
AHS510046
Zahraniční a koloniální politika velmocí 1648-1914 Skřivanstředa14:10-15:45306AHS410124, AHS410399,
AHS510019, AHS510033
Dějiny střední a východní Evropy v 18.–20. století Stellnerstředa10:50-12:25204AHS410140, AHS410400,
AHS510019, AHS510033
Šlechta, stát a společnost v Evropě 18.-20. století
Seminář lichtenštejnských studií
Dvory a aliance, státy a politici: střední a východní Evropa v letech 1550-1918
Županiččtvrtek12:30-14:05306AHS410401, AHS410402,
AHS410403, AHS410404,
AHS510020, AHS510034,
AHS510046
Seminář středověkých dějin
Stát a společnost raného a vrcholného středověku latinského Západu Drškačtvrtek10:50-12:25306AHSV10043, AHS410016,
AHS510018, AHS510032
Střední a východní Evropa ve středověku
Východní a jihovýchodní Evropa ve středověku
Pickovápondělí15:50-17:25306AHS410099, AHS410394,
AHS510018, AHS510032,
AHS510047
Vybrané kapitoly z církevních dějin Suchánekčtvrtek9:10-10:45306AHSV10045, AHS410396,
AHS510018, AHS510032
Seminář obecných a komparativních dějin
Hranice a identity v modernizující se Evropě Klusákováčtvrtek14:10-15:45302bAHS410406, AHS410407,
AHS510023, AHS510041
Evropa ve 20. století: Politika a společnost Vojtěchovskýúterý14:10-15:45302bAHS510023, AHS510041
Bakalářské semináře
PředmětPedagogDenHodinaMístnostKód
Seminář nejnovějších dějin
Světové dějiny 20. století Nálevkapondělí10:50-12:25302aAHS110196, AHS110221
Dějiny jihovýchodní a východní Evropy v 19. a 20. století Pelikánpondělí12:30-14:05302aAHS110196, AHS110221
Dějiny Blízkého a Středního východu v 19. a 20. století Tumisúterý12:30-14:05302aAHS110195, AHS110223
Dějiny Anglie (Velké Británie) a jejího impéria v 16.-20. století
Dějiny USA ve 20. století
Dějiny evropské integrace
Kovářstředa14:10-15:45204AHS110195, AHS110223
Afrika v 19. a 20. století Soukupčtvrtek14:10-15:45204AHS110198, AHS110226
Seminář novověkých dějin
Velmocenská politika v Evropě 1917-1991
Integrační proces v západní Evropě ve 20. století
Seminář lichtenštejnských studií
Horčičkačtvrtek10:50-12:25306AHS110195, AHS110223
Zahraniční a koloniální politika velmocí 1648-1914 Skřivanstředa14:10-15:45306AHS110197, AHS110224
Dějiny střední a východní Evropy v 18.–20. století Stellnerstředa10:50-12:25204AHS110197, AHS110224
Šlechta, stát a společnost v Evropě 18.-20. století
Seminář lichtenštejnských studií
Dvory a aliance, státy a politici: střední a východní Evropa v letech 1550-1918
Županiččtvrtek12:30-14:05306AHS110197, AHS110224
Seminář středověkých dějin
Stát a společnost raného a vrcholného středověku latinského Západu Drškačtvrtek10:50-12:25306AHS110199, AHS110227
Střední a východní Evropa ve středověku
Východní a jihovýchodní Evropa ve středověku
Pickovápondělí15:50-17:25306AHS110199, AHS110227
Vybrané kapitoly z církevních dějin Suchánekčtvrtek9:10-10:45306AHS110199, AHS110227
Seminář obecných a komparativních dějin
Hranice a identity v modernizující se Evropě Klusákováčtvrtek14:10-15:45302bAHS110196, AHS110221
Evropa ve 20. století: Politika a společnost Vojtěchovskýúterý14:10-15:45302bAHS110196, AHS110221
Doktorské semináře
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Seminář ke světovým novověkým a nejnovějším dějinám Horčička / Kovář / Nálevka / Pelikán / Skřivan / Stellner / Županičdle dohody
Seminář ke světovým středověkým dějinám Drška / Picková / Suchánekdle dohody
  Klusákovástředa14:10-15:45201

Poslední aktualizace: 2009-10-20 7:05

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: