Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Rozvrh na zimní semestr 2010/2011

Pokud název předmětu tvoří odkaz, vede k sylabu (pokud předmět vyučuje více pedagogů, jako např. Úvod do studia historie, k sylabům vedou odkazy pod jmény konkrétních pedagogů). Všechny sylaby je možno vyhledat také v přehledu podle vyučujících na samostatné stránce. Sylaby předmětů, jež nezajišťuje ÚSD, hledejte na stránkách příslušných pracovišť.

Historie
Jednooborové bakalářské studium a I. cyklus dvouoborového magisterského studia | II. cyklus dvouoborového magisterského studia a navazující magisterské studium | Specializační přednášky | Výběrové a diplomní semináře | Bakalářské semináře | Doktorské semináře

Historie – Evropská studia
Povinné předměty | Povinně volitelné předměty

Historie

K dispozici jsou také studijní plány oboru historie z tzv. Karolinky, kde naleznete komentované přehledy studijních povinností.

Studenti bakalářského jednooborového studia si zapisují výhradně kódy začínající AHS1*****.
Studenti magisterského studia v dvojoborové kombinaci si zapisují výhradně kódy AHS4*****.
Studenti navazujícího magisterského studia si zapisují výhradně kódy začínající AHS5*****.
Kódy AHSV***** představují volitelné předměty pro všechny obory.
Sledujte rekvizity u jednotlivých předmětů v SIS, zejména neslučitelnost!!!
Tento rozvrh platí i pro studenty kombinované formy studia.

Jednooborové bakalářské studium a I. cyklus dvouoborového magisterského studia
PředmětPedagogDenHodinaMístnostKód
Úvod do studia historie Bobková    
Fantysová-Matějkovástředa12:30-14:05201  
Jakubecstředa9:10-10:45 302a  
Jančíkúterý9:10-10:45201 
Horčička / Županič / Drška / Pickováčtvrtek12:30-14:05 302a  
Vojtěchovskýúterý17:30-19:05209 
Velekčtvrtek14:10-15:45 201 
Tumisúterý10:50-12:25 302a 
Zilynskáúterý14:10-15:45201 
Historický proseminář Čechurováúterý10:50-12:25 201  
Štaifpondělí10:50-12:25201  
Kubůčtvrtek14:10-15:45 200  
Pullmannpondělí17:30-19:05 C/117 (Celetná 20)  
Stellner pátek 10:50-12:25 301  
Klusákováúterý9:10-10:45 301  
Dějiny pravěku Popelkastředa 9:10-10:45 200 
Dějiny starověku – přednáška Součekpondělí 9:10-9:55301AHS100003
AHS400004
Dějiny starověku – cvičení viz rozvrh Ústavu řeckých a latinských studií v Celetné ul.
Duchovní a materiální kultura v dějinách I (středověk a raný novověk)* Bobková / Drška (ZS)
Picková / Bláhová (LS)
čtvrtek15:50-17:25 301AHS100004
AHS110000
Duchovní a materiální kultura v dějinách II (novověk) Klusáková / Pokornástředa9:10-10:45 301AHS110181
Didaktika dějepisu Benešúterý15:50-17:25209ÚČD
Cizí jazyky viz rozvrh Jazykového centra v Celetné ul.
Pomocné vědy historické viz rozvrh Katedry pomocných věd historických a archivního studia
Dějiny správy viz rozvrh Katedry pomocných věd historických a archivního studia
Obecné dějiny středověku a) – přednáška Drška / Picková / Suchánekčtvrtek12:30-14:05301AHS410088 (Zk)
AHS110201 (Kv, Zk)
Picková / Drška / Suchánek
Obecné dějiny středověku a) – cvičení Drškaúterý9:10-10:45 209AHS110232
Drškaúterý12:30-14:05 209
Drškaúterý10:50-12:25301
Smržčtvrtek 7:30-9:05 209 AHS110230
Smržčtvrtek9:10-10:45209
Obecné dějiny novověku Ia) – přednáška Skřivanúterý12:30-14:05301AHS110202 (Kv, Zk)
AHS410037 (Zk)
Skřivan / Stellner / Kovář;
AHS110203 (Kv, Zk)
AHS410055 (Zk)
Kubiš / Županič / Tumis;
AHS110228 (Kv, Zk)
AHS410414 (Zk)
Koura / Valkoun
Obecné dějiny novověku Ia) – cvičení Kouračtvrtek7:30-9:05 301AHS110040
Kouračtvrtek9:10-10:45 301
Kubiščtvrtek10:50-12:25209AHS110039
Valkoun pátek9:10-10:45 C/117 (Celetná 20)AHS110040
Valkoun pátek 12:30-14:05 302a
Obecné dějiny novověku IIa) – přednáška Horčičkastředa10:50-12:25301 AHS110020 (Kv, Zk)
AHS410018 (Zk)
Horčička / Tumis / Vojtěchovský;
AHS110082 (Kv, Zk)
AHS410050 (Zk)
Pelikán / Kovář;
AHS110229 (Kv, Zk)
AHS410415 (Zk)
Soukup / Valkoun
Obecné dějiny novověku IIa) – cvičení Kovář / Houskastředa14:10-15:45 301AHS110019
Pelikánpondělí10:50-12:25 302aAHS110046
Soukuppondělí10:50-12:25 209AHS110233
Soukuppondělí12:30-14:05 209
Valkounúterý9:10-10:45 302a
Valkoun pátek10:50-12:25209
II. cyklus dvouoborového magisterského studia a navazující magisterské studium
PředmětPedagogDenHodinaMístnostKód
Seminář nejnovějších dějin
Západní Evropa mezi dvěma světovými válkami Kovářstředa12:30-14:05 301AHS410368, AHS510010
Jihovýchodní Evropa ve 20. století Pelikánpondělí12:30-14:05 301AHS510013, AHS410216
Kapitoly z dějin světové politiky 20. století Soukuppondělí9:10-10:45 302aAHS410076, AHS510011
Úvod do studia nejnovějších dějin Vojtěchovskýstředa 10:50-12:25 302aAHS410077, AHS510012
Seminář novověkých dějin
Úvod do dějin mezinárodního práva Horčičkačtvrtek10:50-12:25 302aAHS410219, AHS510005
Dějiny evropské integrace Horčičkastředa9:10-10:45 209AHS400047, AHS510024
Úvod do teorie a praxe diplomacie Skřivanstředa12:30-14:05 302aAHS410221, AHS510006
Dějiny mezinárodních vztahů 1789/1815-1918 Stellnerpátek12:30-14:05 209 AHS410344, AHS510008
Dějiny mezinárodních vztahů 1500-1648 Županičstředa15:50-17:25 209AHS410000, AHS510007
Seminář středověkých dějin
Středověká civilizace latinského Západu Drškaúterý14:10-15:45306AHS510002, AHS410014
Úvod do studia dějin středověku Drška / Picková / Suchánek čtvrtek15:50-17:25306AHS510001, AHS410017
Středověká civilizace řecko-orthodoxního Východu Pickovápondělí10:50-12:25306AHS400034, AHS510003
Středověká křesťanská církev Suchánek čtvrtek 17:30-19:05 209 AHS410192, AHS510028
Seminář obecných a komparativních dějin
Kultura a společnost v novověké Evropě I Klusákováčtvrtek15:50-17:25302bAHS410224, AHS510014
Komparace politických systémů 19. a 20. století Vojtěchovskýstředa17:30-19:05302bAHS410323, AHS510017
Vztah ekonomiky a politiky Kubiš středa 10:50-12:25 209 AHS410229, AHS510015
Specializační přednášky
PředmětPedagogDenHodinaMístnostKód
Seminář nejnovějších dějin
Světové dějiny na stránkách krásné literatury a na filmovém plátně I Kovářstředa15:50-17:25 301AHSV10246 (Kv), AHSV10245 (Zk)
Světové dějiny na stránkách krásné literatury a na filmovém plátně II Soukupstředa17:30-19:05 301AHSV10248 (Kv), AHSV10247 (Zk)
Dějiny sovětské kinematografie III Tumis úterý 17:30-19:05301AHSV10242 (Kv), AHSV10241 (Zk)
Seminář novověkých dějin
Počátky německé východní politiky v 50. letech 20. století Horčičkačtvrtek15:50-17:25 209AHSV10236 (Kv), AHSV10235 (Zk)
Zahraniční politika pozdně viktoriánské Británie Skřivanúterý14:10-15:45301AHSV10052 (Kv), AHSV10053 (Zk)
Dějiny ruského impéria od konce 18. století do konce 19. století Stellner pátek9:10-10:45 209AHSV10179 (Kv), AHSV10180 (Zk)
Dějiny mezinárodních vztahů 1789-1918 Stellnerpátek12:30-14:05209AHSV10223 (Kv), AHSV10224 (Zk)
Habsburský rod v éře Rakouského císařství Županiččtvrtek10:50-12:25301AHSV10238 (Kv), AHSV10237 (Zk)
Dějiny mezinárodních vztahů 1500-1648 Županičstředa15:50-17:25 209AHSV10193 (Kv), AHSV10192 (Zk)
Seminář středověkých dějin
Nomen Burgundiae I: raný a vrcholný středověk Drškačtvrtek14:10-15:45301AHSV10227 (Kv), AHSV10228 (Zk)
Rusko a Západ na prahu novověku Pickovápondělí14:10-15:45 209 AHSV10234 (Kv), AHSV10233 (Zk)
Středověká křesťanská církev I Suchánekčtvrtek17:30-19:05209AHSV10068 (Kv), AHSV10069 (Zk)
Seminář obecných a komparativních dějin
Comparative approach and the history of Europe Klusáková / Iraúterý14:10-15:45209AHSV10183 (Kv), AHSV10161 (Zk)
Kultura a společnost v novověké Evropě I Klusákováčtvrtek15:50-17:25302bAHSV10155 (Kv), AHSV10156 (Zk)
Komunistická hnutí v Evropě v komparativní perspektivě I Vojtěchovskýúterý15:50-17:25 301AHSV10023 (Kv), AHSV10024 (Zk)
Výběrové a diplomní semináře
PředmětPedagogDenHodinaMístnostKód
Seminář nejnovějších dějin
Dějiny jihovýchodní a východní Evropy v 19. a 20. století Pelikánpondělí 14:10-15:45302aAHS410087, AHS410206,
AHS510036, AHS510021
Dějiny Blízkého a Středního východu v 19. a 20. století Tumisúterý 302aAHSV10225, AHS410410,
AHS510022, AHS510037
Dějiny Anglie (Velké Británie) a jejího impéria v 16.-20. století
Dějiny USA ve 20. století
Dějiny evropské integrace
Sport – fenomén 20. století
Kovářstředa10:50-12:25204AHS410351, AHS410389,
AHS410390, AHS410397,
AHS410405, AHS510036,
AHS510021, AHS510019,
AHS510033, AHSV10328,
AHS410424, AHS410423
Afrika ve 20. století
Britské impérium ve 20. století
Soukuppátek12:30-14:05204AHSV10222, AHS410416,
AHS410417, AHS510022,
AHS510037, AHSV10327,
AHS410425, AHS410426
Seminář novověkých dějin
Velmocenská politika v Evropě 1917-1991
Integrační proces v západní Evropě ve 20. století
Seminář lichtenštejnských studií
Horčičkastředa15:50-17:25 306AHS410196, AHS410198,
AHS410398, AHS410409,
AHS510022, AHS510037,
AHS510020, AHS510034,
AHS510046
Zahraniční a koloniální politika velmocí v letech 1648-1914 Skřivanstředa14:10-15:45306AHS410124, AHS410399,
AHS510019, AHS510033
Dějiny střední a východní Evropy v 18.–20. století Stellner pátek 7:30-9:05 204AHS410140, AHS410400,
AHS510019, AHS510033
Afrika v 19. století
Britské a francouzské impérium v 18.-20. století
Valkounstředa15:50-17:25 206 AHSV10326
Šlechta, stát a společnost v Evropě 18.-20. století
Seminář lichtenštejnských studií
Dvory a aliance, státy a politici: střední a východní Evropa v letech 1550-1918
Županiččtvrtek9:10-10:45306AHS410401, AHS410402,
AHS410403, AHS410404,
AHS510020, AHS510034,
AHS510046
Seminář středověkých dějin
Stát a společnost raného a vrcholného středověku latinského Západu Drška úterý15:50-17:25306AHSV10043, AHS410016,
AHS510018, AHS510032
Střední a východní Evropa ve středověku
Východní a jihovýchodní Evropa ve středověku
Pickovápondělí15:50-17:25306AHS410099, AHS410394,
AHS510018, AHS510032,
AHS510047
Vybrané kapitoly z církevních dějin Suchánekčtvrtek10:50-12:25306AHSV10045, AHS410396,
AHS510018, AHS510032
Seminář obecných a komparativních dějin
Hranice a identity v modernizující se Evropě Klusákováčtvrtek14:10-15:45302bAHS410406, AHS410407,
AHS510023, AHS510041
Tradiční a moderní v evropském novověku Kubišpondělí9:10-10:45302bAHS410061, AHS410204, AHS510023, AHS510041
Evropa ve 20. století: Politika a společnost Vojtěchovskýúterý12:30-14:05302bAHS510023, AHS510041, AHS410411, AHS510021, AHS510036
Bakalářské semináře
PředmětPedagogDenHodinaMístnostKód
Seminář nejnovějších dějin
Dějiny jihovýchodní a východní Evropy v 19. a 20. století Pelikánpondělí 14:10-15:45302aAHS110196, AHS110221
Dějiny Blízkého a Středního východu v 19. a 20. století Tumisúterý 302aAHS110195, AHS110223
Dějiny Anglie (Velké Británie) a jejího impéria v 16.-20. století
Dějiny USA ve 20. století
Dějiny evropské integrace
Sport – fenomén 20. století
Kovářstředa10:50-12:25204AHS110195, AHS110223
Afrika ve 20. století
Britské impérium ve 20. století
Soukup pátek12:30-14:05204AHS110198, AHS110226
Seminář novověkých dějin
Velmocenská politika v Evropě 1917-1991
Integrační proces v západní Evropě ve 20. století
Seminář lichtenštejnských studií
Horčičkastředa15:50-17:25 306AHS110195, AHS110223
Zahraniční a koloniální politika velmocí v letech 1648-1914 Skřivanstředa14:10-15:45306AHS110197, AHS110224
Dějiny střední a východní Evropy v 18.–20. století Stellner pátek 7:30-9:05204AHS110197, AHS110224
Afrika v 19. století
Britské a francouzské impérium v 18.-20. století
Valkounstředa15:50-17:25 206 AHS110196, AHS110221
Šlechta, stát a společnost v Evropě 18.-20. století
Seminář lichtenštejnských studií
Dvory a aliance, státy a politici: střední a východní Evropa v letech 1550-1918
Županiččtvrtek9:10-10:45306AHS110197, AHS110224
Seminář středověkých dějin
Stát a společnost raného a vrcholného středověku latinského Západu Drškačtvrtek10:50-12:25306AHS110199, AHS110227
Střední a východní Evropa ve středověku
Východní a jihovýchodní Evropa ve středověku
Pickovápondělí15:50-17:25306AHS110199, AHS110227
Vybrané kapitoly z církevních dějin Suchánekčtvrtek10:50-12:25306AHS110199, AHS110227
Seminář obecných a komparativních dějin
Hranice a identity v modernizující se Evropě Klusákováčtvrtek14:10-15:45302bAHS110196, AHS110221
Tradiční a moderní v evropském novověku Kubišpondělí9:10-10:45302bAHS110198, AHS110226
Evropa ve 20. století: Politika a společnost Vojtěchovskýúterý14:10-15:45302bAHS110196, AHS110221
Doktorské semináře
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Seminář ke světovým novověkým a nejnovějším dějinám Horčička / Kovář / Pelikán / Skřivan / Stellner / Županič / Soukupdle dohody
Seminář ke světovým středověkým dějinám Drška / Picková / Suchánekdle dohody
  Klusákovástředa14:10-15:45201

Historie – Evropská studia

K dispozici jsou také studijní plány oboru historie – evropská studia z tzv. Karolinky, kde naleznete komentované přehledy studijních povinností.

Studenti bakalářského jednooborového studia si zapisují výhradně kódy začínající AHES1***.
Studenti bakalářského dvojoborového studia si zapisují výhradně kódy začínající AHES2***.
Kódy AHESV*** představují povinně volitelné předměty.
Kódy AHSV***** představují volitelné předměty pro všechny obory.
Sledujte rekvizity u jednotlivých předmětů v SIS, zejména neslučitelnost!!!

Povinné předměty
PředmětPedagogDenHodinaMístnostKód
Úvod do studia historie I Vojtěchovskýúterý10:50-12:25 209 AHES1001, AHES2001
Úvod do evropských studií I Kovář / Soukup pondělí17:30-19:05 301AHES1003, AHES2003
Evropské středověké dějiny I (do roku 1000) Suchánekčtvrtek12:30-14:05 209AHES1005, AHES2005
Evropské středověké dějiny II (1000-1500) Suchánekčtvrtek 14:10-15:45 209AHES1006, AHES2006
Evropské raně novověké dějiny I (1500-1618) Tumis středa 12:30-14:05 209 AHES1007, AHES2007
Evropské raně novověké dějiny II (1618-1714) Županičstředa14:10-15:45 209AHES1008, AHES2008
Povinně volitelné předměty
PředmětPedagogDenHodinaMístnostKód
Středověká křesťanská církev Suchánekčtvrtek17:30-19:05209AHESV001
Nomen Burgundiae I: raný a vrcholný středověk Drškaúterý10:50-12:25301AHESV003
Dějiny jihovýchodní Evropy ve 20. století Pelikánpondělí12:30-14:05 301AHESV005
Rusko a Západ na prahu novověku Pickovápondělí14:10-15:45 209 AHESV006
Dějiny mezinárodních vztahů 1789-1918 Stellnerpátek12:30-14:05209AHESV007
Dějiny ruského impéria od konce 18. století do konce 19. století Stellner pátek9:10-10:45 301 AHESV009
Počátky německé východní politiky v 50. letech 20. století Horčičkačtvrtek15:50-17:25 209AHESV010
Dějiny mezinárodních vztahů 1500-1648 Županičstředa15:50-17:25 209AHESV011
Habsburský rod v éře Rakouského císařství Županiččtvrtek10:50-12:25301AHESV013
Dějiny sovětské kinematografie III Tumis úterý 17:30-19:05301AHESV015
Světové dějiny na stránkách krásné literatury a na filmovém plátně I Kovář / Soukupstředa15:50-17:25 301AHESV017
Světové dějiny na stránkách krásné literatury a na filmovém plátně II Kovář / Soukup středa17:30-19:05 301AHESV018
Zahraniční politika pozdně viktoriánské Británie Skřivanúterý14:10-15:45301AHESV021
Komunistická hnutí v Evropě v komparativní perspektivě I Vojtěchovskýúterý15:50-17:25 301AHESV023
Comparative approach and the history of Europe Klusáková / Iraúterý14:10-15:45209AHESV027

Poznámky

* ^ Studenti si u předmětu Duchovní a materiální kultura v dějinách I zapisují kód toho vyučujícího, u něhož budou skládat atestaci a jenž ji zapíše do indexu.

Poslední aktualizace: 2010-10-30 23:52

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: