Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí Jyxo



FFakt

Obecné dějiny novověku IIa) - cvičení

PhDr. Ondřej Houska, Ph.D.

1) Úvodní hodina

2) Versailleský systém

(válečné cíle obou soupeřících bloků, Pařížská mírová konference a její hlavní sporné body, mírové smlouvy s poraženými státy, tzv. versailleský systém a hlavní problémy jeho fungování)

Keynes, J. M., Ekonomické důsledky míru, Brno 2004.

Klimek, A., Jak se dělal mír roku 1919, Praha 1989.

MacMillanová, M., Mírotvorci. Pařížská mírová konference 1919, Praha 2004.

Romsics, I., Trianonská mierová zmluva, Bratislava 2006.

3) Vzestup fašismu v Itálii a nacismu v Německu

(Itálie po první světové válce, vznik fašistického hnutí, pochod na Řím, první léta Mussoliniho vlády, italská podpora revisionismu v Evropě, Německo po první světové válce, Hitler a NSDAP, nárůst podpory nacistů a jejich cesta k moci)

Arendtová, H., Původ totalitarismu, I.-III., Praha 1996.

Bradáč, Z., Před pochodem na Řím. Evropský nacionalismus a vznik italského fašismu, Praha 1973.

Broszat, M., Uchopení moci, Praha 2002.

Bullock, A., Hitler a Stalin. Paralelní životopisy, Plzeň 1995.

Clark, Martin, Modern Italy, London 1996.

Kershaw, I., Hitler: 1889-1936, Praha 2004.

Moravcová, D., Výmarská republika, Praha 2006.

Nolte, E., Fašismus ve své epoše, Praha 1999.

Paxton, R. O., Anatomie fašismu, Praha 2007.

Ridley, J., Mussolini, Praha 2002.

4) Sovětské Rusko a Sovětský svaz do smrti Lenina

(Rusko během první světové války, revoluce roku 1917, občanská válka, Leninova vláda)

Figes, O., Lidská tragédie. Ruská revoluce 1891-1924, Praha 2000.

Malia, M., Sovětská tragédie: dějiny socialismu v Rusku v letech 1917-1991, Praha 2004.

Pipes, R., Dějiny ruské revoluce, Praha 1998.

Veber, V., Leninova vláda: Rusko 1917-1924, Praha 2003.

5) Francie, Velká Británie a USA mezi válkami

(rozdílné důsledky první světové války, základní body vnitropolitického vývoje)

Brendon, P., The Dark Valley. A Panorama of the 1930s, London 2001.

Duby, G., Dějiny Francie od počátků do současnosti, Praha 2003.

Ferro, M., Dějiny Francie, Praha 2006.

Morgan, K. O., Dějiny Británie, Praha 2008.

Tindall, G. B.-Shi, D. E., Dějiny Spojených států amerických, Praha 2008.

6) Vývoj států ve střední a jihovýchodní Evropě

(základní rysy vývoje: vzestup autoritativních tendencí a národnostních problémů, revisionismus vs. status quo v mezinárodní politice)

Balkánské socialistické státy mezi dvěma světovými válkami, díl 1 (Albánie-Bulharsko), díl 2 (Jugoslávie-Rumunsko), Praha 1970.

Glenny, M., Balkán 1804-1999, Praha 2003.

Jeřábek, M., Konec demokracie v Rakousku, Praha 2004.

Pirjevec, J. Jugoslávie 1918-1992, Praha 2000.

Příslušné svazky edice Dějiny států z Nakladatelství Lidové noviny.

7) Cesta k Locarnu, jeho význam a mezinárodní vztahy do roku 1933

(Příčiny uzavření a význam locarnských smluv, tzv. polocarnský optimismus, vzestup výmarského Německa, mezinárodní vztahy ve 2. polovině dvacátých let a v době hospodářské krize)

Břach, R., Československo a Evropa v polovině dvacátých let, Praha-Litomyšl 1997.

Bystrický, V.-Deák, L., Európa na prelome: 1932-1933, Bratislava 1974.

Dejmek, J., Edvard Beneš, Část I: 1884-1935, Praha 2006.

Gajanová, A., ČSR a středoevropská politika velmocí (1918-1938), Praha 1967.

Kovtun, J., Republika v nebezpečném světě, Praha 2005 (pasáže o mezinárodním vývoji v příslušných letech).

Marks, S., The Illusion of Peace 1918-1933, London 1976.

Wright, J., Gustav Stresemann, Oxford-New York 2002.

8) Itálie, Německo a Sovětský svaz ve 30. letech

(vnitřní vývoj Itálie a Německa a jejich zahraničně-politické cíle, SSSR v době Stalina)

Bullock, A., Hitler a Stalin. Paralelní životopisy, Plzeň 1995.

Clark, Martin, Modern Italy, London 1996.

Kershaw, I., Hitler: 1889-1936, Hitler: 1936-1945, Praha 2004.

Malia, M., Sovětská tragédie: dějiny socialismu v Rusku v letech 1917-1991, Praha 2004.

Nolte, E., Fašismus ve své epoše, Praha 1999.

Paxton, R. O., Anatomie fašismu, Praha 2007.

Ridley, J., Mussolini, Praha 2002.

Tucker, R. C., Stalin na vrcholu moci: revoluce shora 1928-1941, Praha 2000.

Veber, V., Stalinovo impérium: Rusko 1924-1953, Praha 2003.

9) Mezinárodní vztahy 1933-1938

(vliv nástupu nacismu k moci, snahy o kolektivní bezpečnost, německé a italské porušování mírového řádu, španělská občanská válka, appeasement, anšlus Rakouska, Mnichov, japonská expanze)

Deák, L., Zápas o strednú Európu 1933-1938, Bratislava 1986.

Dejmek, J., Edvard Beneš, Část II: 1935-1948, Praha 2008.

Ellinger, J., Neville Chamberlain, Praha 2009.

Jančík, D., Třetí říše a rozklad Malé dohody, Praha 1999.

Kershaw, I., Hitler: 1936-1945, Praha 2004.

Kvaček, R., Nad Evropou zataženo. Československo a Evropa 1933-1937, Praha 1966.

Kvaček, R., Historie jednoho roku, Praha 1976.

Kvaček, R., Poslední den. Z dramatického podzimu 1938, Praha 1989.

Lukeš, I., Československo mezi Hitlerem a Stalinem, Praha

Mnichovská dohoda. Cesta k destrukci demokracie v Evropě, Praha 2004.

Preston, P., Franco, Praha 2001.

Skřivan, A., Japonská válka 1931-1945, Praha 1997.

Taylor, A. J. P., Příčiny druhé světové války, Praha 2005.

10) Druhá světová válka

(pád španělské republiky, 15. březen 1939, proměny appeasementu, německý nátlak na Polsko a následný útok, západní fronta, Balkán, východní fronta, vstup USA do války, vylodění v Evropě, vyřazení Itálie z války, kapitulace Německa a Japonska)

Durman, K., Popely ještě žhavé I.: 1938-1964, Praha 2004.

Gilbert, M., Druhá světová válka, Praha 2006 (a řada dalších syntéz např. od Liddel Harta, Piekalkiewicze, Keegana atd.)

Lukeš, F., Podivný mír, Praha 1968.

Nálevka, V., Poslední týden míru, Praha 1979.

Overy, R. J., Proč Spojenci zvítězili, Praha-Plzeň 2008.

Overy, R. J., Rusové ve válce, Praha-Plzeň 2004.

11) Závěrečné zhodnocení

Obecná literatura k první polovině 20. století

Aron, R., Historie 20. století, Praha 1999.

Hobsbawn, E. J., Věk extrémů: krátké dvacáté století, Praha 1998.

Johnson, Paul, Dějiny 20. století, Praha 1991.

Moravcová, D.-Bělina, P., Pečenka, M., Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914-1941, Praha 1994.

Nálevka, V., Světová politika ve 20. století I., Praha 2000.

Roberts, J. M., Dvacáté století, Praha-Plzeň 2004.

Poslední aktualizace: 2010-10-06 1:22

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: