Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Obecné dějiny novověku IIa) - cvičení

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.

1) Úvod: vymezení problému

2) Versailleská mírová konference a hlavní problémy mezinárodních vztahů ve dvacátých letech 20. století

(Vítězné velmoci a jejich postoj k Německu, jednání Versailleské mírové konference, mírové smlouvy s poraženými státy, Společnost národů, otázka německých reparací, pokusy o vytvoření kolektivní bezpečnosti)

Břach, R., Československo a Evropa v polovině dvacátých let, Praha a Litomyšl 1996.

Haffner, S., Od Bismarcka k Hitlerovi, Olomouc 1995.

Haffner, S., Příběh jednoho Němce: vzpomínky na léta 1914-1933, Praha 2002.

Klimek, A., Jak se dělal mír roku 1919, Praha 1989.

MacMillanová, M., Mírotvorci. Pařížská konference 1919, Praha 2004.

Moravcová, D., Výmarská republika, Praha 2006.

Soukup, J., Počátky okupace Porýní. Britská okupační zóna v Kolíně nad Rýnem a jeho okolí v letech 1918-1919. (Příspěvek ke studiu britsko-německých vztahů po první světové válce a k příčinám politiky appeasementu), in: Dvacáté století. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin FF UK v Praze, ročník 2, 2005, s. 113-144

3) Vzestup autoritativních a totalitních režimů v meziválečné Evropě I

(Itálie v předvečer a v průběhu první světové války, příčiny vzestupu fašistického hnutí, osobnost Benita Mussoliniho, pochod na Řím; Německo po první světové válce, osobnost Adolfa Hitlera, nacistický pokus o puč (1923), příčiny vzestupu NSDAP a cesta nacistů k moci)

Arendtová, H., Původ totalitarismu, I.-III., Praha 1996.

Bradáč, Z., Před pochodem na Řím, Praha 1973.

Haffner, S., Od Bismarcka k Hitlerovi, Olomouc 1995.

Haffner, S., Příběh jednoho Němce: vzpomínky na léta 1914-1933, Praha 2002.

Kershaw, I., Hitler I.,II., Praha 2004.

Moravcová, D., Výmarská republika, Praha 2006.

Nolte, E., Fašismus ve své epoše, Praha 1999.

Ridley, J., Mussolini, Praha 2002.

4) Vzestup autoritativních a totalitních režimů v meziválečné Evropě II

(Rusko a první světová válka, rok 1917 a nástup bolševiků k moci, občanská válka, válečný komunismus; vývoj Maďarska po uzavření míru v Trianonu – Maďarská republika rad a vzestup admirála M. Hortyho; Piłsudského Polsko)

Curtois, S. a kol., Černá kniha komunismu I, Praha 1999.

Czubinski, A., Rusko-polská válka v letech 1918-1921. První sovětský útok na Evropu, Brno 1996.

Davies, N., Polsko. Dějiny národa ve středu Evropy, Praha 2003.

Figes, O., Lidská tragédie. Ruská revoluce 1891-1924, Praha 2000.

Kochanowski, J., Polsko v době autoritativního režimu Pilsudského, in: HO 10, 1999, č. 1-2, s. 22-35.

Kontler, L., Dějiny Maďarska, Praha 2001.

Křen, J., Dvě století střední Evropy, Praha 2005.

Malia, M., Sovětská tragédie, Praha 2003.

Pipes, R., Dějiny ruské revoluce, Praha 1998.

Veber, V., Leninova vláda. (Rusko 1917-1924), Praha 2003.

5) Fungování totalitních režimů v meziválečné Evropě

(Konsolidace Mussoliniho moci – případ Matteotti, vnitřní a zahraniční politika fašistické Itálie; Hitlerovo Německo – upevňování nacistického režimu, „noc dlouhých nožů“, Norimberské zákony, „křišťálová noc“; Sovětský svaz v letech 1924-1939 – kolektivizace, industrializace, velký teror)

Bullock, A., Hitler a Stalin. Paralelní životopisy, Plzeň 1995.

Curtois, S. a kol., Černá kniha komunismu I, Praha 1999.

Kershaw, I., Hitler I.,II., Praha 2004.

Litera, B., Vývoj Sovětského svazu v letech 1926-1932, in: HO 9, 1998, č. 7-8, s. 156-168.

Nolte, E., Fašismus ve své epoše, Praha 1999.

Reichel, P., Svůdný klam Třetí říše, Praha 2004.

Ridley, J. Mussolini, Praha 2002.

Tucker, R. C., Stalin na vrcholu moci. Revoluce shora 1928-1941, Praha 2000.

Veber, V., Stalinovo impérium - Rusko 1924-1953, Praha 2003.

6) Západní Evropa v meziválečné době

(Velká Británie – problematika Irska, pád Liberální strany, vzestup labouristů, stávkové hnutí v roce 1926, dopady Velké hospodářské krize, vytvoření „národní“ vlády, návrat Konzervativní strany, abdikační krize; Francie – problémy Francie po první světové válce, Národní blok, vítězství Levého bloku, vláda „národní jednoty“, dopady Velké hospodářské krize, Blumova vláda národní fronty)

Duby, G., Dějiny Francie od počátků po současnost, Praha 2003.

Ferro, M., Dějiny Francie, 2006.

Kovář, M., „Nepokoje“. Příspěvek k analýze rozhodující fáze boje Irů za nezávislost na Velké Británii v letech 1916/19-1922, in: Dvacáté století. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 1, 2004, s. 65–83.

Kovář, M., Britský fašismus mezi dvěma světovými válkami (Příspěvek k analýze některých typů pravicového extremismu na Britských ostrovech v letech 1919-1939), in: Dvacáté století. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2, 2005, s. 29–77.

Kovář, M., Generální stávka ve Velké Británii v roce 1926. Příspěvek k dějinám ostrovního státu mezi dvěma světovými válkami, in: Svět historie – historikův svět. Sborník profesoru Robertu Kvačkovi, Liberec 2007, s. 101-112.

Morgan, Kenneth O., Dějiny Británie, Praha 2008.

Soukup, J., Tumis, S., Cambridgeští špioni v čase studií. Příspěvek k výzkumu britského appeasementu ve třicátých letech 20. století, in: Svět historie – historikův svět. Sborník profesoru Robertu Kvačkovi, Liberec 2007, s. 113-134.

7) Spojené státy americké ve dvacátých a třicátých letech 20. století

(„Zlatá dvacátá léta?“, vnitřní a zahraniční politika republikánské administrativy, hospodářská situace, prohibice a boj proti organizovanému zločinu, Velká hospodářská krize a její dopady v USA, Roosevelt a New Deal, Rooseveltova zahraniční politika)

Bergreen, L., Al Capone a jeho doba, Praha 1997.

Nálevka, V., Spojené státy a Latinská Amerika v letech 1933-1942, in: AUC 1974.

Tajovský, L., Historické a myšlenkové pozadí New Dealu, in: Acta Oeconomica Pragensia 13, 2005, č. 3, K hospodářským dějinám 20. století, ed. František Stellner a Martin Kovář, Praha 2005, s. 128–151.

Tajovský, L., Košťáková, T., Americká ekonomika na prahu Velké hospodářské krize; Hospodářská politika 20. let, in: Acta Oeconomica Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám Prof. Ing. Václava Průchy, CSc., ed. František Stellner, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007, s. 432–447.

Tindall, G., Shi, D. E., USA, Praha 1994.

Wanner, J., Pevnost Amerika. Spojené státy a evropská válka 1939-1945, díl 1., Praha 2001.

8) Dálný východ v meziválečném období

(Hospodářský a mezinárodně politický vzestup Japonska, výsledky první světové války pro Dálný východ, japonská meziválečná společnost, Tanakovo memorandum, cesta Japonska k druhé světové válce; Čína v předvečer a v průběhu první světové války, národní revoluce a nankingská vláda, vzestup komunistické strany)

Bakešová, I., Dějiny Číny ve 20. století I, Olomouc 2001.

Bix, H. P., Hirohito a zrod moderního Japonska, Praha 2002.

Fairbank, J. K., Dějiny Číny, Praha 2004.

Fass, Josef, Sunjatsen, Praha 1966.

Reischauer, E. O., Craig, A. M., Dějiny Japonska, Praha 2006.

Skřivan, A., Japonská válka 1931-1945, Praha 1997.

9) Koloniální svět v meziválečné době

(Mandátní správa po první světové válce, britský koloniální svět, francouzský koloniální svět; pokusy o změnu stávajících poměrů v koloniálním světě)

Durman, K., Blízký východ ve světové politice, Praha 1966.

Ferro, M., Dějiny kolonizací. Od dobývání až po nezávislost 13.-20. století, Praha 2007.

Gilbert, M., Izrael. Dějiny, Praha 2002.

Hulec, J., Dějiny Jižní Afriky, Praha 2000.

Iliffe, J., Afrika a Afričané. Historie kontinentu, Praha 2001.

Judd, D., Impérium. Britské koloniální dějiny od dob americké revoluce po současnost, Praha 1999.

Klíma, J., Dějiny Angoly, Praha 2008.

Kolektiv autorů, Dějiny Vietnamu, Praha 2008.

Kolektiv autorů, Dějiny Zimbabwe, Zambie a Malawi, Praha 2008.

Strnad, J. a kol., Dějiny Indie, Praha 2003.

Wanner, J., K problematice vývoje Iráku mezi dvěma světovými válkami, in: Sborník historický 11, 1963, s. 239-292.

Zbořil, Z., Dějiny Malajsie, Singapuru a Bruneje, Praha 2009.

10) Evropa v první polovině třicátých let 20. století (1929-1936)

(Krach odzbrojovací konference, „Východní Locarno“, všeobecná branná povinnost v Německu, likvidace demilitarizované zóny v Porýní, habešská válka, počátek politiky appeasementu)

Kvaček, R., Historie jednoho roku, Praha 1976.

Kvaček, R., Nad Evropou zataženo, Praha 1966.

Kvaček, R., Německá likvidace demilitarizovaného Porýnského pásma 7. 3. 1936, in: ČSČH 12, 1964, s. 306-330.

Neville, P., Hitler a appeasement. Britský pokus zabránit druhé světové válce, Praha 2008.

Taylor, A. J. P., Příčiny druhé světové války, 2005.

11) Evropa na cestě ke druhé světové válce (1936-1939)

(Španělská občanská válka, Anšlus Rakouska, mise lorda Runcimana a eskalace napětí ve střední Evropě, mnichovská dohoda a vznik druhé republiky, pakt Molotov-Ribbentrop, cesta ke druhé světové válce)

Beevor, A., Španělská občanská válka 1936-1939, Praha 2004.

Chalupa, J., Zápisky o válce občanské, Praha 2002.

Jančík, D., Třetí říše a rozklad Malé dohody. Hospodářství a diplomacie v Podunají v letech 1936-1939, Praha 1999

Kvaček, R., Poslední den. Z dramatického podzimu 1938, Praha 1989.

Kvaček, R., Nad Evropou zataženo, Praha 1966.

Nálevka, V., Poslední týden míru, Praha 1979.

Neville, P., Hitler a appeasement. Britský pokus zabránit druhé světové válce, Praha 2008.

Preston, P., Franco, Praha 2001.

Taylor, A. J. P., Příčiny druhé světové války, 2005.

12) Druhá světová válka

(Průběh války – invaze do Polska, zimní válka, obsazení Norska a Dánska, německý útok na západ, bitva o Británii, Řecko a Jugoslávie, válka v Africe a na Středním východě, přepadení Sovětského svazu, vstup USA do války, obrat u Stalingradu, Kursk, vítězství Spojenců v Africe, Sicílie a Itálie, ofenziva Spojenců v Tichomoří, vylodění v západní Evropě, konec války v Evropě, kapitulace Japonska; diplomacie během druhé světové války)

Durman, K., Popely ještě žhavé. I. Válka a nukleární mír (1938-1964), Praha 2004.

Gilbert, M., Druhá světová válka, Praha 2006

Hart, L., Dějiny druhé světové války, Brno 2000.

Jackson, J., Pád Francie. Nacistická invaze 1940, Praha 2006.

Jackson, J., Francie v temných letech 1940-1944, Praha 2006.

Kvaček, R., Diplomaté a ti druzí. K dějinám diplomacie za druhé světové války, Praha 1988.

Skřivan, A., Japonská válka 1931-1945, Praha 1997.

Wanner, J., USA a Svobodná Francie 1940-1943, in: HO 10, 1999, č. 7-8, s. 152-165.

Wanner, J., Spojené státy a evropská válka 1939–1945. I., II., III., Praha 2001, 2002.

13) Závěrečné shrnutí

Literatura ke 20. století

Aron, R., Historie 20. století, Praha 1999.

Hobsbawm, E., Věk extrémů. Krátké 20. století 1914-1991, Praha 1998.

Moravcová, D., Bělina, P., Pečenka, M., Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914-1941, Praha 1994.

Nálevka, V., Světová politika ve 20. století I., Praha 2000.

(Další tituly viz jednotlivá cvičení)

Poslední aktualizace: 2009-11-15 18:20

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: