Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Rusko a západ na prahu novověku

doc. PhDr. Dana Picková, CSc.

Vláda velikého moskevského knížete Ivana III. byla velmi důležitou etapou ruských dějin. Její klíčový význam spočíval v tom, že se v daném období uzavírala předchozí epocha, jíž dominoval integrační proces ruských zemí a boj proti tatarské nadvládě. Právě Ivanu III. připadl úkol završit politické směřování jeho předchůdců - vymanit ruské země definitivně z tatarského područí a především je sjednotit pod svrchovaností Moskvy. To otevíralo před moskevským státem nové možnosti dalšího vývoje, ale stavělo ho také před nové úkoly. Patřila mezi ně také potřeba navázat kontakty s vyspělejšími západními zeměmi, z nichž některé samy projevili zájem o vztahy s Moskvou. Nastal čas otevřít okno do Evropy.

Atestace

Kolokvium

80% účast na přednáškách, krátké písemné pojednání na téma Západoevropané o Rusku v 5. - 16.století (de Lannoy, Herberstein, Fletcher, Possevino)

LANNOY, Guillebert de, Cesty a poselstva, Praha 2009

HERBERSTEIN, Siegmund von, Moskowia, Weimar 1975

FLETCHER, Giles, Of the Russ Commonwealth, London 1966

POSSEVINO, Antonio, Istoričeskije sočiněnija o Rossii XVI v., Moskva 1983

Zkouška

na základě četby

Doporučená literatura

PICKOVÁ, D., Habsburkové a Rurikovci na prahu novověku. Příspěvek k dějinám rusko-habsburských vztahů na přelomu 15. a 16.století, Praha 2002

CHOROŠKEVIČ, A.L., Russkoje gosudarstvo v sistěme meždunarodnych otnošenij konca XV - načala XVI v., Moskva 1980

ZIMIN, A.A., Rossija na poroge novogo vremeni, Moskva 1972

HANDBUCH DER GESCHICHTE RUSSLANDS, ed. Hellmann, M. - Schramm, G. - Zernack, K., Stuttgart 1981, s.635-677

UEBERSBERGER, Hans, Österreich und Russland seit dem Ende des 15.Jahrhunderts, Wein - Leipzig 1906

DONNERT, E., Rußland an der Schwelle der Neuzeit. Der Moskauer Staat im 16.Jahrhundert, Berlin 1972

FENNELL, J.L.I., Ivan the Great of Moscow, London - New York 1961

Poslední aktualizace: 2010-10-04 4:59

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: