Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Obecné dějiny novověku IIa) - cvičení

PhDr. Jaroslav Valkoun

01) Úvodní hodina, vymezení problematiky

02) Pařížská mírová konference a charakteristika versaillského systému

03) Mezinárodní vztahy v Evropě ve 20. letech

04) Výmarská republika a cesta nacistů k moci

05) Počátky, formování a fungování fašistické diktatury v Itálii

06) Sovětský svaz v meziválečném období

07) USA ve 20. a 30. letech

08) Dálný východ mezi válkami

09) Koloniální svět mezi světovými válkami a Latinská Amerika

10) Peripetie evropské politiky v letech 1933-1936

11) Fenomén appeasementu

12) Evropa v předvečer druhé světové války 1936-1939

13) Závěrečná diskuse, zápočtový test

Povinná literatura

GILBERT, M.: Dějiny dvacátého století, I, Praha 2005.

JOHNSON, P.: Dějiny dvacátého století, Praha 1991.

KVAČEK, R.: A změněn svět, Praha 1987.

MORAVCOVÁ, D. a kol.: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914-1941, Praha 1994.

NÁLEVKA, V.: Světová politika ve 20. století, I., Praha 2000 a další vydání.

ORT, A.: Evropa 20. století, Praha 2004.

VESELÝ, Z.: Dějiny mezinárodních vztahů, Plzeň 2007.

Další odborná literatura

ARON, R.: Historie 20. století, Praha 1999.

BEEVOR, A.: Španělská občanská válka, 1936-1939, Praha, Plzeň 2004.

BELL, P. M. H.: France and Britain 1900-1940: Entente and Estrangement, London, New York 1996.

BRADÁČ, Z.: Před pochodem na Řím, Praha 1973.

BŘACH, R.: Československo a Evropa v polovině dvacátých let, Praha, Litomyšl 1996.

DEJMEK, J.: Nenaplněné naděje. Politické a diplomatické vztahy Československa a Velké Británie (1918-1938), Praha 2003.

GILBERT, M.: The Roots of Appeasement, London 1966.

CHALUPA, J.: Zápisky o válce občanské, Praha 2002.

JACOBSON, J.: Locarno Diplomacy. Germany and the West 1925-1929, Princeton, New Jersey 1972.

KERSHAW, I.: Hitler, I-II, Praha 2004.

KITCHING, C.: Britain and the Problem of International Disarmament 1919-1934, London, New York 1999.

KLEINE-AHLBRANDT, L.: The Burden of Victory. France, Britain and Enforcement of the Versailles Peace, 1919-1925, Lanham, New York, London 1995.

KVAČEK, R.: Historie jednoho roku, Praha 1976.

KVAČEK, R.: Nad Evropou zataženo. Československo a Evropa 1933-1937, Praha 1966.

KVAČEK, R.: Dva diktátorovy pády, Praha 2008.

JOHNSON, G. (ed.): Locarno Revisited: European Diplomacy 1920-1929, London, New York 2004.

MACMILLANOVÁ, M.: Mírotvorci: Pařížská mírová konference 1919, Praha 2004.

MARKS, S.: The Illusion of Peace: International Relations in Europe 1918-1933, London 1976.

MCDONOUGH, F.: Chamberlain, Appeasement and the British Road to War, Manchester 1998.

NEVILLE, P.: Hitler a appeasement. Britský pokus zabránit druhé světové válce, Praha 2008.

NOLTE, E.: Fašismus ve své epoše, Praha 1999.

ORDE, A.: Great Britain and International Security 1920-1926, London 1978.

SKŘIVAN, A.: Japonská válka 1931-1945, Praha 1997.

TÓTH, Andrej, Trianonská mírová smlouva a politika Budapešti (prosinec 1919-červen 1920, in: Historický obzor, roč. 21, č. 9/10, 2010, s. 208-218.

WINKLEROVÁ, Kristina, Nanking 1937, in: Historický obzor, roč. 21, č. 9/10, 2010, s. 219-228.

Poslední aktualizace: 2010-10-30 20:13

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: