Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Rozvrh na letní semestr 2009/2010

Bakalářské studium a I. cyklus magisterského studia | II. cyklus magisterského studia | Specializační přednášky | Výběrové a diplomní semináře | Bakalářské semináře | Doktorské semináře

Pokud název předmětu tvoří odkaz, vede k sylabu (pokud předmět vyučuje více pedagogů, jako např. Úvod do studia historie, k sylabům vedou odkazy pod jmény konkrétních pedagogů). Všechny sylaby je možno vyhledat také v přehledu podle vyučujících na samostatné stránce. Sylaby předmětů, jež nezajišťuje ÚSD, hledejte na stránkách příslušných pracovišť.

K dispozici jsou také studijní plány oboru historie z tzv. Karolinky, kde naleznete komentované přehledy studijních povinností.

Studenti Bc. studia si zapisují kódy AHS1*****
Studenti Mgr. studia (dvojoborová kombinace) si zapisují kódy AHS4*****
Studenti NMgr. studia si zapisují kódy AHS5*****
Kódy AHSV***** jsou volitelné předměty

Bakalářské studium a I. cyklus magisterského studia
PředmětPedagogDenHodinaMístnostKód
Úvod do studia historie a proseminář Klusáková / Vojtěchovskýúterý9:10-10:45209AHS110183
Stellnerstředa14:10-15:45301AHS110133
Bobkováčtvrtek12:30-14:05201ÚČD
Čechurováúterý10:50-12:25201ÚČD
Tinkováčtvrtek14:10-15:45201ÚČD
Kubůčtvrtek14:10-15:45209ÚHSD
Jakubecstředa9:10-10:45 Celetná 208ÚHSD
Jančíkúterý12:30-14:05201ÚHSD
Pullmannpondělí17:30-19:05301ÚHSD
Štaifpondělí10:50-12:25201ÚHSD
Dějiny starověku – přednáška Marekstředa 8:20-9:05301AHS100003
AHS400004
Dějiny starověku – cvičení viz rozvrh Ústavu řeckých a latinských studií v Celetné ul.
Duchovní a materiální kultura v dějinách I (středověk a raný novověk)* Picková / Bláhováčtvrtek15:50-17:25200AHS110000
Duchovní a materiální kultura v dějinách II (novověk) Pokornástředa9:10-10:45 200AHS110181
Didaktika dějepisu Benešúterý15:50-17:25209ÚČD
Cizí jazyky viz rozvrh Jazykového centra v Celetné ul.
Dějiny správy viz rozvrh Katedry pomocných věd historických a archivního studia
Obecné dějiny středověku b) – přednáška Pickováčtvrtek12:30-14:05301AHS410088
AHS110201
Picková
Drška
Suchánek
Obecné dějiny středověku b) – cvičení Drškaúterý9:10-10:45301AHS110008
Drškaúterý10:50-12:25301
Drškaúterý15:50-17:25301
Pickovápondělí14:10-15:45301
Suchánekčtvrtek10:50-12:25209
Obecné dějiny novověku Ib) – přednáška Skřivanúterý12:30-14:05301AHS110202
AHS410037
Skřivan
Stellner
Kovář;
AHS110203
AHS410055
Kubiš
Županič
Tumis;
AHS110228
AHS410414
Soukup
Obecné dějiny novověku Ib) – cvičení Soukuppondělí10:50-12:25209AHS110040
Soukuppondělí14:10-15:45209
Tumisstředa14:10-15:45209
Županiččtvrtek9:10-10:45301AHS110039
Obecné dějiny novověku IIb) – přednáška Nálevkapondělí12:30-14:05301AHS110020
AHS410018
Horčička
Tumis
Vojtěchovský;
AHS110082
AHS410050
Pelikán
Kovář
Nálevka;
AHS110229
AHS410415
Soukup
Obecné dějiny novověku IIb) – cvičení Kovářstředa9:10-10:45 201AHS110019
Horčičkačtvrtek9:10-10:45209
Pelikánpondělí10:50-12:25301AHS110046
Soukupčtvrtek15:50-17:25 408
Vojtěchovskýúterý10:50-12:25209
II. cyklus magisterského studia
PředmětPedagogDenHodinaMístnostKód
Seminář nejnovějších dějin
Vznik, vývoj a rozpad Sovětského bloku Horčičkastředa12:30-14:05 201AHS410211, AHS510009
Evropská integrace Horčičkastředa15:50-17:25209AHS400047, AHS510024
Kapitoly z dějin světové politiky 20. století Nálevkapátek12:30-14:05301AHS410076, AHS510011
Meziamerické vztahy po I. světové válce Nálevkapátek14:10-15:45301AHS510148
Seminář novověkých dějin
Historická geografie Kovářstředa10:50-12:25 209AHS410369, AHS510042
Dějiny mezinárodních vztahů 1918-1991 Horčičkastředa10:50-12:25 Hybernská 206AHS510025, AHS410391
Dějiny mezinárodních vztahů 1648-1918 Skřivanstředa12:30-14:05 301AHS410344, AHS510008
Novověká paleografie Županičstředa15:50-17:25 302aAHS510026, AHS410383
Seminář středověkých dějin
Středověká civilizace latinského Západu Drškačtvrtek10:50-12:25306AHS510002, AHS410014
Stát, společnost a kultura středověku Pickovápondělí9:10-10:45 201AHS510029, AHS410375
Středověká civilizace řecko-orthodoxního Východu Pickovápondělí10:50-12:25306AHS400034, AHS510003
Paleografie a diplomatika Pátková úterý (1 za 14 dní)
úterý (1 za 14 dní)
10:50-12:25
12:30-14:05
213 AHS510031
Seminář obecných a komparativních dějin
Kultura a společnost v novověké Evropě Klusákováčtvrtek10:50-12:25302bAHS410224, AHS510014
Dějiny politických systémů Vojtěchovskýúterý15:50-17:25302bAHS410373, AHS410374, AHS510045
Moderní historiografie Pullmann / Štaif pondělí 15:50-17:25 Celetná 117 AHS510044, AHS410413
Specializační přednášky
PředmětPedagogDenHodinaMístnostKód
Seminář nejnovějších dějin
Vybrané problémy moderních dějin jihovýchodní Evropy Pelikán, Žílapondělí12:30-14:05 209AHSV10226 (Kv), AHSV10225 (Zk)
Dějiny evropské integrace Horčičkastředa15:50-17:25 209AHSV10096 (Kv), AHSV10097 (Zk)
Španělská občanská válka Nálevka pátek 10:50-12:25301AHSV10082 (Kv), AHSV10083 (Zk)
Meziamerické vztahy ve 20. století Nálevkapátek14:10-15:45301AHSV10110 (Kv), AHSV10111 (Zk)
Dějiny sovětské kinematografie II Tumisúterý17:30-19:05301AHSV10203 (Kv), AHSV10202 (Zk)
Seminář novověkých dějin
The Splendid Age - Světla a stíny stuartovského a raně hannoverského věku (1603-1745/46) Kovářstředa15:50-17:25301AHSV10199 (Kv), AHSV10198 (Zk)
Rakousko-Uhersko v koncertu velmocí 1867-1918 Skřivanúterý14:10-15:45301AHSV10098 (Kv), AHSV10099 (Zk)
Totalitní režimy Stellnerstředa9:10-10:45 209AHSV10211 (Kv), AHSV10210 (Zk)
Dynastická politika v 18.-19. století Stellnerstředa12:30-14:05209AHSV10208 (Kv), AHSV10209 (Zk)
Na prahu moderní doby - České země, Rakousko a Evropa 1848-1879 Županiččtvrtek10:50-12:25301AHSV10191 (Kv), AHSV10190 (Zk)
Novověká paleografie pro historiky Županičstředa15:50-17:25 302aAHSV10106 (Kv), AHSV10107 (Zk)
Seminář středověkých dějin
Verdun 843 - Zrod nové Evropy Drškačtvrtek14:10-15:45301AHSV10195 (Kv), AHSV10194 (Zk)
Vybrané kapitoly z církevních dějin Suchánekčtvrtek12:30-14:05209AHSV10207 (Kv), AHSV10206 (Zk)
Seminář obecných a komparativních dějin
Regions and Identities in Comparative Perspective Klusáková / Pullmannúterý
středa
14:10-15:45
10:50-12:25
209
302b
AHSV10183 (Kv), AHSV10161 (Zk)
Kultura a společnost v novověké Evropě II Klusákováčtvrtek10:50-12:25302bAHSV10157 (Kv), AHSV10158 (Zk)
Kulturní identity v novověké Evropě II Klusákováúterý15:50-17:25302bAHSV10217 (Kv), AHSV10216 (Zk)
Kultura a společnost jihovýchodní Evropy II Vojtěchovskýúterý12:30-14:05209AHSV10215 (Kv), AHSV10214 (Zk)
Výběrové a diplomní semináře
PředmětPedagogDenHodinaMístnostKód
Seminář nejnovějších dějin
Světové dějiny 20. století Nálevkapondělí10:50-12:25302aAHS410079, AHS410205,
AHS510036, AHS510021
Dějiny jihovýchodní a východní Evropy v 19. a 20. století Pelikánpondělí 9:10-10:45302aAHS410087, AHS410206,
AHS510036, AHS510021
Dějiny Blízkého a Středního východu v 19. a 20. století Tumisúterý12:30-14:05302aAHSV10225, AHS410410,
AHS510022, AHS510037
Dějiny Anglie (Velké Británie) a jejího impéria v 16.-20. století
Dějiny USA ve 20. století
Dějiny evropské integrace
Kovářstředa14:10-15:45204AHS410351, AHS410389,
AHS410390, AHS410397,
AHS410405, AHS510036,
AHS510021, AHS510019,
AHS510033
Afrika v 19. a 20. století Soukuppondělí12:30-14:05204AHSV10222, AHS410416,
AHS410417, AHS510022,
AHS510037
Seminář novověkých dějin
Velmocenská politika v Evropě 1917-1991
Integrační proces v západní Evropě ve 20. století
Seminář lichtenštejnských studií
Horčičkačtvrtek10:50-12:25 206AHS410196, AHS410198,
AHS410398, AHS410409,
AHS510022, AHS510037,
AHS510020, AHS510034,
AHS510046
Zahraniční a koloniální politika velmocí 1648-1914 Skřivanstředa14:10-15:45306AHS410124, AHS410399,
AHS510019, AHS510033
Dějiny střední a východní Evropy v 18.–20. století Stellnerstředa10:50-12:25204AHS410140, AHS410400,
AHS510019, AHS510033
Šlechta, stát a společnost v Evropě 18.-20. století
Seminář lichtenštejnských studií
Dvory a aliance, státy a politici: střední a východní Evropa v letech 1550-1918
Županiččtvrtek12:30-14:05306AHS410401, AHS410402,
AHS410403, AHS410404,
AHS510020, AHS510034,
AHS510046
Seminář středověkých dějin
Stát a společnost raného a vrcholného středověku latinského Západu Drškačtvrtek10:50-12:25306AHSV10043, AHS410016,
AHS510018, AHS510032
Střední a východní Evropa ve středověku
Východní a jihovýchodní Evropa ve středověku
Pickovápondělí15:50-17:25306AHS410099, AHS410394,
AHS510018, AHS510032,
AHS510047
Vybrané kapitoly z církevních dějin Suchánekčtvrtek9:10-10:45306AHSV10045, AHS410396,
AHS510018, AHS510032
Seminář obecných a komparativních dějin
Hranice a identity v modernizující se Evropě Klusákováčtvrtek14:10-15:45302bAHS410406, AHS410407,
AHS510023, AHS510041
Evropa ve 20. století: Politika a společnost Vojtěchovskýúterý14:10-15:45302bAHS510023, AHS510041
Bakalářské semináře
PředmětPedagogDenHodinaMístnostKód
Seminář nejnovějších dějin
Světové dějiny 20. století Nálevkapondělí10:50-12:25302aAHS110196, AHS110221
Dějiny jihovýchodní a východní Evropy v 19. a 20. století Pelikánpondělí 9:10-10:45302aAHS110196, AHS110221
Dějiny Blízkého a Středního východu v 19. a 20. století Tumisúterý12:30-14:05302aAHS110195, AHS110223
Dějiny Anglie (Velké Británie) a jejího impéria v 16.-20. století
Dějiny USA ve 20. století
Dějiny evropské integrace
Kovářstředa14:10-15:45204AHS110195, AHS110223
Afrika v 19. a 20. století Soukuppondělí12:30-14:05204AHS110198, AHS110226
Seminář novověkých dějin
Velmocenská politika v Evropě 1917-1991
Integrační proces v západní Evropě ve 20. století
Seminář lichtenštejnských studií
Horčičkačtvrtek10:50-12:25 206AHS110195, AHS110223
Zahraniční a koloniální politika velmocí 1648-1914 Skřivanstředa14:10-15:45306AHS110197, AHS110224
Dějiny střední a východní Evropy v 18.–20. století Stellnerstředa10:50-12:25204AHS110197, AHS110224
Šlechta, stát a společnost v Evropě 18.-20. století
Seminář lichtenštejnských studií
Dvory a aliance, státy a politici: střední a východní Evropa v letech 1550-1918
Županiččtvrtek12:30-14:05306AHS110197, AHS110224
Seminář středověkých dějin
Stát a společnost raného a vrcholného středověku latinského Západu Drškačtvrtek10:50-12:25306AHS110199, AHS110227
Střední a východní Evropa ve středověku
Východní a jihovýchodní Evropa ve středověku
Pickovápondělí15:50-17:25306AHS110199, AHS110227
Vybrané kapitoly z církevních dějin Suchánekčtvrtek9:10-10:45306AHS110199, AHS110227
Seminář obecných a komparativních dějin
Hranice a identity v modernizující se Evropě Klusákováčtvrtek14:10-15:45302bAHS110196, AHS110221
Evropa ve 20. století: Politika a společnost Vojtěchovskýúterý14:10-15:45302bAHS110196, AHS110221
Doktorské semináře
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Seminář ke světovým novověkým a nejnovějším dějinám Horčička / Kovář / Nálevka / Pelikán / Skřivan / Stellner / Županič / Soukupdle dohody
Seminář ke světovým středověkým dějinám Drška / Picková / Suchánekdle dohody
  Klusákovástředa14:10-15:45201

Poznámky

* ^ Studenti si u předmětu Duchovní a materiální kultura v dějinách I zapisují kód toho vyučujícího, u něhož budou skládat atestaci a jenž ji zapíše do indexu.

Poslední aktualizace: 2010-02-27 21:55

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: