Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Dynastická politika v 18.-19. století

doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

Specializační dvouhodinová přednáška zakončená kolokviem seznámí s obecnou charakteristikou dynastické politiky jako součásti zahraniční politiky, vysvětlí pojmy: „kognatický a agnatický“ následnický princip, absolutismus, kabinetní politika, konflikty o dědictví či nástupnictví. Dále se bude zabývat vytvořením dvora jako nástroje vlády, teokratizací panovnické moci a příčinami nárůstu velikosti panovnických dvorů. Na konkrétních příkladech bude vysvětleno prolínání politických, ekonomických, kulturních a dynastických motivů při řízení zahraniční a vnitřní politiky čelných evropských mocností v 18.-19. století.

Atestace

Zakončená kolokviem (formou diskuse na poslední přednášce) popř. zkouškou. Na zkoušce prosím o předložení seznamu prostudované literatury a článků.

Témata jednotlivých přednášek

 1. Dynastická politika, definice, vývoj od středověku
 2. dynastické války, genofond, nemoci
 3. Panovnický dvůr, dynastická politika Habsburků a Bourbonů
 4. Dynastická politika v římsko-německé říši (Hohenzollerni a Wittelsbachové)
 5. Problém nástupnictví v anglických dějinách
 6. Projekt britsko-pruského „dvojího“ sňatku ve dvacátých letech 18. století
 7. Dynastická politika Alžběty Petrovny a Kateřiny Veliké
 8. Španělské dědictví
 9. Manželské problémy Kristiána VII. a Gustava III.
 10. Brunšvický rod a evropské dynastie
 11. Dynastické „šílenství“ Napoleona Bonaparta
 12. Dynastická politika v 19. století (Viktorie a její rodina)
 13. kolokvium

Výběrová bibliografie

Povinná

LEBE, Reinhard, Království jako věno. Sňatková politika v dějinách, Praha 1999

STELLNER, František, Rusko a střední Evropa v 18. století, I. díl, Praha 2009

Doporučená

AMELUNXEN, Clemens, Napoleonův klan. Rodina ve stínu imperátora, Praha 1998

CRONIN, Vincent, Ludvík XIV. Král Slunce. Velký panovník z rodu Bourbonů, Praha 1999

ČORNEJOVÁ, Ivana, RAK, Jiří, VLNAS, Vít, Ve stínu tvých křídel... Habsburkové v českých dějinách, Praha 1995

Der DYNASTISCHE FÜRSTENSTAAT. Zur Bedeutung von Sukzessionsordnungen für die Enstehung des frühmodernen Staates, hrsg. von Johannes Kunisch, Helmut Neuhaus, Berlin 1982

FRASER, Antonia, Ludvík XIV. a jeho osudové ženy, Ostrava 2007

HERRE, Franz, Marie Luisa, Praha 1997

HIBBERT, Christopher, Vzestup a pád rodu Medici, Praha 1997

KOHLER, Alfred, „Tu felix Austria nube...“ Vom Klische zur Neubewerbung dynastischer Politik in der neueren Geschichte Europas, in: ZHF 21, 1994, s. 461-482

KOVÁŘ, Martin, Anglie posledních Stuartovců 1658-1714, Praha 1998

LEITNEROVÁ, Thea, Královské skandály, Praha 1994

LOUDA, Jiří, Maclagan, Michael, Lines of Succession. Heraldry of the Royal Families of Europe, London 1981

MAGENSCHAB, Hans, Josef II. Revolucionář z boží milosti, Praha 1999

MIKULEC, Jiří, Leopold I., Praha 1997

PARKER, Geoffrey, Filip II. Španělský král z rodu Habsburků, Praha 1998

PEARSON, Hesketh, Karel II., Ostrava 2001

ROLL, Christine, Dynastie und dynastische Politik im Zarenreich, in: Jahrbuch für europäische Geschichte 8, 2007, s. 77-102

SCHILLING, Heinz, Höfe und Allianzen: Deutschland 1648-1763, Berlin 1989

SCHULTZ, Uwe, Ludvík XIV. a jeho doba. Vládce z Versailles, Praha 2008

STELLNER, František, Dynastický faktor v ruské politice v prvních letech vlády Alžběty Petrovny, in: Slovanský přehled 85, 2000, č. 3, s. 413-439

STELLNER, František, Fridrich Veliký. Cesta Pruska k velmocenskému postavení, Praha 1998

STELLNER, František, Lékař a královna. Karolina Matylda a Friedrich Struensee, in: Kolektiv autorů, Tajemství slavných. Podivuhodné příběhy světových dějin, Praha, Akropolis, 1999

STELLNER, František, Rusko a střední Evropa v 18. století, I. díl, Praha 2009

ŠVANKMAJER, Milan, Kateřina II. Lesk a bída impéria, Praha 2001

TAPIÉ, Victor L., Evropa Marie Terezie, Praha 1997

URFUS, Valentin, Císař Josef I. Nekorunovaný Habsburk na českém trůně, Praha 2004

VACHA, Brigitte, POHL, Walter, VOCELKA, Karl, Habsburkové. Příběh jedné evropské rodiny, Praha 1996

WEBER, Wolfgang E. J., Dynastiesicherung und Staatsbildung. Die Entfaltung des frühmodernen Fürstenstaates, in: Der Fürst. Ideen und Wirklichkeiten in der europäischen Geschichte, hrsg. von Wolfgang E. J. Weber, Köln, Weimar, Wien 1998, s. 91-136

WEISSENSTEINER, Friedrich, Dcery Marie Terezie, Praha 1995

 

KATEŘINA II., Paměti carevny Kateřiny II., Praha 1993

RETZ kardinál, P. de Gondi, Paměti, Praha 1973

SAINT-SIMON, Louis Rouvroy de, Paměti, ed. Jiří Konůpek, Praha 1959

VILEMÍNA PRUSKÁ, Na německém dvoře minulého věku. Ze zápisků Bedřišky Žofie Vilemíny Pruské, sestry Bedřicha Velikého, Praha 1898

Poslední aktualizace: 2010-03-08 3:19

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: