Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Stát, společnost a kultura středověku

doc. PhDr. Dana Picková, CSc.

Přednáška s cvičením je určena pro studenty II. cyklu specializace Civilizace a kultura středověké Evropy. Výuka se zabývá vývojem středověkého umění a architektury v kontextu evropské historie a myšlení.

Atestace

Z, Zk

Doporučená literatura

Bukovský, J. a kol., Dějiny stavitelství, Brno 2001

Gombrich, E.H., Příběh umění, Praha 2001

Herrinová, J., Ženy v purpuru, Praha 2005

Chastél, A., Giotto, Praha 1991

Pijoan, J., Dějiny umění 2 – 5, Praha 1977-1979

Spunar, P. a kol., Kultura středověku, Praha 1995

Syrový, B. a kol., Architektura. Svědectví dob, Praha 1977

Ševčík, O., Architektura - historie - umění. Kulturně-civilizační vývoj v Evropě do počátku 19.století, Praha 2002

Tretera, I., Nástin dějin evropského myšlení. Od Thaléta k Rousseauovi, Praha 1999

Uffizzi - Florencie. Slavné galerie světa, Praha 2005

Poslední aktualizace: 2008-12-26 0:07

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: