Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Kulturní identity v novověké Evropě II

prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. / Mgr. Eva Kalivodová / Mgr. Martina Krocová / Mgr. Jaroslav Ira / Mgr. Ondřej Daniel / Mgr. Jiří Janáč

Jaké kulturní hodnoty či statky jsou evropským společnostem blízké či společné? Je možné formulovat představu o sdíleném „kulturním zavazadle“ pro obyvatele novověké Evropy? Na tyto otázky nabízí odpovědi specializační přednáška, která představuje podstatné fenomény evropské kultury optikou studia kolektivních identit. Představuje je jako badatelský problém v kontextu utváření moderní společnosti a předkládá témata ozřejmující typicky evropské kulturní jevy, které se objevují jednak formou typizovaných protikladů: diskriminace, tolerance a rovnost, veřejné a soukromé, lokální a národní, jednak v kontextu vnímání sociálních dimenzí prostoru, zejména ve vztahu k různým sociálním celkům.

 1. 23.2. Úvod do problematiky studia kulturních identit, program kursu.
 2. 2.3. O diskriminaci a toleranci (Eva Kalivodová)
  (a) obecně k problematice "kulturní jinakosti".
 3. 9.3. (b) Otázky problematického vývoje náboženské a konfesijní identity
 4. 16.3. Cestování a mobilita v 18. a v 19. století (Martina Krocová)
 5. 23.3. Koncept hranice jako součást mentality moderního člověka a reprezentace moderního státu (Martina Krocová)
 6. 30.3. Město: dějiny a paměť v 19. století (Jaroslav Ira)
  (a) město a identity moderní společnosti: lokální a národní, občanská a středostavovská.
 7. 6.4. (b) Historie měst a jiné formy reprezentace městské minulosti
 8. 13.4. (c) Příklady srovnání historických monografií měst české, německé a polské produkce
 9. 20.4. Formování moderního občanství (Jaroslav Ira)
 10. 27.4. Projektování Evropy (Jiří Janáč)
 11. 4.5. Památky a paměť, kultura vzpomínání (Ondřej Daniel)
 12. 11.5. (Rezerva)
 13. 18.5 Závěrečné poznámky. Další možnosti komparativního studia identit

Poslední aktualizace: 2010-03-08 1:50

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: