Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Zahraniční politika Velké Británie na vrcholu viktoriánské éry

prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.

specializační přednáška
Záměrem je prezentace základních cílů a problémů zahraniční politiky Velké Británie od konce 70. let 19. století do počátku 20. století. Charakteristika základních rysů britské zahraniční politiky i vlivů, které přispěly, k jejímu formování, poslední fáze budování Britské říše, míra britské zainteresovanosti v jednotlivých oblastech světa a rivalita s ostatními velmocemi popř. dalšími státy, profily klíčových osobností, které ovlivňovaly britskou zahraniční politiku ve zkoumaném období, vliv ekonomické pozice Velké Británie na její zahraniční politiku – zhodnocení těchto i dílčích problémů je cílem přednášky.

1. Britská zahraniční politika na sklonku 70. let. Systém, fungování, cíle.
2. Británie a Východní otázka.
3. Britská politika v Egyptě.
4. Otázka zajištění obrany Indie. Soupeření s Ruskem ve Střední Asii.
5.-6. Středomořské dohody 1887 – sblížení s Trojspolkem.
7.-8. Dělení Afriky.
9. Británie a vznik francouzsko-ruské aliance.
10. Liberání zahraniční politika, 1892-1895.
11.-12. Devadesátá léta – krize „skvělé izolace“.
13.-14. Vývoj v Číně a britská pozice na Dálném východě.

Doporučená literatura

Anderson, M. S., The Eastern Question 1774-1923. A Study in International Relations. London 1966.

Ayddelotte, W. O., Bismarck and the British Colonial Policy. Philadelphia 1937.

Baumgart, W., Imperialism: The Idea and Reality of British and French Colonial Expansion. Oxford 1982.

Bourne, K., Victorian Foreign Policy 1830-1902. Oxford 1970.

Gifford, P., Louis, W. M. R., (eds.), Britain and Germany in Africa. New Haven – London 1967.

Gifford, P., Louis, W. M. R., (eds.)., Britain and France in Africa, New Haven – London 1971.

Gillard, D., The Struggle for Asia 1828-1914. Lonodon 1977.

Gosses, F., The Management of British Foreign Policy before 1914. Leiden 1948.

Kazemzadeh, F., Russia and Britain in Persia 1864-1914. New Haven (Conn.), 1964.

Kennedy, P., The Rise of Anglo-German Antagonism 1860-1914. London 1980.

Kennedy, P., The Realities behind Diplomacy: Background Influences on British External Policy, 1865-1980. London 1981.

Langer, W. L., European Alliances and Alignments 1871-1890. New York 1950.

Langer, W. L., The Diplomacy of Imperialism 1890-1902. New York 1951.

Lowe, C. L., The Reluctant Imperialists. British Foreign Policy 1878-1902. 2 vols., London 1967.

Medlicott, W. N., Bismarck, Gladstone and the Concert of Europe. London 1956.

Penson, L. M., Foreign Affairs under the Third Marquess of Salisbury. London 1962.

Šusta, J., Světová politika. 6 sv., Praha 1924-1931.

Taylor, A. J. P., The Struggle for Mastery i Europe. Oxford 1954.

Young, L. K., British Policy in China 1895-1902. Oxford 1970.

Poslední aktualizace: 2008-10-19 23:28

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: