Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí Jyxo



FFakt

Analýza syntetických prací o dějinách Balkánu

doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.

Typ výuky

přednáška (určena především studentům slavistických oborů, historie, politologie)

Hodinová dotace

2/-

Klasifikace

kolokvium, podmínkou aktivní účast na výuce

Obsah přednášky

Obsahem kursu bude detailní kritická analýza syntetických prací o dějinách Balkánu, které byly v posledních deseti letech přeloženy do češtiny (M. Weithmann, Balkán. 2000 let mezi Východem a Západem, Praha 1996; M. Glenny, Balkán 1804-1999. Nacionalismus, válka a velmoci, Praha 2003). Předpokládá se aktivní účast studentů v diskusi a jejich pravidelná příprava na výuku.

Poslední aktualizace: 2005-12-28 0:41

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: