Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Obecné dějiny novověku IIa) – přednáška

prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc.

Dvousemestrální přednáška pro studenty I. cyklu. Jejím cílem je výklad základních souvislosti historického vývoje ve 20. století.

Jednotlivá témata

 1. Pařížská mírová konference, charakteristika versailleského systému.
 2. Ruské revoluce a občanská válka.
 3. První problémy poválečné Evropy, Pokusy o revoluční revizi versailleského systému.
 4. Formování fašistické diktatury v Itálii.
 5. Spory v Sovětském Rusku ve 20. letech, geneze stalinismu.
 6. Mezinárodní vztahy ve 20. letech.
 7. Světová hospodářská krize a její důsledky
 8. Cesta nacistů k moci.
 9. Pokus o kolektivní bezpečnost v Evropě ve 30. letech.
 10. Občanská válka ve Španělsku.
 11. Politika usmiřování.
 12. Holocaust.
 13. Představy antifašistické koalice o poválečném uspořádání světa.

Literatura

Arad, J., Belzec, Sobibor, Treblinka, Praha 2006,

Beevor, A., Španělská občanská válka, 1936–1939, Praha/Plzeň 2004.

Breitman, R., Architekt „konečného řešení“, Praha 2004.

Broszat, M., Uchopení moci, Praha 2002.

Courtois, S. a kol., Černá kniha komunismu, I, Praha 1999.

Furet, F., Minulost jednej ilúzie, Bratislava 2000.

Gilbert, M., Dějiny dvacátého století, I, Praha 2005.

Gilbert, M., Churchill, Praha 2004.

Glenny, M., Balkán, 1804–1999, Praha 2003.

Hobsbawn, E., Věk extrémů: krátké XX. století, 1914–1991, Praha 1998.

Kershaw, I., Hitler, I-II, Praha 2004.

Kissinger, H., Umění diplomacie, Praha 1996.

Křen, J., Dvě století střední Evropy, Praha 2005.

Kvaček, R., Nad Evropou zataženo, Praha 1996.

Macmillanová, M., Mírotvorci: Pařížská mírová konference 1919, Praha 2004.

Malia, M., Sovětská tragédie, Praha 2003.

Nálevka, V., Světová politika ve 20. století, I, Praha 2000.

Nálevka, V., Druhá světová válka, Praha 2003.

Nolte, E., Fašismus ve své epoše, Praha 1999.

Ort, A., Evropa 20. století, Praha 2004.

Pipes, R., Dějiny ruské revoluce, Praha 1998.

Ridley, J., Mussolini, Praha 2000.

Tucker, R. C., Stalin na vrcholu moci: revoluce shora, 1928–1941, Praha 2000.

Tucker, R. C., Stalin jako revolucionář, 1879–1929, Praha 2003.

Veselý, Z., Dějiny mezinárodních vztahů, Plzeň 2007.

Poslední aktualizace: 2008-12-25 23:38

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: