Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Jihovýchodní Evropa ve 20. století

doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.

Typ výuky

přednáška v rámci II. cyklu studia historie - specializace Nejnovější dějiny (kromě studentů historie je určena také mj. studentům slavistických oborů, politologie, etnologie)

Hodinová dotace

2/-

Klasifikace

studenti jednooborového studia – zkouška
studenti dvouoborového studia - kolokvium (na základě diskuse o přednášené problematice)

Obsah přednášky

Přednášky budou věnovány přehledu hospodářského, politického, společenského, kulturního a duchovního vývoje regionu jihovýchodní Evropy (Slovinska, Chorvatska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Albánie, Řecka, Bulharska, Rumunska a Turecka) v moderní éře. Vzhledem k tomu, že v rámci specializace je zařazena také přednáška Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku bude při výkladu dějin států, které v letech 1945-1989 patřily do sovětského bloku, kladen důraz na analýzu jejich vývoje v letech 1900-1944 a po roce 1990.

Témata jednotlivých přednášek

 1. Úvod do problematiky, přehled odborné literatury.
 2. Vývoj před balkánskými válkami.
 3. Balkánské války a jejich vnitropolitický dopad na jednotlivé země regionu.
 4. První světová válka.
 5. Vývoj jihovýchodní Evropy v letech 1918-1929.
 6. Státy jihovýchodní Evropy v předvečer druhé světové války.
 7. Druhá světová válka. Okupace a rezistence.
 8. Jugoslávie v období 1948-1990.
 9. Řecko po roce 1945.
 10. Albánie po roce 1961.
 11. Rozpad Jugoslávie a vývoj nástupnických států.
 12. Vývoj Bulharska po roce 1989.
 13. Vývoj Rumunska po roce 1989.

Základní literatura

I.Banac, National Question in Yugoslavia, New York 1991.

Dějiny srbské kultury, Praha 1995.

I.Dorovský, Makedonie. Zrození nebo obrození národa, Boskovice 1995.

S. Gazi, A History of Croatia, New York 1993.

L. Hladký, Bosna a Hercegovina. Historie nešťastné země, Brno 1996.

P. Hradečný a kol., Dějiny Řecka, Praha 1998.

J. Pelikán a kol., Dějiny Srbska, Praha 2004.

J. Rotschild, East Central Europe between Two World Wars, Washington 1990.

J. Rychlík, Dějiny Bulharska, Praha 2000.

J. Rychlík, Dějiny Makedonie, Praha 2003.

H. Seaton-Watson, Eastern Europe between the Wars 1918-1941, Camridge 1962.

M. Šesták a kol., Dějiny jihoslovanských národů, Praha 1988.

M. Tejchman, Boj o Balkán, Balkánské státy v letech 1939-1941, Praha 1982.

M. Tejchman, Válka na Balkáně. Balkánské státy v letech 1941-1944, Praha 1986.

K. Treptow, Dějiny Rumunska, Praha 2000.

Poslední aktualizace: 2006-10-18 23:42

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: