Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Srbsko v 19. století

doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.

Typ výuky

přednáška (určena především studentům srbštiny, dále studentům dalších slavistických oborů, historie, politologie)

Hodinová dotace

2/-

Klasifikace

zápočet na základě diskuse o přednášené problematice

Obsah přednášky

Přednášky budou věnovány hospodářskému, politickému, společenskému, kulturnímu a duchovnímu vývoji Srbska v 19. století, tedy v období od srbského povstání do převratu v roce 1903.

Základní literatura

Dějiny Srbska, Praha 2004

Dějiny jihoslovanských zemí, Praha 1998

Dějiny Jugoslávie, Praha 1970

Istorija srpskog naroda, Beograd 1994

Poslední aktualizace: 2006-10-19 0:23

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: