Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Blízký a Střední východ ve světové politice ve 20. století

PhDr. Stanislav Tumis, MA, Ph.D.

Obsah specializační přednášky

 1. Blízký a Střední východ mezi dvěma světovými válkami I: britská zájmová sféra
 2. Blízký a Střední východ mezi dvěma světovými válkami II: francouzská zájmová sféra
 3. Vznik státu Izrael a arabsko-izraelské války (1948-1989)
 4. Izraelsko-palestinský konflikt a pokusy o řešení blízkovýchodních sporů jako fenomén poválečných světových dějin
 5. Projekce vybraného izraelského filmu a diskuse o něm
 6. Etnicita a náboženství na Blízkém a Středním východě
 7. Vnitřní vývoj Blízkého a Středního východu do Suezské krize: vnitřní vývoj jednotlivých států, panarabismus, postoje velmocí (USA, SSSR, Velká Británie, Francie)
 8. Vnitřní vývoj Blízkého a Středního východu od 60. let do „íránské revoluce“
 9. Komparace íránského a iráckého režimu od 80. let do současnosti: „íránská revoluce“, íránsko-irácká válka, náboženský fundamentalismus a terorismus
 10. Politický a hospodářský vývoj dalších zemí Blízkého a Středního východu od 80. let do současnosti
 11. Afghánistán a Pákistán jako fenomén světové politiky na přelomu 20. a 21. století
 12. Projekce vybraného arabského filmu a diskuse o něm
 13. Budoucnost zemí Blízkého a Středního východu – náboženský fundamentalismus, terorismus, fenomén 11. září etc.

Doporučená literatura

Baker, R. W., Egypt’s Uncertain Revolution under Nasser and Sadat, Cambridge, Mass., 1978

Čejka, M., Izrael a Palestina. Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu, Brno 2005

Durman, K., Blízký východ ve světové politice 1918-1959, Praha 1966

Durman, K., Popely ještě žhavé. Světová válka a nukleární mír, Praha 2004

Gilbert, M., Israel: a history, London 1998

Gombár, E., Kmeny a klany v arabské politice, Praha 2004

Gombár, E., Moderní dějiny islámských zemí, Praha 1999

Hourani, A., A History of the Arab Peoples, London 1991

James, L., The Rise and Fall of the British Empire, London 1994

Keddie, N. R., Roots of Revolution: An Interpretive History of Modern Iran, New Haven 1981

Kedourie, E., England and the Middle East: The Destruction of the Ottoman Empire, 1914-1921, London 1987

Küng, H., Judaism, London 1992

Lapidus, I. M., History of Islamic Societies, Cambridge 2002

Lewis, B., Dějiny Blízkého východu, Praha 1997

Lukacs, Y. (ed.), The Israeli-Palestinian Conflict. A Documentary Record 1967-1990, Cambridge 1992

Marlowe, J., A History of Modern Egypt and Anglo-Egyptian Relations, 1800-1956, Hamden 1965

Milton-Edwards, B., Islamic Politics in Palestine, London 1996

Owen, R., The Middle East in the Worl Economy, 1800-1914, New York 1981

Sayigh, Y. Y., Armed Struggle and the Search for State: the Palestinian National Movement, 1949-1993, Oxford 1999

Terner, E., Dějiny státu Izrael, Praha 1991

Poslední aktualizace: 2008-10-19 22:57

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: