Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Florencie – kolébka renesance

doc. PhDr. Dana Picková, CSc.

Doporučená literatura

Hibbert, Christopher, Florencie. Životopis města, Praha 1997

Hibbert, Christopher, Vzestup a pád rodu Medici, Praha 1997

Montanelli, Indro, Dante a jeho doba, Praha 1981

Ševčík Oldřich, Architektura – historie – umění. Kulturně civilizační vývoj v Evropě od antiky do počátku 19.století, Praha 2002

Gombrich, Ernst Hans, Příběh umění, Praha 2001

Syrový Bohuslav a kol.: Architektura. Svědectví dob. Přehled vývoje stavitelství a architektury, Praha 1977

Bukovský Jan a kol., Dějiny stavitelství, Brno 2001

Garin, Eugenio (ed.), Renesanční člověk a jeho svět, Praha 2003

Corrainová, Lucia, Giotto a středověké umění. Životy a díla středověkých umělců, Svojtka a Vašut 1996

Chastél, André, Giotto, Praha 1991

Prezzolini, Giuseppe, Život Niccola Machiavelliho, učitele vladařů, Praha 1999

Uffizzi - Florencie. Slavné galerie světa, Praha 2005

Pijoan, José, Dějiny umění 5 a 6, Praha 1979 – 1980

Toman Rolf, Umění italské renesance: architektura, sochařství, malířství, kresba, Praha 2000

Machiavelli Niccolo, Florentské letopisy, Praha 1975

Machiavelli Niccolo, Vladař, Praha 2007

Giorgio Vasari, Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů I. a II., Praha 1976 - 1977

Poslední aktualizace: 2009-10-04 21:43

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: