Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Mezi tradicí a modernizací. České země, Rakousko a Evropa 1804-1848

doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

Výběrová přednáška pro studenty bakalářského cyklu a magisterského cyklu historie, pro zájemce z jiných oborů i externí posluchače

Cyklus přednášek je zaměřen na dějiny Rakouského císařství v letech 1804-1848. Hlavní důraz bude kladen na vnitropolitický situaci monarchie, která bude konfrontována s její zahraniční politikou a s událostmi v Evropě, jež měly na dění v mnohonárodním státě mimořádný vliv. Přednáška se ovšem nezaměřuje pouze na politické události, ale reflektuje také změny, kterými v tomto období prošla celá společnost říše. Přiměřená pozornost věnována problémům elit a proměnám každodenního života ve sledované době. Atestace (zápočet, kolokvium) bude udělena na základě docházky.

Hlavní časové mezníky přednáškového cyklu:

Doporučená literatura

ANDICS, H.: Das österreichische Jahrhundert. Die Donaumonarchie 1804-1900, Wien-München-Zürich 1981.

CORTI, E. C. Conte – SOKOL, H.: Kaiser Franz Joseph. Im Abendglanz einer Epoche, Graz-Wien-Köln 2000.

CORTI, E. C. Conte: Elisabeth, die seltzsame Frau, Graz-Salzburg-Wien 1934.

ČORNEJOVÁ, I. – RAK, J. – VLNAS, V.: Ve stínu tvých křídel… Habsburkové v českých dějinách, Praha 1995.

DEÁK, I.: Der k. (u.) k. Offizier 1848-1918, Wien-Köln-Weimar 1991.

HAMANNOVÁ, B.: Alžběta. Císařovna proti své vůli, Praha 1997.

HAMANNOVÁ, B.: Habsburkové. Životopisná encyklopedie, Praha 1996.

HAMANNOVÁ, B.: Rudolf. Korunní princ a rebel, Praha 1993.

HAVEL, P. – ROMAŇÁK, A.: Radecký. Maršál pěti císařů, Praha 2000.

HERRE, F., Metternich, Praha 1996.

JOHNSON, P.: Zrození moderní doby. Devatenácté století, Praha 1998.

KONTLER, L.: Dějiny Maďarska, Praha 2001.

LIPPERT, S.: Felix Fürst zu Schwarzenberg, Stuttgart 1998.

SAUVIGNY, G. de Berthier, Metternich. Staatsmann und Diplomat für Österreich und den Frieden, Gernsbach 1988.

SEASFIELD, Ch.: Rakousko, jaké je, Praha 1992.

SKED, A.: Úpadek a pád habsburské říše, Praha 1995.

TAYLOR, A. J. P., Poslední století habsburské monarchie. Rakousko-Uhersko v letech 1809-1918, Brno 1998.

TAYLOR, A. J. P.: Bismarck, Praha 1998.

URBAN, O.: František Josef I., Praha 1991.

URBAN, O.: Kapitalismus a česká společnost. K otázkám formování české společnosti v 19. století, Praha 2003.

URBAN, O.: Kroměřížský sněm, Praha 1998.

VACHOVÁ, B. – POHL, W. – VOCELKA, K.: Habsburkové. Historie jednoho evropského rodu, Praha 1996.

VEBER, V. – HLAVAČKA, M. – VOREL, P. – POLÍVKA, M. – WIHODA, M. – MĚŘÍNSKÝ, Z.: Dějiny Rakouska, Praha 2002.

Poslední aktualizace: 2009-09-17 8:06

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: