Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Krize a rozpad jugoslávské federace

doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.

Typ výuky

specializační přednáška (určena především studentům historie, dále studentům slavistických oborů, politologie, etnologie)

Hodinová dotace

2/-

Klasifikace

kolokvium na základě diskuse o přednášené problematice, eventuálně zkouška

Obsah přednášky

Přednášky budou věnovány hospodářskému, politickému, společenskému, kulturnímu a duchovnímu vývoji jugoslávské federace v letech 1953-1991 a rozpadu tzv. druhé Jugoslávie v poslední dekádě 20. století.

Základní literatura

Dějiny jihoslovanských zemí, Praha 1998

Dějiny Srbska, Praha 2005

D. Bataković, Nova istorija srpskog naroda, Beograd 2000

L. Dimić, Istorija srpske državnosti. Srbija u Jugoslaviji, Novi Sad 2001

B. Petranović, Istorija Jugoslavije, Beograd 1988

B. Petranović, Srbija u drogom svetskom ratu, Beograd 1992

J. Pirjevec, Jugoslávie 1918-1992, Praha 2000

I. Goldstein, Hrvatska povijest, Zagreb 2002

D. Bilandžić, Hrvatska moderna povijest, Zagreb 1999

Poslední aktualizace: 2006-10-18 1:07

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: