Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Diplomní seminář I.

doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.

Cílem kursu je zabezpečit první fázi přípravy diplomové práce (přesný výběr tématu, určení heuristické základny, stanovení metodologie a metodiky zpracování). Seminář poskytuje možnost širokého výběru témat z moderních dějin areálu východní a jihovýchodní Evropy (politické dějiny, sociálně-historická témata, vývoj bilaterálních vztahů, interdisciplinární tématika na pomezí historie, politologie, etnologie, kulturologie). Frekventanti kursu odevzdávají texty odpovídající náročnějším žánrům historické vědy (obsáhlá kritická recenze, první verze zhruba 30 procent textu bakalářské práce). O odevzdaných textech se na jednotlivých seminářích vede podrobná kritická diskuse.

 1. Úvod. Základní teoretická východiska předmětu.
 2. Diskuse o tématech diplomových prací
 3. Kritické čtení vybrané monografie zaměřené na dějiny východní či jihovýchodní Evropy.
 4. Prezentace recenzí a jejich kritický rozbor.
 5. Prezentace recenzí a jejich kritický rozbor II.
 6. Informace studentů o shromážděné heuristické základně a dosavadním postupu při zpracování diplomového úkolu.
 7. Kritické čtení vybrané monografie vztahující se k dějinám východní či jihovýchodní Evropy.
 8. Podrobný rozbor obsahu a zaměření posledních ročníků příslušných historických časopisů (podle tematické orientace frekventantů kursu).
 9. Reference o výsledcích badatelských pobytů v zahraničí.
 10. Formální náležitosti zpracování diplomové práce. Způsob citací. Bibliografie.
 11. Prezentace dílčích studií zpracovaných frekventanty kursu. Kritický rozbor textů.
 12. Prezentace dílčích studií zpracovaných frekventanty kursu. Kritický rozbor textů. II.
 13. Prezentace dílčích studií zpracovaných frekventanty kursu. Kritický rozbor textů. III.

Poslední aktualizace: 2008-10-19 17:27

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: