Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Vybrané kapitoly z dějin srbského etnického prostoru

doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.

Typ výuky

specializační přednáška (určena především studentům srbštiny, dále studentům dalších slavistických oborů, historie, politologie)

Hodinová dotace

2/-

Klasifikace

kolokvium na základě diskuse o přednášené problematice

Obsah přednášky

Přednášky budou věnovány hospodářskému, politickému, společenskému, kulturnímu a duchovnímu vývoji Srbska po roce 1918; historii Srbů žijících v Bosně a Hercegovině a v Chorvatsku 19. a 20. století; dějinám Černé Hory.

Základní literatura

Dějiny jihoslovanských zemí, Praha 1998

Dějiny Srbska, Praha 2005

D. Bataković, Nova istorija srpskog naroda, Beograd 2000

L. Dimić, Istorija srpske državnosti. Srbija u Jugoslaviji, Novi Sad 2001

B. Petranović, Istorija Jugoslavije, Beograd 1988

B. Petranović, Srbija u drogom svetskom ratu, Beograd 1992

Poslední aktualizace: 2005-12-28 1:41

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: