Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Úvod do studia nejnovějších dějin

prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc.

Semestrální přednáška pro studenty II. cyklu, jejímž cílem je seznámit posluchače se základními problémy 20. století a s jejich interpretací. Součástí přednášky jsou i poznámky o pramenech a literatuře k daným tématům.

Jednotlivá témata

 1. Charakteristika 20. století
 2. Válečné cíle mocností a realita versailleského systému
 3. Komunistický experiment
 4. Totalitní systémy 20. století, komparace nacismu a stalinismu
 5. Základní problémy mezinárodních vztahů ve 30. letech
 6. Sporné problémy druhé světové války a jejich interpretace
 7. Proměny interpretace studené války
 8. Dekolonizace po druhé světové válce
 9. Integrační procesy ve druhé polovině 20. století
 10. Vojenské doktríny NATO a Varšavské smlouvy
 11. Problémy politiky détente
 12. Rozklad sovětského bloku v Evropě
 13. Střet civilizací?

Základní doporučená literatura

H. Arendtová : Původ totalitarismu, I–III. Praha, 1996;

R. Aron : Historie XX. století. Praha, 1999;

R. Aron : Demokracie a totalitarismus. Praha, 1993;

Z. Bauman : Globalizace. Důsledky pro člověka. Praha, 1999;

Z. Brzezinski : Bez kontroly. Praha, 1993;

Z. Brzezinski : Velká šachovnice. Praha, 1999;

S. Courtois a kol. : Černá kniha komunismu, I,II. Praha, 1999;

K. Durman : Popely ještě žhavé…. I. Válka a nukleární mír. Praha, 2004;

F. Furet : Minulost jednej ilúzie. Bratislava, 2000;

E. Hobsbawm : Věk extrémů. Krátké XX. století, 1914–1991. Praha, 1998;

S.P. Huntington : Střet civilizací. Praha, 2001;

Gaddis, J. L., Studená válka, Praha 2006.

R.D. Kaplan : Přicházející anarchie : zborcení snů – svět po studené válce. Červený Kostelec, 2003;

M. Kort : The Columbia guide to the Cold War. Columbia University Press, New York, 1998;

Luňák, P. (ed.), Plánování nemyslitelného, Praha 2007.

M. Novák, ed. : Komunismus a fašismus. Praha, 2002;

P. Pejša, ed. : Přehled teorií mezinárodních vztahů. Brno, 2005;

Š. Waisová : Mezinárodní organizace a režimy. Praha, 2003;

Další relevantní literatura bude presentována při jednotlivých přednáškách.

Poslední aktualizace: 2008-12-25 23:12

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: