Členové

 

Interní členové semináře                   Externí vyučující

Prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
(vedoucí semináře)
 
Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.

     Mgr. Eva Hajdinová, Ph.D.
     (roz. Kalivodová)         
           
     Mgr. Jiří Janáč, Ph.D.  
   
   

                                      Doktorandky a doktorandi

 

                                                Mgr. Tereza Horáčková
                                                     Mgr. Roman Iščuk
                                                  Mgr. Linda Kovářová
                                                    PhDr. Jan Krajíček
                                                Mgr. Natallia Linitskaya      
                                               Mgr. Oldřiška Prokopová
                                                    PhDr. Milan Scholz
                                            Mgr. Markéta Pnina Younger
                                                      (roz. Rubešová)

   
   
                                                  Spolupracovníci
 
Prof. PhDr. Dr.h.c Miroslav Hroch, DrSc. (FHS Praha)
Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. (VŠE Praha)
Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (FSV Praha)
Prof. PhDr. Miloš Řezník, Ph.D. (Německý institut ve Varšavě)
Prof. Pavel Kolář, Ph.D. (EUI Florencie)
Prof. Paolo Militello (Universita v Catanii)
Dr. Melania Nucifora (Universita v Catanii)
Dr. Marie-Vic Ozouf-Marignier, Directrice d´études, EHESS, Paříž
Ass. Prof. Gábor Sonkoly,PhD., (ELTE Budapest)
Ass.Prof. Gábor Czoch, PhD., (ELTE Budapest)
Ass. Prof. Adam Takács,PhD., (ELTE Budapest)
Dr. Nicolas Verdier, (CNRS, Paris)
 

Doc. Markéta Křížová, Ph.D. (SIAS FF UK)
Doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc.
Doc. PhDr. Martin Nejedlý, Dr. (ÚČD FF UK)
Doc. PhDr. Andrea Pokludová, PhD. (OSU)
Doc. Daniela Tinková, Ph.D. (ÚČD FF UK)
PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D. (FLÚ AV ČR)
Mgr. Jakub Štofaník, Ph.D. (MUA AV ČR)