Členové

 

Interní členové semináře           Externí vyučující

Prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
(vedoucí semináře)
 
Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.

 
Mgr. Eva Hajdinová, Ph.D. (roz. Kalivodová)    
  
Mgr. Jiří Janáč, Ph.D. 

Mgr. Tomáš Masař, Ph.D
   
   

                                Doktorandky a doktorandi

 
Mgr. Roman Iščuk
PhDr. Jan Krajíček
Mgr. Natallia Linitskaya 
Mgr. Oldřiška Prokopová
Mgr. Markéta Pnina Younger
(roz. Rubešová)            
Mgr. Martina Reiterová 
Mgr. Stepanida Sashnikova    
 
   
   
                                                  Spolupracovníci
 
Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. (VŠE Praha)
Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (FSV Praha)
Prof. PhDr. Miloš Řezník, Ph.D. (Německý institut ve Varšavě)
Prof. Pavel Kolář, Ph.D. (EUI Florencie)
Prof. Paolo Militello (Universita v Catanii)
Dr. Melania Nucifora (Universita v Catanii)
Dr. Marie-Vic Ozouf-Marignier, Directrice d´études, EHESS, Paříž
Ass. Prof. Gábor Sonkoly,PhD., (ELTE Budapest)
Ass.Prof. Gábor Czoch, PhD., (ELTE Budapest)
Ass. Prof. Adam Takács,PhD., (ELTE Budapest)
Dr. Nicolas Verdier, (CNRS, Paris)