Členové

Mgr. Martina Reiterová


    

 
Vzdělání
 • 2005 – 2011 Gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře, obor česko-francouzská bilingvní sekce; maturita ve francouzském jazyce, získání jazykového certifikátu C1
   
 • 2011 – 2014: bakalářské studium na FF UK v Praze (obor Historické vědy - Historie)
   
 • 2014 – 2016: magisterské studium Tema Erasmus Mundus Master Course: European, Territories (Civilisation, Nation, Region, City): identity and development

       zimní semestr 2014/2015 – FF UK v Praze                                                             letní semestr 2015  – Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities,                       Budapest                                                                                                              akadem. rok 2015/2016 – Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris

Diplomová práce: L'auto-représentation des Bretons dans le discours régionaliste entre la fin du XIXe siecle et la Premiére guerre mondiale, obhájena na EHESS (Paris), školitelé: Marie-Vic Ozouf-Marignier, Gábor Czoch a Eva Hajdinová

 • od 09/2017: postgraduální studium na FF UK v Praze, Seminář obecných a komparativních dějin

Téma dizertační práce: Národní a regionální hnutí v tzv. Keltských zemích (Bretaň, Irsko, Skotsko a Wales) na přelomu 19. a 20. století a jejich vztah ke keltské identitě, školitel: Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.

                                                                       

Odborné zaměření
 • Národní a regionální hnutí, kolektivní identita
 • Moderní dějiny okruhu tzv. Keltských zemí (Irsko, Skotsko, Wales a Bretaň)
 • Obecné a komparativní dějiny přelomu 19. a 20. století
 • Teorie a metodologie historické vědy
   
Profesní zkušenosti a stáže
 • duben 2017 – současnosti    Erasmus+ koordinátor, Zahraniční oddělení FF UK
 • 2016 – březen 2017             asistentska na Zahraničním oddělení FF UK
 • únor – duben 2016               studentská stáž na velvyslanectví ČR v Paříži
 • únor – duben 2016               studentská stáž na stálé delegaci ČR při UNESCO
 • 2012 – 2016                        Vojenský historický archiv v Praze, 1. oddělení (fondy a sbírky do roku 1945)
   
Konference a workshopy
 • 13. – 15. září 2017   účast na konferenci 11. sjezd českých historiků v Olomouci

           název příspěvku: Role kulturního dědictví v reprezentaci regionu na příkladu Bretaně počátku 20. století        


 • 12. dubna 2017       účast na workshopu Strategie identity: dědictví a diverzita, konaného na FF UK v rámci                Týdne diverzity   

           název příspěvku: Problematické dědictví? Identifikační strategie bretonských regionalistů přelomu 19. a                                  20. století.                             

Publikační činnost
 
 •  REITEROVÁ, Martina: Internationalism in Science: Case of Revue celtique, Obscura roč. 3 (2016/2017), č. 5, s. 39 –44.