Členové

Doc. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

 
Institut politologických studií
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
Smetanovo nábř. 6
116 38 Praha 1
 
Vzdělání a zaměstnání:
 • 1982: magisterský titul v oboru historie, FF UK
 • 1982-1897: interní aspirantka Orientálního ústavu ČSAV, Praha 1983 PhDr. (historie), FF UK
 • 1987: CSc. (novověká historie), OV ČSAV Praha
 • 1987-1991: odborná pracovnice Orientálního ústavu ČSAV, Praha
 • 1991-1992: odborná asistentka Kabinetu pro politické vědy při Ústavu státu a práva ČSAV, Praha
 • 1992-1995: odborná asistentka FMV VŠE Praha, katedra politologie
 • od r.1995: odborná asistentka Institutu politologických studií FSV UK
 
Badatelské pobyty:
 • 1995 Mellon Fellowship, Paříž, tříměsíční stipendijní pobyt
 • 1997 USA, Colorado, Steamboat Spring, šestitýdenní studijní pobyt
 
Členství ve vědeckých společnostech:
 • Členka výkonného výboru České politologické společnosti.
 
Publikační činnost:
Knižní publikace:
 • Přehled politologických teorií. Empiricko-analytický přístup, Praha, PORTÁL, 2000.
 • Kol. (pod vedením B. Říchové), Komparace politických systémů I., (druhé, přepracované vydání), Praha, VŠE, 1999
 • Říchová, B. a kol., Komparace politických systémů II, (druhé, přepracované vydání), Praha, VŠE, 1999
 • Říchová, B. (ed.), Anthology of Political Science Studies. Praha, VŠE, 1995.
 • Říchová, B. – Lisa, A. (eds.): Antologie světových politologů II. (Konsociační demokracie a teorie stran a stranických systému), Praha, VŠE, 1995
 • Škaloud, J. – Říchová, B. (eds.), Komparace politických systémů I., (přepracované vydání), Praha, VŠE, 1995
 • Říchová, B. (ed.), Komparace politických systémů II., (první vydání), Praha, VŠE, 1995
Odborné články:
 • „Labour Party a koncept Velšského národního shromáždění (1945 - 1999)“ Politologická revue č. 1/2000, s. 6 - 24
 • "Belgické království", In: B. Říchová a kol. (1999), Komparace politických systémů II., Praha, VŠE, s. 7 - 48.
 • "Nizozemské království", In: B. Říchová a kol. (1999), Komparace politických systémů II., Praha, VŠE, s. 91 - 130.
 • "Rakouská republika", In. B. Říchová a kol. (1999), Komparace politických systémů II., Praha, VŠE, s. 131 - 162.
 • "Švédské království", In: B. Říchová a kol. (1999), Komparace politických systémů II., Praha, VŠE, s. 203 - 235.
 • "Komparativní metoda v politologii", In: kol. (1999), Komparace politických systémů I., Praha, VŠE, s. 9 - 42.
 • "Spojené království Velké Británie a Severního Irska", In: kol. (1999), Komparace politických systémů I., Praha, VŠE, s. 111 - 164
 • „Skotsko na cestě k autonomii“, Politologická revue č. 2/1998, s . 54 - 75.
 • „Komparativní metoda v politologii“, Politologická revue č. 2/1997, s. 3 - 34.
 • „Senát v moderních politických systémech“, Parlamentní zpravodaj 04 - 05/96 - 97, s. 215 - 216
 • Říchová, B. - Reschová, J.: "České občanství", In: J. Kunc (ed.) (1996), Demokracie a ústavnost, Praha, Karolinum, s. 54 - 61.
 • „Nationalism and State in the Communist and post-Communist Era. The Case of Czechoslovakia“ In: B. Říchová (ed.) (1995), Anthology of Political Science Studies, Praha, VŠE, s. 131 - 151
 • „How much does state formation depend on nationalism?“ (s M. Hrochem), in: A. Gerrits, N. Adler (eds.) (1995), Vampires Unstaked: National Images, Stereotypes and Myths in East Central Europe, Amsterdam, s. 119 - 127
 • "Belgické království", In: B. Říchová a kol. (1995), Komparace politických systémů II., Praha, VŠE, s. 9 - 43.
 • "Nizozemské království", In: B. Říchová a kol. (1995), Komparace politických systémů II., Praha, VŠE, s. 87 - 130.
 • "Rakouská republika", In: B. Říchová a kol. (1995), Komparace politických systémů II., Praha, VŠE, s. 131 - 161.
 • "Švédské království", In: B. Říchová a kol. (1995), Komparace politických systémů II., Praha, VŠE, s. 205 - 238.
 • Lupták. M. - Říchová, B., "Francúzska republika", In: Komparace politických systémů I., (upravené vydání) (1995) Praha, VŠE, s. 37 - 72.
 • Lisa, A. - Říchová, B., "Spojené království Velké Británie a Severního Irska", In: Komparace politických systémů I., (upravené vydání) (1995) Praha, VŠE, s. 73 - 105.
 • Škaloud, J. - Říchová, B., "Spolková republika Německo", In: Komparace politických systémů I. (upravené vydání) (1995) Praha, VŠE, s. 145 - 181.
 • "Polistopadový vývoj a nezájem (Několik poznámek k problematice studia polistopadového vývoje)", Politologická revue č. 1/1995, s. 74 - 82.
 
Odborné zaměření: