Aktuálně

Program doktorského semináře

 • projekt REACH - HORIZON2020 CULT-COOP-06-2017: Participatory approaches and social innovation in culture

   
   
   
  S potěšením oznamujeme, že projekt REACH, který jsme spolu s partnery vytvořili, získal podporu EK v programu HORIZON 2020 výzva CULT-COOP-60-2017. Konsorcium podepsalo smlouvu a začíná pracovat.
  - 2. prosince 2017 se koná "Kick-off meeting" v Berlíně.
       
  Konsorcium    
  Partneři   Koordinátoři
  COVUNI (hlavni koord.) Coventry University (UK) Neil Forbes
  PROMOTER Promoter S.r.l. (IT) Antonella Fresa
  SPK Stiftung Preussischer
   Kulturbesitz (DE)
  Monika Hagedorn-
  Saupe
  ELTE Eotvos Lorand
  Tudomanyegyetem (HU)
  Gábor Sonkoly
  UGR Universidad de Granada (ES) José María Martín
  Civantos
  CUNI Univerzita Karlova (CZ) Luďa Klusáková
  MISE Ministero dello Sviluppo
  Economico (IT)
  Mauro Fazio
       
  Řešitelský tým UK: Luďa Klusáková, Zdeněk Uherek, Jaroslav Ira, Jiří Janáč, Jan Krajíček
   
 • Přednáška prof. Laury Kolbe 10.11.2017

   
   
   
  Finland 100 – Myths and Reality in the Building of a Nation 1917-2017
   prof. Laura Kolbe (University of Helsinki)
   


 •  
  Ve dnech 13. až 15. září 2017 se v Olomouci koná 11. Sjezd českých historiků a Seminář obecných a komparativních dějin na něm bude mít výrazné zastoupení!
   
  Prof. Luďa Klusáková a dr. Jiří Janáč budou organizovat sekci Kulturní dědictví a aplikovaná historie při tvorbě veřejného prostoru / Cultural Heritage and Public History in Placemaking. V ní vystoupí se svými příspěvky mj. i někteří doktorandi nebo absolventi Semináře OKD: Dr. Linda Kovářová, Dr. Jan Krajíček, Mgr. Natallia Linitskaya, Mgr. Odřiška Prokopová, Mgr. Martina Reiterová a Mgr. Lenka Rudová. Dr. Janáč nadto vystoupí se svými příspěvky v některých dalších panelech.
   
  Dr. Jaroslav Ira bude spolu s dr. Lucií Storchovou (FHS UK) organizovat panel “Oborovost”, “interdisciplinarita” a publikační strategie: diskuse o proměně českých historických časopisů v posledním desetiletí. Průběh druhé části panelu, která bude mít podobu diskusního fóra zástupců redakcí osmi odborných časopisů, mohou zájemci zhlédnout živě díky online přenosu, a to ve středu 13. září, v 16:15-18:00 na tomto odkazu.
   
  Dr. Ondřej Vojtěchovský se spolu s doc. Pelikánem zúčastní panelu o Čechoslovakismu, a to s příspěvkem Jugoslavismus/jugoslávství v období Titovy Jugoslávie.
   
  Řada spolupracovníků semináře či jeho úspěšných absolventů vystoupí se svým příspěvkem v některém z konferenčních panelů, nebo se bude podílet na jeho organizaci: Dr. Tomáš Masař, Dr. Eva Hajdinová, Dr. Jakub Štofaník, Mgr. Tereza Horáčková a Mgr. Julie Jägerová.
   
  Podrobnější informace o konferenci, její program a anotace jednotlivých panelů a příspěvků zaleznete na stránkách sjezdu.
   
   
 • Nový TEMA+ Erasmus Mundus Master Course

   
   
   
  TEMA+ European Territories: Heritage and Development
   
   
 • Přednáška prof. Simona Gunna

       
           CHIPPC
  Cultural Heritage - Identification - Public Places - City research group
       
  24. května (středa), 14:00-17:00, filozofická fakulta, Hybernská 3, místnost č. 202
       
  seminář TEMA s hostujícím
   
   Prof. SIMONEM GUNNEM
  (Leicester University)

   
  14:00 ALTERITY/IDENTITY RESEARCH METHODS AND SOURCES
   
  na úvod vystoupí se svými prezentacemi (20 minut) magisterští studenti programu TEMA, po kterých bude následovat diskuze na téma vnímání a používání konceptu jinakosti
   
  Mustafa Savoglu: Language Planning and Policies in Cyprus after 2003.
  Martin Branda: The image of Spain and Portugal in English written travelogues of the second half of the 18th century.
   
  poté v 15:30 vystoupí se svojí přednáškou
   
  Traffic Architecture: The Car and the City in 1960s Britain

  prof. Simon Gunn (Leicester University)
   
   
 • Přednášká: Podlesí v severovýchodním Polsku: perla kulturní rozmanitosti

  Výzkumná skupina CHIPPC a Seminář obecných a komparativních dějin srdečně zvou na přednášku
   
  Podlachia Province in North East Poland: the pearl of cultural diversity
   
  kterou v kurzu
   
  Hledání evropského kulturního dědictví
   
  přednese
   Prof. Dr. Habil. Halina Parafianowicz
  (Univerzita Bialystok)
       
   
   
  místo a datum konání: 2. května 2017 (úterý), 12:30 - 14:00, na hlavní budově filozofické fakulty UK v místnosti č. 209
   
   
 • Fotogalerie z workshopu


   Strategie identity: dědictví a diverzita
       
         
   CHIPPC
  Cultural Heritage - Identification - Public Places - City research group
       
  Zpráva z workshopu, jenž se konal v rámci Týdne diverzity, ve středu 12.4.2017, 14:00 – 20:00, Hybernská 3, Praha, místnost 303
       

       
   Zprávu z workshopu a fotogalerii naleznete zde.
       
       
 • Zpráva o workshopu

  Heritage, Identifications and Public Places in Cities
       
           CHIPPC
  Cultural Heritage - Identification - Public Places - City research group
       
  Zpráva o workshopu, jenž se konal v pátek 2. prosince 2016,
  10:00 – 16:00, Hybernská 3, Praha 1, místnost 303

       

   
  Zprávu o workshopu a fotogalerii naleznete zde

   
 • TEMA Intensive Week

  Již šestý ročník mezinárodního magisterského programu Erasmus+ TEMA odstartoval tradičně workshopem, během kterého studenti a studentky prezentovali dosavadní výsledky svých diplomových projektů po prvním roce studia. V letošním roce se tzv. Intensive Week konal v Praze na FF UK, dne 27.-29. září 2016.
   
  Stephen White (UK) prezentuje svůj projekt o vztahu britské a evropské identity v kontextu mezinárodní spolupráce na technologickém projektu, konkrétně produkce vojenského letounu Eurofighter Typhoon.
   
  ...přičemž prezentace přítomné publikum upřímně pobavila. Stephen strávil předchozí rok v Praze, nyní jej čeká semestr v Budapešti na ELTE. Svou práci dokončí opět v Praze, pod vedením dr. Janáče.
   
   
 • 5th-20th April: Lectures of Darina Martykánová
           
   
       
  ÚSTAV SVĚTOVÝCH DĚJIN – SEMINÁŘ OBECNÝCH A KOMPARATIVNÍCH DĚJIN
       

  Darina Martykánová
  (Historian and Assistant Professor
  Universidad Autónoma de Madrid, Spain)

   

  5th April: 15:50 – 17:20, 302a
  Orientalization of Spain  

   
  12th April 15:50 – 17:20, 302a

  Masculinity, Nation and Civilization in Spain
  (1830 – 1930)

   
  20th April:14:10 – 15:40, 201

  Global Engineers: the Birth of a Transnational Professional Culture between Paris and Constantinople
   
     

  Darina Martykánová received a degree in Turkish Studies - History and Culture of Islamic Countries at the Universitas Carolina Pragensis and a Ph.D. in Modern History at the Universidad Autónoma de Madrid. She has also worked at the Universi-tät Potsdam, Germany, at the EHESS, France and at the Istanbul University. Her work focuses on transnational production and circula-tion of knowledge, particularly in the Euro-Mediterranean area. Another line of her research is examining the redefinition of masculinities in relation with the discourse of progress and civilisation.

   

  Selected publications:

  • with Juan Luis Simal: “Ferdinand and the Sultan. The Metaphor of the Turk and the Crisis of the Spanish Monarchy in the Early Nineteenth Century”, Contributions to the History of Concepts, 10 (1), 2015, 1-26.
  • “Shaping a New Man: The Schools for the State Engineers in Nineteenth-Century Spain (1830s–1900)”, Engineering Studies, vol. 6, 2 (2014), pp. 87-10
  • Reconstructing Ottoman Engineers. Archaeology of a Profession (1789-1914), Pisa, Edizioni Plus, 2010.
  • “Expert Knowledge and the State in Spain and in the Ottoman Empire. An Exercise in Comparative and Global History”, in Daniel Brauer, Günther Lottes, Iwan Michelangelo D’Aprile y Concha Roldán (coords.): New Perspectives in Global History, Hannover, 2013.
   

  Venue of the lectures:

  Faculty of Arts, Jana Palacha 2, 2nd floor, room  201; 3rd floor 302a

       
   

Erasmus

Pozvánky