Aktuálně

Fotogalerie z workshopu


Strategie identity: dědictví a diverzita
 
Ve středu 12. dubna 2017 se v podkrovních prostorách Šporkova paláce konal dvojjazyčný workshop Strategie identity: dědictví a diverzita, jenž byl součástí Týdne diverzity. Po úvodním slovu Jaroslava Iry a vstupní prezentaci prof. Ludi Klusákové představilo sedm mladých badatelek a badatelů své projekty, které se z nejrůznějších úhlů zabývají tématem kulturního dědictví a problematikou identit. Zazněl příspěvek o strategiích a konceptech v pozadí Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO (Linda Kovářová), a také příspěvek o fenoménu maloprodeje tzv. farmářských, domácích či delikatesních potravinářských výrobků v současné Praze (Aurore Navarro). Dvě prezentace se zabývaly francouzskými regionálními identitami, a to bretonským hnutím na sklonku 19. století (Martina Reiterová), a rolí Okcitánštiny jak z pohledu jihofrancouzských regionalistů tak Francouzů "severních" na počátku 19. století (Alena Křivánková). Sociálním rozměrem jazyka a napětím mezi užíváním národních jazyků a univerzálně srozumitelné angličtiny se zabýval následující příspěvek (Martin Tharp). Konečně dvě další prezentace tematizovaly otázku kulturního dědictví a identit z pohledu industriálního dědictví a soudobé industriální krajiny na Kladensku (Jakub Neumann), resp. z perspektivy technokratických projektů a regionálního rozvoje periferní oblasti Vysočiny v polovině 20. století (Jan Krajíček). Anotace jednotlivých příspěvků najdete zde.
 
Fotogalerie z workshopu:
 
 
Úvodní prezentace prof. Ludi Klusákové.
 
 
Linda Kovářová (FF UK): UNESCO a koncept diverzity na příkladě Kutné Hory, Hirošimy a Villa Romana di Casale.
 
 
Aurore Navarro (CEFRES Prague / Université Lyon 2): Food quality and retail trade in Prague: heritage, reinvention and innovation.
 
 
Martina Reiterová (FF UK): Problematické dědictví? Identifikační strategie bretonských regionalistů přelomu 19. a 20. století. 
 
 
Alena Křivánková (FF UK): „Okcitánština“ – počátky vědeckého zájmu a sporů o jeden (?) jazyk.
 
 
Martin Tharp (FHS UK): Thomasius’ Legacy or the Language Paradox of European Universities.
 
 
Jakub Neumann (FF UK): Proměny kladenské industriální krajiny ve 20. století.
 
 
Jan Krajíček (FF UK): Periferní region jako technologický projekt: modernizace Vysočiny podle Františka Radouše (1939).
 
Diskuze nad jedním z příspěvků