Aktuálně

Workshop Malá města při propagaci svého kulturního dědictví: možnosti a zkušenostiProject ID: 769827; Funded by HORIZON2020

 

Malá města při propagaci svého kulturního dědictví: možnosti a zkušenosti

Workshop

15. února 2018, hlavní budova Filozofické fakulty v Praze, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 2. patro č. 201.

 

PROGRAM

 

9:00 - Registrace

9:30 - Uvítání účastníků

10:00 – 11:00 – Panel 1

Co je REACH a kdo tvoří tým řešitelů na Filozofické fakultě UK      

Databáze tzv. dobrých zkušeností (best practice) rozvíjejících participaci spoluobčanů

Kritické mapování – metoda, cíle, předpokládané výsledky a užitek pro zúčastněné

SWOT analýza – aplikace v projektu REACH

11:00 – 11:30 – přestávka na kávu

11:30 – 12:30 – Panel 2

Diskuse o obsahu spolupráce s jednotlivými partnery

12:30 – 13:30 přestávka na oběd

13:30 – 14:30 - Panel 3

Jak vtáhnout do hry malé město? V pohledu „velkých hráčů“.

14:30 – 15:00 přestávka na kávu

15:00 – 16:00 – Panel 4

Jak získat pozornost pro malé město? Jak motivovat účast spoluobčanů?  Pohled z místa.  

16:00 – Shrnutí diskuse, zakončení workshopu