Věda

       

     Výzkum a projekty      

 • Seminář se dlouhodobě soustředí na vybrané problémy vývoje evropské kultury a společnosti.
   
 • Seminář se účastní několika výzkumných projektů: českých a mezinárodních.  

      

     Publikace semináře

 • Seminář vydal několik českých a anglických publikací v řadě AUC.    
   
 • Příslušníci semináře publikují
  v řadě předních českých odborných periodik, a také v
  zahraniční.
    
           
     

     Zahraniční spolupráce

 • Seminář rozvíjí od počátku své existence bohaté mezinárodní kontakty.
   
 • Mezinárodní spolupráce funguje v rovině výzkumných projektů a sítí, společných výukových programů všech stupňů, hostujících přednášek atd.