Seminář

Adresa a kontakty

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Ústav světových dějin,
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
telefon: +420 2 21 61 92 03, +420 2 21 61 92 54      
fax: +420 2 22 61 93 85
místnost č. 302b, 3. patro
          

Základní informace

Seminář obecných a komparativních dějin (SOKD) byl založen v roce 1993 v rámci transformace Katedry obecných dějin na Ústav světových dějin FF UK a je jediným specializovaným pracovištěm zaměřujícím se na komparativní dějiny v České republice. Ve školním roce 1995/96 Seminář zahájil výuku magisterského specializačního programu "Obecné a komparativní dějiny" a garantuje také specializované studium doktorského programu zaměřené na obecné a komparativní dějiny.
 
Od roku 2007 organizuje navíc ve spolupráci s katedrou historie na Technical University Eindhoven (tedy pod dvojím, mezinárodním vedením) doktorské studium se speciálním komparativním zaměřením na sociální a kulturní dějiny technologií.
 
Od vzniku Semináře bylo na jeho půdě vypracováno a obhájeno celkem 50 diplomových prací. Za dobu existence návazného doktorského studia jej dosud úspěšně zakončilo 12 doktorandů (Miloš Řezník, Daniela Tinková, Pavel Kolář, Adam Votruba, Hana Sobotková, Veronika Sušová, Tomáš Chrobák, Ondřej Daniel, Martina Power, Jiří Janáč, Eva Kalivodová a Jaroslav Ira), přičemž dalších 9 doktorandů, Silvie Šlejmarová (od 2006), Markéta Rubešová a Božena Radiměřská (od 2007), Tomáš Masař (od 2008), Linda Kovářová a Milan Scholz (od 2009), Jakub Štofaník,  Roman Iščuk (od 2011) a Natallia Linitskaya (od 2012) do programu mezitím vstoupilo.
 
Někteří naší absolventi se úspěšně ucházeli o doktorská studia v cizině (Daniela Tinková obhájila doktorskou práci pod dvojím vedením na EHESS v Paříži, Linas Eriksonas na University of Aberdeen, Michael Voříšek na European University Institute ve Florencii) nebo na jiných pracovištích UK (Barbora Karlíková) a mnozí pokračují v akademické kariéře, mnohdy v zahraničí (Miloš Řezník na TU Chemnitz, Pavel Kolář v EUI ve Fiesole (Florencii), Daniela Tinková a Markéta Křížová na FF, Michal Kopeček na ÚSD ČAV).
 
Seminář byl do r. 2011 řešitelským pracovištěm dílčího projektu výzkumného záměru, 2005 – 2010 řídil mezinárodní pracovní skupinu jako spolukoordinátor „Excelentní badatelské sítě“ 6. rámcového plánu EU (Cliohres.net). V současnosti je členem konsorcia magisterského programu Erasmus Mundus TEMA
 
V současné době tvoří Seminář jedna profesorka, dva odborní asistenti, tři interní doktorandi a šest v kombinovaném studiu. Prof. PhDr. Dr h.c. Miroslav Hroch, DrSc, jenž Seminář obecných a komparativních dějin založil, zůstává i nadále jeho externím spolupracovníkem.