Studium s Erasmem

 
Seminář obecných a komparativních dějin ÚSD spolu s ÚČD a ÚHSD každoročně zprostředkovává studentům historie na FF UK stipendia v rámci výměnného programu Evropské unie „Erasmus“ na vybraných univerzitách několika evropských zemí. Jejich seznam naleznete níže v tabulce.
 
Stipendia jsou jednosemestrální nebo dvousemestrální. Do výběrového řízení se mohou hlásit studenti, kteří dokončili minimálně první ročník bakalářského studia a mají dostatečné jazykové znalosti (tj. jsou schopni studovat v jazyce v němž probíhá výuka na zvolené univerzitě, v případě Finska, Belgie a Nizozemí jsou klíčové znalosti angličtiny). Pravidla Erasmu nepovolují přerušení studia během stipendijního pobytu. Výběrové řízení probíhá na začátku letního semestru každého roku. Přesné termíny odevzdání přihlášek a výběrového řízení jsou zveřejňovány každoročně začátkem února na nástěnce Ústavu světových dějin a na domovské stránce Semináře obecných a komparativních dějin Ústavu světových dějin. Zájemci se mohou obrátit rovněž na erasmovského koordinátora Ústavu světových dějin PhDr. Ondřeje Vojtěchovského, Ph.D.  

Chcete-li se seznámit se studenty, kteří studují v našem semináři, můžete se stát jejich tutory, to znamená jejich průvodci a pomocníky při řešení základních problémů, které je zde mohou během jejich pobytu potkat (kontakt s fakultou, ubytování, doprava, knihovny, počítače...). V případě zájmu kontaktujte PhDr. Vojtěchovského, Ph.D. 

K přípravě pro studium v anglofonních zemích Vám může posloužit úterní seminář pro zahraniční studenty (úterky 14:10 – 15:40, pro české studenty vypisován jako specializační přednáška). Jako příprava pro studijní pobyt ve Francii Vám může posloužit česko-francouzský seminář vedený doc. Martinem Nejedlým.