Zahraniční spolupráce

Seminář spolupracuje s četnými zahraničními pracovišti jak ve výzkumu, tak ve výuce. Zahraniční spolupráce je pro SOKD velmi typická a nedá se dost dobře oddělit od ostatních sfér činnosti do samostatné kapitoly.
 
Od 2011/2012 realizujeme magisterský program Historie - specializace Obecné a komparativní dějiny, od roku 2013/2014 Historie - Obecné dějiny také pro zahraniční studenty v angličtině a francouzštině s podporou programu Erasmus Mundus , s finanční podporou EACEA. Tato varianta programu Historie-obecné dějiny používá zkratku TEMA a realizuje se ve spolupráci s Atelier Franco-Hongrois na ELTE Budapešť, EHESS v Paříži a Universita degli Studi v Catanii. Internacionalizaci našeho studijního programu jsme připravovali od roku 2006. Získali jsme grant Erasmus Mundus v konkurenci 200 projektů jako jediný pro humanitní obory z 18 vybraných pro období 2011 – 2016. Do programu je přijímáno cca 20 studentů ročně a okolo deseti absolvuje s diplomem UK. Díky programu Erasmus Mundus přijímáme hostující profesory a v LS 2011/2012 jsme uspořádali  přednáškový cyklus profesorů z EHESS pro TEMA na půdě CEFRES. V jeho rámci přednášely Nancy Green, Jocelyn Dakhlia, Brigitte Marin a Nathalie Clayer. V roce 2017 jsme získali v rámci konsorcia TEMA financování na druhé programové období, tj. do roku 2022.
 
2007 - 2012 jsme vedli ve spolupráci s TU v Eindhovenu a s Univerzitou v Plovdivu mezinárodní středisko přípravy doktorandů. V prosinci  2012 v tomto programu obhájil "cum laude" svoji disertaci Mgr. Jiří Janáč.
 
Seminář obecných a komparativních dějin se velmi aktivně podílí na výměnném studentském programu Evropské Unie Socrates/Erasmus (nyní nově LLP Sokrates/Erasmus). Výměny studentů se uskutečňují na základě dohod s cca 20 historickými ústavy a katedrami univerzit ve Velké Británii, Francii, Belgii, Itálii, Španělsku, Německu, Rakousku, Finsku, Švédsku, Řecku, Maďarsku, Polsku, Slovinsku a Bulharsku.
 
SOKD se účastnil některých projektů Francouzského střediska pro výzkum ve společenských vědách v Praze (CEFRES) - a studenti semináře již také získali stipendia CEFRESu (Vilém Novotný, Ondřej Daniel, Eva Kalivodová, Jakub Štofaník). Bývalí i současní doktorandi SOKD (Daniela Tinková, Hana Sobotková, Tomáš Chrobák a Ondřej Daniel) se navíc úspěšně ucházeli i o stipendia francouzské vlády k doktorskému studiu pod dvojím vedení (cotutelle). Absolvent SOKD Linas Eriksonas vystudoval postgraduál a získal doktorský titul na Univerzitě v Aberdeenu. V r. 2006 bylo uděleno stipendium finské akademie věd Veronice Sušové a Martina Krocová získala stipendium k doktorskému studiu v Centru pro srovnávací dějiny na Freie Universität v Berlíně. Naposledy v r. 2007 Silvie Šlejmarová byla vybrána pro program Marie Curie na univerzitě v Benátkách a poté k doktorskému studiu na Scuola Normale Superiore v Pise, Ondřej Daniel získal stipendium Aktion k výzkumu v Grazu, Martina Krocová pozvání ke studijnímu pobytu a pedagogické stáži v Galway a Linda Kovářová Erasmus practical placement na universitě v Catanii. Jaroslav Ira byl držitelem projektu specifického výzkumu Filosofické fakulty, který mu umožnil výzkum v universitní knihovně v Krakově a na EUI ve Florencii – Fiesole. Milan Scholz, Linda Kovářová, Markéta Rubešová, Boženka Radiměřská,Tomáš Masař, Bára Kubecová a Jan Krajíček získali projekt specifického výzkumu na téma „Pojetí prostoru v historické perspektivě“. Studenti a doktorandi SOKD se rovněž účastnili několika programů asociace univerzit Europaeum (www.europaeum.org), Boženka Radiměřská působila na stáži v Oxfordu v pozici asistentky generálního sekretáře Europaea. Úzká spolupráce pojí také SOKD s Evropskou asociací pro urbánní historii (EAUH). V letech 2010 – 2012 jsme se podíleli na přípravě XI mezinárodní konference EAUH "Cities & Societies in Comparative Perspective", která se konala v Praze na přelomu srpna a září 2012.  
 
SOKD hostil celou řadu zahraničních kolegů v rámci programu Erasmus Mundus (prof. Michele Dagenais, Nancy Wingfield), Erasmus (prof. Marjatta Hietala, Marjaana Niemi, Christian Kroetzl, Jean-Francois Berdah, Stéphane Durand, James Amelang, Olivier Chaline), v rámci programu Europaeum visiting profesor Annie L. Cot, v rámci VZ Dr. Karen Freeze. V doktorském seminář OKD dále přednášeli Bo Strath, Philippe Ther, Marc Schalenberg, Nancy Wingfield, Natali Stegman, Beatrice Maalouf, Johan Schot, Christian Lequesne, Halina Parafianowicz, Peter Becker, Gabor Sonkoly, Ann-Katherine Isaacs, Gudmundur Hálfdanarson, Johann Arnason, ad. Mezinárodních workshopů, seminářů a konferencí se účastnili, příp. spolupořádali je s námi Perry Anderson, Hans-Heinrich Nolte, Jerzy Topolski, Surayia Faroqhi, Tim Kirk, Malcolm Gee, Alex Cowan, Jill Steward, Boudien de Vries, Donatella Calabi, Peter Clark, Marjaana Niemi, Simon Gunn a Roey Sweet.
  
 
V letech 2011/12 a 2012/13 byli na FF hostujícími profesory Michele Dagenais (Université de Montreal), Nancy Wingfield (Northern Illinois University), Leila Blili (Université de la Manouba), Kimberly Zarecor (Iowa University), Khosro Movahed (University of Shiraz), Cathleen Giustino (Auburn University), Dobrinka Parusheva a Meglena Zlatkova (Universita v Plovdivu), Alberte Martinez (Universidad La Coruna) a Olga Zinovieva (Lomonosova Universita).  V následujících letech u nás také přednášeli Tanja Vahtikari (University of Tampere), Laure Teulieres (Université Toulouse) a Scott Madry (UNC - Chapel Hill).
 
Tyto formy spolupráce obohacují rozhled studentů SOKD a posléze jim ulehčují formulaci badatelských projektů a navázání vlastních kontaktů v domácím akademickém prostředí i v zahraničí.