Aktuálně

projekt REACH - HORIZON2020 CULT-COOP-06-2017: Participatory approaches and social innovation in culture


 
  HORIZON2020
CULT-COOP-06-2017:
Participatory approaches and social innovation in culture

 
  www.reach-culture.eu
 
Co to je projekt REACH?
 

V současné Evropě, procházející určitou krizí identity, se kulturní dědictví může stát významným stabilizujícím prvkem. Je ovšem třeba změnit formy jeho prezentace, identifikace a využití. Namísto velkých vyprávění národních dějin či elitářského příběhu evropské civilizace, které, jak se zdá, v současném světě z různých důvodů neobstojí a ve veřejném prostoru se stávají spíše nástrojem vymezování a konfliktů, by kulturní dědictví muselo reprezentovat zájmy, identity a paměť lokálních komunit a regionů a přispívat tak k porozumění a různosti. Evropská komise proto v rámci své kulturní politiky usiluje o decentralizaci správy kulturního dědictví tak, aby skutečně reprezentovalo občany a nikoli panující politické ideologie, a přispělo k budování a rozvíjení otevřené a sebevědomé občanské společnosti.  Otázkou zůstává, jak takové redefinice kulturního dědictví dosáhnout. Projekt REACH, sdružující akademické instituce a experty v oboru regionálního rozvoje ze šesti evropských států, usiluje ve spolupráci s občanskými iniciativami i státními institucemi o nalezení příkladů úspěšné praxe, jejich zmapovaní a vytvoření modelů práce s kulturním dědictvím, které by bylo možné využít pro rozvoj takto formulované evropské kulturní politiky.

 
 Přínos pro partnery?
 

Vzhledem k širokému teritoriálnímu záběru výzkumu, aktivity REACH umožňují zprostředkované sdílení zkušeností při správě kulturního dědictví ve vztahu k veřejnosti a ve své podstatě dávají partnerům možnost se reálně podílet na formování evropské politiky kulturního dědictví. Testování inovativních modelů prezentace kulturního dědictví v různých institucionálních a společenských podmínkách přirozeně překračuje možnosti jednotlivých organizací, a právě prostřednictvím REACH lze získat jak nezbytnou zpětnou vazbu, tak referenční rámec pro hodnocení efektivity vlastní činnosti. A v neposlední řadě samozřejmě inspiraci pro další rozvoj.

Projekt REACH je naplánován na tři roky, během nichž chce vytvořit sociální platformu jako udržitelný prostor umožňující setkávání, diskusi a spolupráci široce rozvětvené sítě účastníků, kteří se podílí na organizaci rozvojových projektů, turismu, vzdělávání, kreativního průmyslu a vytváření politik. Sdružuje ke spolupráci profesionály v oboru kulturního dědictví, experty z akademického prostředí, výkonné umělce, archiváře, muzejníky, členy spolků, lokálních společností a představitele veřejných zájmových skupin všechny, kdo mají zájem o vědu a praxi v oboru kultury a kulturního dědictví.
 
 

Více viz: http://www.digitalmeetsculture.net/article/starting-a-new-eu-project-about-participatory-approaches-to-culture-reach/