Aktuálně

Zpráva o workshopu


Heritage, Identifications and Public Places in Cities
 
Studenti TEMA a doktorandi ÚSD v pátek 2.12. 2016 představili své výzkumy na workshopu, který pořádal magisterský program TEMA společně s výzkumnou skupinou CHIPPC (Cultural Heritage - Identification - Public Places - City). Mezioborový formát workshopu, který měl dva tématické bloky - pět příspěvků první sekce bylo věnováno výzkumům ukotveným v dějinách architektury a urbanismu , druhá sekce obsahovala tři příspěvky jimž bylo společné pojetí konceptu kulturního dědictví jako sociálního procesu. Tématicky sekce propojila prezentace ing. arch. Evy Špačkové z TU-VŠB v Ostravě uzavírající dopolední zasedání prezentací projektů svých studentů soustředěných na revitalizaci historického centra Hlučína, a úvod odpoledního zasedání PhDr. Jana Krajíčka shrnující vývoj pojetí a definic kulturního dědictví v kontrastu k jeho konstruktivistickému pojetí jako sociálního procesu, jenž je společné Mgr. Tereze Horáčkové při výzkumu integrace druhé a třetí generace vietnamských migrantů v Praze a v Paříži i Mgr. Oldřišce Prokopové při výzkumu role lidové kultury v procesu utváření moderního italského národa.  Kontrast urbanisticko - architektonických témat - Mátyásföld předměstská čtvrt předcházející publikaci konceptu zahradního města Ebenezera Howarda (Gyöngy Molnár), Baťovský urbanismus v Brazílii (Davi Costa da Silva), Projekty nových hlavních měst na příkladu Astany, Ottawy a Brasílie (Mgr. Nari Shelekpayev, PhC., Universita Montréal) či sociální dopad oblíbenosti uzavřených komunit v Istanbulu (Yigican Ucar). Workshop poskytl účastníkům okamžitou zpětnou vazbu v živé diskusi, která se protáhla až do pozdních odpoledních hodin.
 
Fotogalerie z workshopu:
 
Davi Costa da Silva prezentuje svůj projekt o baťovských městech v Brazílii.
 
Nari Shelekpayev (Université de Montréal) a jeho příspěvek o komparativním a trans-nacionálním studiu hlavních měst.
 
Workshop se konal v podkrovních prostorách Šporkova paláce v Hybernské ulici.

Diskuse nad Nariho prezentací.
 
Prof. Luďa Klusáková (FF UK) a Ing. Arch. Eva Špačková, Ph.D. (VŠB-TUO, vpravo).
 
Zleva: Dušan Ljubolja (student TEMA), PhDr. Jan Krajíček (doktorand ÚSD), Mgr. Nari Shelekpayev (doktorand Université de Montréal), Mgr. Tomáš Masař, Ph.D. (vyučující v TEMA) a Mgr. Oldřiška Prokopová (doktorandka ÚSD)
 
 
Ing. Arch. Eva Špačková, Ph.D. (VŠB-TUO) prezentuje studentské projekty revitalizace veřejných prostranství města Hlučína.
 
Mgr. Tereza Horáčková, doktorandka Semináře obecných a komparativních dějin při ÚSD FF UK hovoří o kulturním transferu mezi generacemi migrantů v ČR a Francii.
 
Mgr. Oldřiška Prokopová, doktorandka Semináře obecných a komparativních dějin při ÚSD FF UK, hovoří o významu lidové kultury pro italské Risorgimento.
 
Nari Shelekpayev při jednom ze svých četných komentářů.
 
 
Katalin Pataki (doktorandka na CEU Budapest a stážistka při CEFRES Praha), Ivo Denemark (student TEMA) a Davi Costa da Silva (student TEMA).
 
Yigican Ucar (student TEMA) představuje dílčí výsledky svého diplomového výzkumu, jenž se zabývá tzv. gated communities v soudobém Istanbulu.
 
 
Program
 
Pátek, 2. Prosince 2016, 10:00 – 16:00, Hybernská 3, Praha 1, místnost 303
 
 
1st Part: Dialogue between Architect(ure) and Histor(ian)y
Session chair: Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.
 
10:00 – 10:15 Gyöngy Molnár (TEMA MA student) – Mátyásföld: suburban villa district in the agglomeration of Budapest (1887–1914) 
 
10:15 – 10:35 Discussion
 
10:35 – 10:50 Davi Costa da Silva (TEMA MA student) – Five Bata Urbanistic Projects in Brasil 1940´–1950´
 
10:50 – 11:10 Discussion
 
11:10 – 11:30 Mgr. Nari Shelekpayev (TEMA Alumni, Ph.D.Candidate, Université de Montréal) – Visible Power: Genesis of the Elaboration of Contemporary Capital Cities, 1850-2000
 
11:30 – 11:50 Discussion
 
11:50 – 12:10 Yigitcan Ucar (TEMA MA student) – Istanbul Gated Communities
 
12:10 – 12:30 Discussion
 
12:30 – 13:00 Ing. Arch. Eva Špačková (TU – VŠB Ostrava): Rehabilitation Projects for Small Towns
 
Discussion
 
Lunch Break
 
 
2nd Part: Cultural Heritage in Identification Strategies
Session chair: Prof. Luďa Klusáková
 
14:00 Introduction of CHIPPC
 
14:10 PhDr. Jan Krajíček (doctoral student CUNI) – new research project – Instrumental Use of Heritage in Regional Development – Heritage Concepts
 
14:30 Mgr. Tereza Horáčková (TEMA Alumni, doctoral student CUNI and EHESS) – Cultural transfer between two generations of Vietnamese immigrants in Prague.
 
15:00 Oldřiška Prokopová (TEMA Alumni, PhD. Student CUNI) – Heritage of Popular Culture in Tuscany during the Risorgimento Period.
 
Final Discussion