Členové

PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

Konzultace
Kontakt: michal.pullmann@ff.cuni.cz
Vzdělání:
 • 1980-1992: základní a střední vzdělání v Moskvě a v Praze
 • 1992-1998: studium na FF UK obory historie a sociologie
  diplomová práce: „Anton Heinrich Springer – revoluce, národ, sociální otázka. Příspěvek k dějinám společensko-politického myšlení v Čechách v polovině minulého století“ (školitel: Prof. Dr. Jiří Štaif)
 • 1998-2003: doktorské studium v Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK
  disertační práce: „Revoluce a utváření nového. Vídeň, Praha a Berlín kolem roku 1918“ (školitel: Prof. Dr. Zdeněk Kárník)
Pedagogická a odborná činnost
 • říjen 2001-září 2003: asistent v Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK
 • od října 2003: odborný asistent tamtéž
Zahraniční pobyty:
 • 1999 Universität Wien
 • 1999/2000 stipendista DAAD na Institut für Geschichtswissenschaften, Humboldt Universität zu Berlin a na Zentrum für vergleichende Geschichte, Freie Universität Berlin
 • květen-červenec 2005: Institut für Geschichtswissenschaften, Humboldt Universität zu Berlin (Prof. Dr. Hartmut Kaelble)
Publikační činnost:
 
Odborné zaměření:
 • evropské sociální a sociálně-politické dějiny 19.-20. století (s důrazem na střední a východní Evropu)
 • dějiny sociálních hnutí a revolucí (s důrazem na 1848, 1918, 1989)
 • dějiny komunistických diktatur (s důrazem Sovětský svaz a Československo v 80. letech 20. století)
 • teorie a metodologie sociálních dějin (s důrazem na sociální hnutí, utváření veřejností, dějiny diktatur, komparativní dějiny)
 • sociální teorie (s důrazem na kritickou teorii frankfurtské školy)