Členové

PhDr. Karel Kubiš, CSc.(*1952 — †2016)


Vzdělání a zaměstnání
 • 1975: absolvování studia historie (diplomový obor) a politické ekonomie, FF UK
 • 1977: PhDr. (historie), FF UK
 • 1990: CSc. (obecné dějiny), FF UK
 • 1977-2015: odborný asistent Ústavu světových dějin FF UK
Zahraniční pobyty
 • 1991: USA, Virginia Beach, History Faculty of Tidewater. Community College, hostující učitel (4 měsíce)
 • 1983: Dánsko, Kodaň, Katedra hospodářských dějin Kodaňské univerzity, studijní pobyt (4 měsíce)
Oblasti badatelského zájmu
 • obecné a komparativní dějiny evropského novověku
 • hospodářské a sociální dějiny
 • dějiny ekonomického myšlení
 • modernizace a integrace evropské společnosti
 • obraz „druhého“
 • problematika hranic a identit
Současné projekty
 • 1999 – 2004 spoluřešitel dílčího projektu ‚My? a ‚Oni? – Vytváření identit – tradice a přenos kulturních hodnot v evropské novověké společnosti – kontinuita nebo inovace? (‘We’ and the ‘Others’ – Identities – traditions and transmission of cultural values in European early modern and modern society – continuity or innovation?). Dílčí projekt 206 423 MŠMT, výzkumný záměr CEZ. J13/98112100004
 • 2001 – 2005 spoluřešitel, EURONAT: Representations of Europe and the Nation in Current and Prospective Member-States: Media, Élites and Civil Society. 5. rámcový plán EU, financovaný Evropskou komisí v Bruselu a organizovaný European University Institute´s Robert Schuman Centre ve Florencii. (EURONAT Project. Representations of Europe and the Nation in Current and Prospective Member-States: Media, Elites and Civil Society. E.C. Fifth Framework Programme. Funded by the European Commission DG Research, Key Action Improving the Socio-Economic Knowledge Base (Contract no. HPSE-CT 2001-00044). <http://www.iue.it/RSCAS/Research/EURONAT/Projectsdetail.htm>.
 • 2005 – 2009 spoluřešitel výzkumného záměru MŠMT č.  MSM0021620827 „České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes“, okruh: III  - České země uprostřed novověké Evropy (19. a 20. století), blok: III.A - Evropa, obyvatelstvo, identita, projekt: III.A.2 - Moderní Evropa - jednota a diverzita: Evropská kultura a identita 18.-20. století
 • 2005-10 spoluřešitel („back-up member“) dílčího projektu Hranice a identity, 6.rámcový plán CLIOHRES.net. (www.cliohres.net)
Publikační činnost (od r. 2000)
 • KLUSÁKOVÁ, Luďa; KUBIŠ, Karel. Introduction. In KLUSÁKOVÁ Luďa; KUBIŠ, Karel (eds.). Meeting the Other. Studies in Comparative History. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica 2 – 2003. Studia Historica LVI. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2006, (v tisku). ISSSN 0567-8293.
 • KLUSÁKOVÁ, Luďa; KUBIŠ, Karel; ŘÍCHOVÁ, Blanka; SUŠOVÁ, Veronika; KROCOVÁ, Martina; DANIEL, Ondřej. Within And Beyond: the Reciprocal Relations and Intersections of Identities and of Symbolic and Territorial Borders. In ELLIS, Steven; KLUSÁKOVÁ, Luďa (eds.). Frontiers and Identities: Exploring the research area. Pisa: Edizioni Plus, 2006, str. 101–135. ISBN 88-8492-405-7. [elektronická kniha na www.cliohres.net]. 
 • KUBIŠ, Karel; KUBIŠOVÁ, Vlasta; RŮŽIČKOVÁ, Karolina; VOŘÍŠEK, Michael. Czech Republic: Nation Formation and Europe. In ICHIJO, Atsuko; SPOHN, Willfried (eds). Entangled identities: Nations and Europe. Aldershot – Burlington (VT): Ashgate, 2005, Chapter 8, s. 137-153. ISBN 0 7546 4372 7.
 • HROCH, Miroslav; KUBIŠ, Karel; KLUSÁKOVÁ, Luďa; TINKOVÁ, Daniela; TUČEK, Jan. Encyklopedie novověku. 1492 – 1815. 1. vyd. Praha: Libri, 2005, 415 s. ISBN 80-7277-246-5.
 • KUBIŠ, Karel. Troublesome Anniversary: The Rise of the Czechoslovak Republic and its European Fellows in Czech Collective Memory. In EDER, Klaus; SPOHN, Willfried (eds). Collective Memory and European Identity. The Effects of Integration and Enlargement. Aldershot – Burlington (VT): Ashgate, 2005, Chapter 9, s. 151-177. ISBN 0 7546 4401 4.
 • ČERNÝ, Jiří; KUBIŠ, Karel; KUBIŠOVÁ, Vlasta; RŮŽIČKOVÁ, Karolina; VOŘÍŠEK, Michael. The Czech Republic. A Comprehensive Country Report. EURONAT project. Representations of Europe and the Nation in Current and Prospective Member-States: Media, Elites and Civil Society. E.C. Fifth Framework Programme. Project Report (D7) for the EURONAT Project funded by the European Commission DG Research, Key Action Improving the Socio-Economic Knowledge Base (Contract no. HPSE-CT 2001-00044) [on-line]. Florence: Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, April 2004, 168 s. [cit. 2006-07-31]. Dostupný na WWW: <http://www.iue.it/RSCAS/Research/EURONAT/Projectsdetail.htm>.
 • KUBIŠ, Karel; LUTOVSKÁ, Pavla (autoři překladu z německého originálu). SCHULZE, Hagen. Stát a národ v evropských dějinách. 1. vyd. Edice „Utváření Evropy“, sv. 7. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003, 366 s. ISBN 80-7106-393-2.
 • KUBIŠ, Karel; KUBIŠOVÁ, Vlasta; RŮŽIČKOVÁ, Karolina; VOŘÍŠEK, Michael. Czech Republic: Nation Formation, Czech Republic and Europe. In STR?TH, Bo; TRIANDAFYLLIFOU, Anna (eds.). Representations of Europe and the Nation in Current and Prospective Member-States: Media, Elites and Civil Society. The Collective State of the Art and Historical Reports. Directorate-General for Research Citizen and governance in a Knowledge-based society, EUR 20736. [on-line]. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, June 2003, s. 57-85. [cit. 2006-07-31]. Dostupný na WWW: <http://www.iue.it/RSCAS/Research/EURONAT/Projectsdetail.htm>. ISBN 92-894-5811-9. ISBN 92-894-5767-5.
 • KLUSÁKOVÁ, Luďa; KŘÍŽOVÁ, Markéta; KUBIŠ, Karel; ŘEZNÍK, Miloš; TINKOVÁ, Daniela. Namísto úvodu: „My a „oni“ – náčrt teoretické reflexe problematiky. In KUBIŠ, Karel (ed.). Obraz druhého v historické perspektivě II. Identity a stereotypy při formování moderní společnosti. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica 5 – 1999. Studia historica LII. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2003, s. 11–28. ISBN 80-246-0603-8. ISSSN 0567-8293.
 • KUBIŠ, Karel. Předmluva. In KUBIŠ, Karel (ed.). Obraz druhého v historické perspektivě II. Identity a stereotypy při formování moderní společnosti. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica 5 – 1999. Studia historica LII. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2003, s. 7–10. ISBN 80-246-0603-8. ISSSN 0567-8293.
 • KUBIŠ, Karel (ed.). Obraz druhého v historické perspektivě II. Identity a stereotypy při formování moderní společnosti. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica 5 – 1999. Studia historica LII. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2003, 208 s. ISBN 80-246-0603-8. ISSSN 0567-8293.
 • KUBIŠ, Karel; KUBIŠOVÁ, Vlasta; RŮŽIČKOVÁ, Karolina; VOŘÍŠEK, Michael. Representations of Nation, the EU and Europe in the Czech Media and Political Discourse. EURONAT Project. Representations of Europe and the Nation in Current and Prospective Member-States: Media, Elites and Civil Society. E.C. Fifth Framework Programme. Project Report (Workpackage D3 and D4) for the EURONAT Project funded by the European Commission DG Research, Key Action Improving the Socio-Economic Knowledge Base (Contract no. HPSE-CT 2001-00044) [on-line]. Florence: Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, November 2002, 62 s. [cit. 2006-07-31]. Dostupný na WWW: <http://www.iue.it/RSCAS/Research/EURONAT/Projectsdetail.htm>.
 • KUBIŠ, Karel (autor překladu z německého originálu). BROSZAT, Martin. Uchopení moci. Vzestup NSDAP a zánik výmarské republiky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, 247 s. IBSN 80-7106-276-6.
 • KUBIŠ, Karel; KUBIŠOVÁ, Vlasta; RŮŽIČKOVÁ, Karolina; VOŘÍŠEK, Michael. Czech Republic: Nation Formation, Czech Republic and Europe. EURONAT Project. Representations of Europe and the Nation in Current and Prospective Member-States: Media, Elites and Civil Society. E.C. Fifth Framework Programme. State of the Art and Historical Report (D1, D2) for the EURONAT Project funded by the European Commission DG Research, Key Action Improving the Socio-Economic Knowledge Base (Contract no. HPSE-CT 2001-00044) [on-line]. Florence: Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, June 2002, 31 s. [cit. 2006-07-31]. Dostupný na WWW: <http://www.iue.it/RSCAS/Research/EURONAT/Projectsdetail.htm>. 
 • KUBIŠ, Karel (člen překladatelského kolektivu [BIMAN, Stanislav ... et al.] přeložil, upravil a doplnil z německého originálu). WARNER, Karl Friedrich ... et al. Kronika 20. století. 1. české vyd. Praha: Fortuna Print, 2000, 1568 s. [překlad s. 888-960]. ISBN 80-85873-54-0.