Členové

Mgr. Martina Power, Ph.D.

Konzultační hodiny: momentálně na dlouhodobém zahraničním pobytu, kontakt e-mailem
Vzdělání:
 • 1993-1997: Gymnázium Arabská, Praha 6
 • 1997-1998: Jazyková akademie J.A.Komenského, Praha (AJ)
 • 1998-1999: studium na Fakultě sociálních věd UK, obor politologie
 • 1998-2004: studium na Filozofické fakultě UK, obor historie
  diplomová práce Národní listy 1863. Podíl tisku na politizaci české společnosti
 • 2004-2012: doktorské studium na Ústavu světových dějin FF UK
  téma disertační práce Vnímání teritoriálních hranice a její role v 1. polovině 19. století na česko-saském příkladě
Odborné zaměření:
 •  evropské dějiny 18. a 19. století
 • "border studies"
 • problematika národních a teritoriálních identit
 • kulturní dějiny
 • dějiny tisku
Zahraniční studijní pobyty:
 • březen – červen 2003: Leipzig – Universität (ERASMUS)
 • od dubna 2006: Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte Europas
Odborná praxe:
 • duben 2002 – únor 2003, květen 2005 – březen 2006 Archiv hlavního města Prahy
Publikační činnost:
 • The Notion of Good Citizenship (1848-1918): Czechs in Austria-Hungary in Czech Perspective. (společně s J. Irou a V. Sušovou). In: S.G. Ellis, G. Hálfdanarson, A. K. Isaacs (ed.). Citizenship in Historical Perspective. Pisa: Edizioni Plus, 2006, s. ? – ??, 17 s. Dostupný na WWW: http://www.cliohres.net/books/book7.htm