Členové

Mgr. Markéta Pnina Younger (Rubešová)

Kontakt: pmrubesh@gmail.com  
Vzdělání
 • 1992-2000: Gymnázium Františka Palackého v Neratovicích
 • 2000-2007: magisterské studium hebraistiky a historie na FF UK v Praze
 • od 2007: doktorské studium na ÚSD FF UK v Praze (Historie/Obecné dějiny)
Zahraniční studijní a badatelské pobyty
 • Národní knihovna v Jeruzalémě, Izrael (2 měsíce)
 • Hebrejská univerzita v Jeruzalémě, Izrael (Visiting Graduate Student)
Odborné zaměření
 • Sociální a kulturní dějiny Osmanské říše v raném novověku
 • Židovské dějiny, problematika periodizace, každodenní život v křesťanské a muslimské společnosti, zaměření na 16. -18. století
 • Emancipace a „asimilace“ Židů, otázka kontinuity a změny kolektivních i osobních identit
 • Problematika překladu a interpretace hebrejských textů (rabínská a moderní hebrejština)
 • Stereotypy, identity, jedinec a společnost v historické perspektivě
   
Publikační činnost

Rubešová, Markéta P., Territorialising Spiritual Values: Notions of „Belonging“ and „Possessing“ in the Context of the Controversy over Max Brod's Legacy. In: F. Kuhn (ed.), Identities, Cultures, Spaces: Dialogue and Change, Cambridge Scholars Publishing 2013, str. 107-124.

Rubešová, Markéta Pnina, Židé v sevření malých a velkých dějin. Zamyšlení nad místem židovského společenství v českých zemích a Evropě raného novověku (Jews in the Grip of Small and Big Histories. Reflections on the Locus of Jewish Society in the Bohemian Lands and Early Modern Europe), úvodní studie k českému překladu Anonymní hebrejské kroniky z raně novověké Prahy, ed. A. David, Academia, Praha, 2013, str. 38-69.

Rubešová, Markéta, „Dynamika prostoru osmanského města v raném novověku“ (Ottoman Urban Space in the Early Modern Period), in: L. Klusáková, Milan Scholz (eds), Pojetí prostoru v historické perspektivě (Space perceptions in the Historical Perspective). AUC Philosophica et historica 1/2010. Studia historica LXI. Praha: Karolinum 2012, str. 47-79.

Rubesh, Pnina, Early Modern Jewry: A New Cultural History. David B. Ruderman. In: European Legacy. Towards New Paradigms Volume 17, Issue 3, June 2012, str. 429-430.  (recenze)

Rubešová, Markéta, "Hic sunt leones: Yaakov Shabtai and his Place in Modern Hebrew Fiction", in: J. Blažek, K. Veverková, D. Biernot (eds), Šalom. Pocta Bedřichu Noskovi k sedmdesátým narozeninám. (Shalom. In Honor of Bedrich Nosek at His 70th Birthday) Chomutov: L. Marek, 2012, str. 322-338. (article in English, translated excerpt from the novel Zikhron Dvarim).

Rubešová, Markéta, "Právní postavení Židů ve středověké Evropě" (Legal status of the Jews in Medieval Europe), chapter in the collective monograph Dialog of Ideas within Medieval Judaism: Between inegration and isolation, ed. Jiřina Šedinová et al., Academia, Praha 2011, str. 22-89.

Rubesh, Pnina, Capitalism and the Jews, Jerry Z. Muller, New Jersey – Oxford: Princeton University Press, 2010, ISBN 978-0-691-14478-8. In: European Legacy. Towards New Paradigms, Volume 16, Issue 7, December 2011, str. 1000-1001. (recenze)

Radiměřská, Božena - Rubešová, Markéta, Frontiers and Identities as the Main Theme of Research, In Klusáková, L. Moll, M., Ira, J., Largu?che A. Kalivodová E., Sargent A. (eds.), Crossing Frontiers, Resisting Identities, Edizioni Plus - Pisa University Press, Pisa 2010, str. 251-263.

Rubešová, Markéta, Christen und Juden im Reformationszeitalter, Rolf Depot-Matthieu Arnold (Hrsg.), Philips von Zabern, Mainz 2006, XIV. In: Acta Comeniana 22-23 (XLIV-XLV), 2009, str. 374. (recenze)

Rubešová, Markéta, Living in a Multicultural Neighbourhood: Ottoman Society reflected in Rabbinic Responsa of the 16th and 17th Centuries, In: Frontiers and identities : cities in regions and nations, L. Klusáková – L. Teuli?res (eds.), Edizioni Plus-Pisa University Press, Pisa 2008, str. 137-152.

Rubešová, Markéta, Židé v Istanbulu druhé poloviny 16. století ve světle křesťanských cestopisů (The Jews in Istanbul in the second half of the sixteenth Century in the light of  the Christian travel accounts), in: Pocta Jaroslavu Oliveriovi [Essays in Honour of Prof. J. Oliverius], AUC – Phil. et Hist. 2/2001, Karolinum Press 2003, str. 103-117.

 

Překlady:

Aharon Meged: Šabat, in: Plus mínus. Antologie izraelských povídek, Argo 2006 (heb).

Jicchak Bar-Josef, Dárek z lásky, Dharma Gaia a Kontinenty 2007, kolektivní překlad (heb).

Rav Jisrael Me'ir Lau, Nemáme se kam vrátit (úryvek z autobiografie Na toho chlapce ruku nevztahuj!), Babylon 3/XVI 27.11. 2006 (heb).

Občasné příspěvky do izraelské sekce portálu iLiteratura (www.iliteratura.cz).

 

Konference

Rabbi Shemuel di Medina as an innocent speaker. The image of the Ottoman society in his Responsa (Heb.), Conference of Jewish Studies. Christians and Muslims in Mediaeval and Contemporary Rabbinical Responsa, Institut židovských studií, Praha, 9.-11. května 2007.

Privacy and Modesty in the Ottoman Jewish Communities (Heb.), Conference of Jewish Studies. Body and Corporeality in Judaism, Institut židovských studií, Praha, 17. -19. září 2008.

The use of rabbinical literature as a historical source. The problem of Agunot. Central European Jewish Studies: The students' voice, 13. -14. září 2010 (Olomouc)

„Territorializing spiritual values: Notions of „Belonging“ and „Possessing“ in the Context of Collective Identity Building on the Example of „Kafka-Nachlass“ Controversy.“ Thought in Science and Fiction (The 12th International Conference of ISSEI), 2.-6. srpna, 2010 (Ankara, Turecko). Tento výstup vznikl v rámci projektu "Problém času v humanitních a sociálních vědách" řešeného na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu na rok 2010 pod číslem 261107.

Patterns of the Jewish Settlement in the Habsburg and Ottoman Empires in the Early Modern Period,  12th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH), 11. -15. srpna 2011, Retz (Rakousko).

Early Modern Responsa Literature as a Historical Source: Methodology and Examples, presented at: Doktorandenklausur des Projektclusters Jüdisches Heiliges Römisches Reich: Rechtshistorische Aspekte und Probleme,  Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt a. M. 15./16. Dezember 2011.

Rav Šmuel di Medina jako nezištný vypravěč. Obraz osmanské společnosti v responsích rav Šmuela di Medina (heb.), Conference of Jewish Studies. Christians and Muslims in Mediaeval and Contemporary Rabbinical Responsa, Ústav židovských studií, Praha, 9.-11. května 2007.