Členové

Mgr. Linda Kovářová, Ph.D.

 
Vzdělání
 • 1997 – 2003: Gymnázium Jana Nerudy, Praha 1
 • 2003 – 2009: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor historie-etnologie, diplomová práce: Místa paměti a kulturní dědictví. Na příkladu Kutné Hory, vedoucí práce: Doc. PhDr. Luďa Klusáková
 • 2007 – 2009: Národní památkový ústav, dvouleté studium památkové péče
 • 2009 – 2017: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, interní doktorandské studium v oboru Historie/Obecné dějiny, specializace Obecné a komparativní dějiny, název dizertačního projektu: Světové dědictví UNESCO jakožto místa paměti. Komparativní studie kolektivní paměti a veřejného využívání historie.
 
Oblasti odborného zájmu
 • Teorie a metodologie historické vědy
 • Kolektivní paměť a historie
 • Kulturní dějiny
 • Památky a památková péče
 • Populární kultura
 • Multikulturalismus 
   
 
Výzkumné/studijní pobyty 
 • 8/2006 – 6/2007: studijní pobyt Erasmus na Universita di Bologna, Itálie
 • od dubna 2009: denní studium japonštiny na Shibuya Language School, Tokyo, Japonsko