Členové

Mgr. Linda Kovářová, Ph.D.

Kontakt a konzultace

linda.kovarova@ff.cuni.cz, +420 728 977 542

Konzultace po domluvě

 

Kurzy vyučované v angličtině

Methodology seminar (program TEMA Erasmus +)

 

Zaměstnání

- od 2020          junior researcher, FF UK Praha / Ústav světových dějin, projekt KREAS (https://kreas.ff.cuni.cz/) 

- 2018-2020     postdoc researcher, FF UK Praha / Ústav světových dějin, projekt KREAS (https://kreas.ff.cuni.cz/)

- od 2018          externí vyučující, FF UK Praha / Program TEMA Erasmus+ (https://mastertema.eu/)

- od 2016         výzkumník, výzkumné studio aplikované antropologie Anthropictures, z.s. (http://www.anthropictures.cz)

- od 2014         aplikované mezioborové výzkumy v rámci sociálně-inovačních projektů

         - FF MU Brno, projekt CIDES (https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/37799)

         - ESF: národní a systémové projekty (Pracovní návyky, Místa zblízka)

         - TAČR: Mezioborový design rozvoje města (https://meziobor.cz/)

         - INESAN - Institut evaluací a sociálních analýz (http://www.inesan.eu/)

 

Vzdělání

- 2003    absolvování Gymnázia Jana Nerudy v Praze, humanitní větev

- 2009    absolvování magisterského studia na FF UK v Praze, obory historie a etnologie

2017    absolvování doktorského studia na FF UK v Praze, obor historie/obecné dějiny,

specializace obecné a komparativní dějiny: Název dizertace: UNESCO World Heritage Sites: Ways of Presenting and Interpreting the past. As seen in: Kutná Hora, Hiroshima and Villa del Casale

 

Odborné zaměření

- Teorie a metodologie společenských věd

Aplikovaný společenskovědní a mezioborový výzkum

Kulturní dějiny a památková péče

Kolektivní paměť a historie

Urbánní dějiny a antropologie

Kreativita a adaptabilita

 

Zahraniční studijní a badatelské pobyty

- Universita di Bologna (2006-2007)

Waseda University, Tokyo (2010)

Universit? di Catania (2010-2011)

 

Projekty, konference, členství ve vědeckých společnostech, atd.

- EAUH: aktivní účast na mezinárodních konferencích urbánních dějin

-  člen České společnosti pro urbánní studia

specifický výzkum FF UK (2009-2010): člen realizačního týmu, název projektu: Pojetí prostoru v historické perspektivě